Yıl 2017, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 727 - 745 2017-09-30

Değişen rekabet koşulları nedeniyle yöneticilerin, müşterilerin, kamu kurumlarının, kısacası işletmenin iç ve dış bilgi kullanıcılarının beklentileri de değişmektedir. Buna bağlı olarak yönetimde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Kısıtlar teorisi kavramı da günümüz koşullarında işletme yönetimine farklı bir bakış açısı getirmektedir. Kısıtlar teorisi, sistemdeki kısıtların tespit edilip ortadan kaldırılması ve bunun sürekli olarak tekrarlanması gerektiği görüşüne dayanan sürekli gelişimi hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

Kısıtlar teorisi, süreçler üzerine odaklanarak sistem geliştirmeye yönelik bir yönetim yaklaşımıdır. Her sistemin en az bir kısıtı vardır ve işletmeler karlılıklarını arttırmak için bu kısıtların yönetimine odaklanmak durumundadırlar. Bu makalenin amacı işletmelerde kısıttan çıkışa ilişkin önerilerde bulunmaktır. 

Kısıtlar Teorisi
 • Referans1 Atwater, B., Gagne, M. L. 1997. “The Theory of Constraints Versus Contribution Margin Analysis for Product Mix Decisions”, Journal of Cost Management, 11:1.
 • Referans2 Choe K., Herman S. 2004. “Using Theory Of Constraints Tools To Manageorganızatıonal Change: A Case Study Of Euripa Labs”, International Journal of Management & Organisational Behaviour, 8:6.
 • Referans3 Fritzsch, R. B. 1997/1998. “Activity-Based Costing And The Theory Of Constraints: Using Time Horizons To Resolve Two Alternative Concepts Of Product Cost”, Journal of Applied Business Research; Winter, 14, 1; ProQuest Central.
 • Referans4 Goldratt Institute, The Theory of Constraints and Its Thinking Processes, A Brief Introduction to TOC, www.goldratt.com (Erişim:28.12.2016).
 • Referans5 Goodrich, D. F. 2008. The Relationship of The Theory of Constraints Implementation to Change Management Integration in Professional Service Organizations, Dissertation, H.Wayne Huizenga School of Business and Enrepreneurship Nova Southeastern University.
 • Referans6 Horngren C.,T., Datar, S.M., Foster G., 2003. Cost Accounting – A Managerial Emphasis, Eleventh Edition, Prentice Hall Co. New Jersey.
 • Referans7 Hsu, P. F., Sun M. H. 2005. “Using the Theory of Constraints to Improve the Identification and Solution of Managerial Problems”, International Journal of Management, 22:3, September.
 • Refernas8 Institute of Management Accountants. 1999. Statement on Management Accounting.
 • Referans9 Karamaraş, B. E. 2002. Kısıtlar Teorisi ve Muhasebe Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Referans10 Kaygusuz, S.Y. 2011. Kısıtlar Teorisi ve Maliyet Hacim Kar Analizi: Bir Çalışma Sayfası Modellemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim.
 • Referans11 Krajewski, L., Ritzman L., Malhotra M. 2010. Operations Management: Processes and Supply Chains, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, (Çeviren: Semra Birgün, Üretim Yönetimi: Süreçler ve Tedarik Zincirleri, Nobel Yayıncılık, 2013.)
 • Referans12 Lubitsh, G., Doyle C., Valentine J. 2005. “The Impact of Theory of Constaints (TOC) in an NHS Trust”, Journal of Management Development Vol.24, No.2, p.116-131.
 • Referans13 Pegels, Carl C. Watrous C. 2005. “Application Of The Theory Os Constraints To A Bottleneck Operation İn A Manufacturing Plant”, Journal Of Manufacturing Technology Management, Vol.16, No.3, p.302-311.
 • Referans14 Rand, G. K. 2000. “Critical Chain: The Theory Of Constraints Applied To Project Management”, International Journal of Project Management 18, p.173-177.
 • Referans15 Shoemaker, T. E., Reid, R. A. 2006. “Using The Theory Of Constraınts To Focus Organizational İmprovement Efforts: Part 1-Defining The Problem”, American Water Works Association. Journal; Jul 98, 7; Proquest Central, p.63-75.
 • Referans16 Steyn, H. 2002. “Project Management Applications of the Theory of Constraints Beyond Critical Chain Scheduling”, International Journal of Project Management, 20, p.75-80.
 • Refrans17 Ünal, E. N. 2006. Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi Ve Kısıtlar Teorisi Uygulaması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Adana.
 • Referans18 Yükçü, S., 2014. Herkes İçin Yönetim Muhasebesi, Altın Nokta Yayınevi, 2. Baskı, İzmir.
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Süleyman YÜKÇÜ
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gülşah ATAĞAN
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Erdal ÖZKOL
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2017

APA YÜKÇÜ, S , ATAĞAN, G , ÖZKOL, A . (2017). İŞLETMELERDE KISITTAN ÇIKIŞ YOLLARI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 19 (3) , 727-745 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbdd/issue/31332/311264