Cilt: 17 - Sayı: 2

Yıl: 2015

ANABOLUM

Araştırma Makalesi

1. IFRS 15 MÜŞTERİLERLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN HASILAT STANDARDININ İRDELENMESİ