Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1061 - 1077 2019-12-29

Küreselleşen dünya ve teknolojik gelişmelerin sonucunda birçok kavram sorgulanmaya başlanmış, zaman, mekân, iletişim, bilgi gibi kavramlar yapısal değişime uğramıştır. Bu bağlamda sosyal medya hayatın tüm alanlarında etkili olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medyanın muhasebe mesleği üzerindeki etkilerini ve Türkiye’de bu alanda sosyal medya kullanımı incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odalarına ait sosyal medya hesapları, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Mart 2019 tarihi itibariyle yetkilendirilmiş bulunan bağımsız denetim şirketlerine ait sosyal medya hesapları ve muhasebe konusunda genel bilgi paylaşımı amaçlı olarak oluşturulmuş sosyal medya hesapları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ülkemizde muhasebe alanında sosyal medyanın yeteri kadar aktif ve etkin bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir.

Sosyal Medya, internet, muhasebe, muhasebe bilgisi
 • Akıncı Vural, Z. B. ve Bat, M. 2010. “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382.
 • Aydoğan, F. ve Kırık, A. M. 2012. “Alternatif Medya Olarak Yeni Medya”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 58-69.
 • Başlar, G. 2013. “Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm”, Akademik Bilişim Konferansı, 23-25 Ocak 2013, Antalya.
 • Bercovici, J. 2010. “Who Coined Social Media? Web Pioneers Compete for Credit”, Forbes. http://www.significancesystems.com/wp-content/uploads/2014/01/Who-Coined-Social-Media-Web-Pioneers-Compete-for-Credit-Forbes.pdf (Erişim Tarihi: 20.04.2019).
 • Bloomberg. 2012. “Netflix CEO Hastings Faces SEC Action over Facebook Post”. https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-06/netflix-ceo-hastings-faces-sec-action-over-facebook-post (Erişim Tarihi: 18.01.2019).
 • Blossom, J. 2009. Content Nation: Surviving and Thriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives, and Our Future, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis.
 • Castells, M. 2001. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press, New York.
 • Debrecency, R. S. 2015. “Social Media, Social Networks, and Accounting”, Journal of Information Systems, 29(2), 1-4.
 • Edvinsson, L. 2013. “IC 21: Reflections from 21 Years of IC Practice and Theory”, Journal of Intellectual Capital, 14(1), 163-172.
 • Eschenbrenner, B., Nah, F. F-H., ve Telaprolu, V. R. 2015. “Efficacy of Social Media Utilization by Public Accounting Firms: Findings and Directions for Future Research”, Journal of Information Systems, 29(2), 5-21.
 • Hazar, M. 2011. “Sosyal Medya Bağımlılığı - Bir Alan Çalışması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Bahar (32): 151-175.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. 2010. “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”, Business Horizons, 53, 59-68.
 • Kiron, D., Palmer, D., Phillips, A. N. ve Kruschwitz, N. 2012. “What Managers Really Think About Social Business”, MIT Sloan Management Review, 53(4), 51-60.
 • Kurtel, K. 2008. “Web’in Geleceği: Anlamsal Web”, Ege Akademik Bakış, 8(1), 205-213.
 • Nair, M. 2011. “Understanding and Measuring the Value of Social Media”, The Journal of Corporate Accounting & Finance, March/April 2011, 45-51.
 • Prokofieva, M. 2015. “Twitter-Based Dissemination of Corporate Disclosure and the Intervening Effects of Firms’ Visibility: Evidence from Australian Listed Companies”, Journal of Information Systems, 29(2), 107–136.
 • Ployhart, R. E. 2012. “Social Media in the Workplace: Issues and Strategic Questions”, SHRM Foundation Executive Briefing. http://www.shrm.org/about/foundation/products/Documents/Social %20Media%20Briefing-%20FINAL.pdf (Erişim Tarihi: 10.01.2019).
 • Türker, M. 2018. “Dijitalleşme Sürecinde Küresel Muhasebe Mesleğinin Yeniden Şekillenmesine Bakış”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 202-235.
 • Van Dijk, J. 2006. The Network Society: Social Aspects of New Media, SAGE Publications, London.
 • https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ (Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/ (Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • https://www.omnicoreagency.com/facebook-statistics/ (Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ (Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ (Erişim tarihi: 15.04.2019)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9021-3979
Yazar: Gönül ALKAN
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6173-5148
Yazar: R. Şebnem YAŞAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 8 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

APA Alkan, G , Yaşar, R . (2019). SOSYAL MEDYA VE MUHASEBE: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (4) , 1061-1077 . DOI: 10.31460/mbdd.559396