PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE BASEL I, II ve III KURALLARINA UYUM SÜRECİ

Yıl 2013, Cilt 10, Sayı 40, 185 - 200, 13.01.2014
https://doi.org/10.14783/od.v10i40.1012000368

Öz

Bu çalışma, Basel Kriterleri çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü’nde yapılan çalışmaları değerlendirerek sektörün Basel Kriterleri’ne uyum sürecinde hangi aşamada olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; Türkiye’de Basel I ve II Kriterleri’ne geçiş süreci: Basel I ve II’ye yönelik yapılan hazırlık çalışmaları , Basel Kriterleri’ne uyum kapsamında Türk Bankacılık Mevzuatı’nda yapılan yasal düzenlemeler ve BDDK tarafından gerçekleştirilen yerel sayısal etki çalışmaları incelenmiş, sektörün Basel II Kriterleri’ne uyum kabiliyeti değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmada henüz nihaî şekli verilmeyen Basel III Kriterleri’nin Türk Bankacılık Sektörü’ne muhtemel etkileri ele alınmıştır. Türkiye bankacılık kesimi Haziran 2012 itibariyle Basel II kurallarını sorunsuz bir şekilde uygulamayı başarmıştır. Halihazırda dünya genelinde nihai şekli verilmeye çalışılan ve bazı yönlerden ciddi eleştirilere maruz kalan Basel III kurallarına uyum konusunda da Türkiye Bankacılık Kesiminin mevcut verilerin analizinden hareketle bir sıkıntısı olmayacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan; Türkiye’nin uluslararası kurallara intibak konusunda finansal kesimde göstermiş olduğu söz konusu uyum kabiliyetinin, genel olarak sürdürülebilir büyüme, ekonomik kalkınma ve ülkenin yapısal dönüşümü açısından daha olumlu sonuçlar vermesi, Türkiye ekonomisinin diğer yapısal sorunları ve başlıca makro ekonomik istikrarsızlıklarının çözümüne bağlı olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale Başvuru
Yazarlar

Ezgi ASLAN KÜLAHİ Bu kişi benim


Göksel TİRYAKİ>

0000-0002-9689-0620


Ahmet YILMAZ>

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 10, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Aslan Külahi, E. , Tiryaki, G. & Yılmaz, A. (2014). TÜRKİYE’DE BASEL I, II ve III KURALLARINA UYUM SÜRECİ . Öneri Dergisi , 10 (40) , 185-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17901/187832

15795

Bu web sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öneri Dergisi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası Kat:5 34722  Kadıköy/İstanbul

e-ISSN: 2147-5377