Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 629 - 649 2018-09-27

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARINI BENİMSEME DÜZEYLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Ayşegül CİĞER [1] , Bülent KINAY [2]ÖZ


Çalışmanın amacı, Antalya ilinde faaliyet gösteren bağımsız denetim firmalarının bulut tabanlı bilişim teknolojilerini benimse düzeylerini ölçmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Buna göre Antalya ilinde Kamu Gözetim Kurumunda yetkili 8 adet bağımsız denetim firmasından ulaşılabilirlik durumuna göre 6’si ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda denetim firmalarının bulut bilişim uygulamalarını tercih etme nedenleri verilerin güvende tutulması ve arşivlenmesi ve büyük boyutlu dosyaların gönderilmesi olarak ortaya çıkmıştır.  Veri güvenliği ve gizliliği endişesi ve bulut sistemini tanımamaları firmaların tercih etmeme nedenlerinde öne çıkan faktörlerdir. Diğer taraftan tüm firmalar denetim faaliyetlerinde excel programını kullanırken yeminli mali müşavirlik hizmeti veren denetim firmalarının genel yazılım programları kullandıkları; sadece bağımsız denetim faaliyetlerini yürüten firmaların ise özel yazılım programları kullandıkları ortaya çıkmıştır.


Bulut Bilişim, Denetim, Denetim Firmaları
 • Aytekin, A., Y.Erdoğan ve K.Kavalcı. 2016. “Yeni Bir İş Modeli: Muhasebe Alanında Bulut Bilişim”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16 (Özel Sayı). Bedward, R. ve D.T. Fokum. 2014. “A Cloud computing adoption approach for jamaican institutions”,SOUTHEASTCON 2014, IEEE, http://ieeexplore.ieee.org/document/6950693/#full-text-section, (Erişim Tarihi:10.05.2017).
 • Brinda, M. ve M. Heric. 2017. “The Changing Faces of the Cloud”, http://www.bain.com/publications/articles/the-changing-faces-of-the-cloud.aspx (Erişim Tarihi:16.05.2017).
 • CCH Wolters Kluwer business. 2013. “Cloud Computing - A matter of Survival for The Accounting Industry?”, A national research study commissioned by CCH.
 • Ciğer, A. ve B. Kınay. 2017. “Bulut Tabanlı Muhasebe Uygulamalarının Meslek Mensupları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Global Business ResearchCongress.
 • Cloud Accounting Institute. 2014. “Cloud Accountıng Solutıons Best Practıces 2014 Benchmark Study”, http://www.trustantial.com/wp-content/uploads/2014/11/Cloud-Solutions-Best-Practices-2014-Benchmark-Study.pdf (Erişim Tarihi:10.05.2017). Defelice, A. 2010. “Cloud Computing: What Accountants Need to Know”, http://www.journalofaccountancy.com/issues/2010/oct/20102519.html, (Erişim Tarihi:10.05.2017).
 • Denone, 2014. “The adoption of cloud computing by the local audit firms”, https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/10076 (Erişim Tarihi:10.07.2017).
 • Kazarian, B., ve B. Hanlon. 2011. “SMB Cloud Adoption Study Dec 2010 - Global Report What will be the impact of cloud serviceson SMBs in the next 3 years?”, White Paper Sponsored by Microsoft Retrieved February, https://news.microsoft.com/download/presskits/smb/docs/SMBStudy_032011.pdf, (Erişim Tarihi:12.05.2017).
 • KPMG. 2017. “Microsoft ve KPMG’den yeni dijital çözüm merkezi”, https://home.kpmg.com/tr/tr/home/media/press-releases/2017/07/microsoft-ve-kpmgden-yeni-dijital-cozum-merkezi.html (Erişim Tarihi:15.07.2017).
 • Lee, Y.C. 2017. “Adoption Intention of Cloud Computing at the Firm Level”, Journal of Computer Information Systems, 57.
 • Pazowski, P. ve Z. Pastuszak. 2013. ”Cloud Computing – A Case Study For The New Ideal Of The Is/It Implementation, Management, Knowledge and Learning”, İnternational Conference, Zadar, Croatia.
 • Sharma, S. K., A.H. Al-Badi, S.M. Govindaluri ve M. H. Al-Kharusi. 2016. “Predicting Motivators of Cloud Computing a Doption: A Developing Country Perspective”, Computers in Human Behavior, 62.
 • Shkurti, R. ve E., Muça. 2014. “An Analysis of Cloud Computıng and Its Role in Accounting Industry in Albania”, Journal of Information Systems & Operations Management, 8.
 • Silverman, D. 2005. Doing Qualitative Research, Sage Publications, London.
 • Stamford, C. 2016. “Gartner Says by 2020 Cloud Shift Will Affect More Than $1 Trillion in IT Spending”, http://www.gartner.com/newsroom/id/3384720 (Erişim Tarihi:15.05.2017).
 • Tarmidia, M., S.Z.A. Rasid, B. Alrazia ve R.A. Roni. 2014. “Cloud Computing Awareness and Adoption Among Accounting Practitioners in Malaysia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164.
 • Techtarget Network. Cloud Computing,http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing (Erişim Tarihi:15.05.2017). Yıldız, Ö.R. 2009. “Bilişim Dünyasının Yeni Modeli: Bulut Bilişim (Cloud Computıng) Ve Denetim”, Sayıştay Dergisi, 74-75.
 • Yigitbasioglu, O.M. 2015. “External auditors' perceptions of cloud computing adoption in Australia”, International Journal of Accounting Information Systems, 18.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Ayşegül CİĞER
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bülent KINAY
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2018

APA Ci̇ğer, A , Kınay, B . (2018). BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARINI BENİMSEME DÜZEYLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 20 (3) , 629-649 . DOI: 10.31460/mbdd.345439