Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE EFFECT OF IFRS 16 LEASING STANDARD ON FINANCIAL STATEMENTS AND A RESEARCH ON RETAIL SECTOR

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1, 164 - 191, 30.03.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.637928

Öz

IFRS 16 Leasing Standard, which was issued on January 2016, regulates the recognition, measurement and reporting principles of the entire leasing transactions without making any differentiation between the financial and operational leasing activities and accordingly introduces similar recognition principles both for financial and operational leases. The standard will be effective from January 1st, 2019. With the enforcement of IFRS 16, the previous standard IAS 17 that regulates the financial leasing activities will be ceased.
In this study, the new regulations introduced by the new standard will be analyzed and the impacts of new standard will be explained financial ratios between previous and new standard. This standard will lead different financial results especially for the companies that use significant operational lease such as, aviation companies, retail entities, travel and leisure, distribution companies.

Kaynakça

  • Acar,M.,Temiz,H,.Aktaş,R., UMS17 Kiralama Standardından UFRS 16’ya Geçişin Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3)Akdoğan, N. 1999. “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde IAS 17 no'lu Standart Hükümleri ile Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(1).Altuntaş,T.Sarı,E.S, 2012, KDV Oranlarındaki Değişikliğin Türk Finansal Kiralama Sektörüne Etkisi, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2012, S:91Deloitte Vergi Sirküleri, 2017/90Demirci,Ş,Kıvraklar,K,M.,2018, Ulusal ve Ulslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan 2018,Özel Sayı,508-531Fülbier, R. U., J. L. Silva, ve M. H. Pferdehirt 2008. Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies, Schmalenbach Business Review (SBR), 60(2), S:122-144IASB. 2016a. IFRS 16 Leases, IFRS Foundation Publications Department, London, United KingdomIASB. 2016b. IFRS 16 Leases Basis for Conclusions, IFRS Foundation Publications Department, London, United KingdomIASB. 2016c. IFRS 16 Effects Analysis, IFRS Foundation Publications Department, London, United KingdomKGK, 2015, TMS 17 Kiralama İşlemleriKGK, 2018, TFRS16 Kiralama İşlemleri

TFRS 16 KİRALAMALAR STANDARDININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1, 164 - 191, 30.03.2020
https://doi.org/10.31460/mbdd.637928

Öz

Ocak 2016 da yayınlanan TFRS 16 Kiralamalar standardı, kiralama işlemlerinde finansal ve faaliyet kiralaması ayrımı yapmaksızın, tüm kiralama işlemlerinin tanımlama, ölçme ve raporlama ilkelerini düzenlemekte ve faaliyet kiralamalarını da finansal kiralama gibi değerlendirilmesi uygulamasını getirmektedir. Standardın uygulaması 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır. TFRS 16 Kiralamalar standardının uygulamaya başlanması ile birlikte TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı ve ilgili yorumlar yürürlükten kalkacaktır.
Bu çalışmada TFRS 16 standardının getirdiği düzenlemelerin finansal tablolar üzerindeki etkisi incelenerek, perakende sektöründeki işletmelerin likidite durumu ve bazı finansal oranlarına etkisi önceki uygulamayla karşılaştırılarak analiz edilecektir. Standardın, havayolu, perakendecilik, seyahat, dağıtım sektörleri gibi faaliyet kiralamasını yoğun olarak kullanan sektörler için büyük ölçüde değişiklik yaratacağı beklenmektedir.

Kaynakça

  • Acar,M.,Temiz,H,.Aktaş,R., UMS17 Kiralama Standardından UFRS 16’ya Geçişin Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3)Akdoğan, N. 1999. “Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde IAS 17 no'lu Standart Hükümleri ile Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(1).Altuntaş,T.Sarı,E.S, 2012, KDV Oranlarındaki Değişikliğin Türk Finansal Kiralama Sektörüne Etkisi, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2012, S:91Deloitte Vergi Sirküleri, 2017/90Demirci,Ş,Kıvraklar,K,M.,2018, Ulusal ve Ulslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan 2018,Özel Sayı,508-531Fülbier, R. U., J. L. Silva, ve M. H. Pferdehirt 2008. Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies, Schmalenbach Business Review (SBR), 60(2), S:122-144IASB. 2016a. IFRS 16 Leases, IFRS Foundation Publications Department, London, United KingdomIASB. 2016b. IFRS 16 Leases Basis for Conclusions, IFRS Foundation Publications Department, London, United KingdomIASB. 2016c. IFRS 16 Effects Analysis, IFRS Foundation Publications Department, London, United KingdomKGK, 2015, TMS 17 Kiralama İşlemleriKGK, 2018, TFRS16 Kiralama İşlemleri

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Nihan AKDOĞAN Bu kişi benim
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5652-192X
Türkiye


Deniz UMUT ERHAN (Sorumlu Yazar)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5909-0045
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2020
Başvuru Tarihi 24 Ekim 2019
Kabul Tarihi 17 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akdoğan, N. & Umut Erhan, D. (2020). TFRS 16 KİRALAMALAR STANDARDININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 (1) , 164-191 . DOI: 10.31460/mbdd.637928