Yıl 2021, Cilt 23 , Sayı , Sayfalar 58 - 80 2021-03-28

UZAKTAN İÇ DENETİM VE UZAKTAN İÇ DENETİMİN SINIRLILIKLARI
REMOTE INTERNAL AUDIT AND CONSTRAINTS OF REMOTE INTERNAL AUDIT

Şafak AĞDENİZ [1] , Cem ÇETİN [2]


Günümüzde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri uzaktan denetimi mümkün kılmaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte birçok meslek gibi iç denetim de uzaktan devam etmiştir. Ancak geliştirilen ve önerilen uzaktan denetim modelleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin denetime entegre edilmesiyle denetimin ne şekilde gerçekleştirilebileceğine yöneliktir. Salgın gibi kriz dönemlerinde gerçekleştirilen uzaktan denetim çalışmaları bir takım belirsizlikler ve şartlar altında yürütülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı uzaktan çalışma döneminde iç denetim faaliyetinin ne şekilde gerçekleştirildiğinin ortaya konulması, olası risklerin belirlenmesi ve sınırlılıkların ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda görüşme yöntemi kullanılarak devlet üniversitelerinin iç denetim birimleri ile görüşülmüştür. Pandemi döneminde denetim faaliyetine devam eden üniversitelerin geleneksel denetim anlayışı ile denetimi devam ettirdikleri ve yapılan denetimlerde iletişimin önemli bir kısıt olduğu tespit edilen ana başlıklardır. Çalışmadan elde edilen bulguların yeni normalde ve kriz dönemlerinde yapılacak iç denetim faaliyetlerinin daha etkin, etkili ve verimli yapılmasına olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Information and communication technologies used today enable remote control. With the COVID-19 outbreak, internal audit continued remotely, like many professions. However, the developed and suggested remote control models are about how the internal control can be carried out by integrating the information and communication technologies into the audit. Remote auditing works carried out during crisis periods such as epidemics are carried out under certain uncertainties and conditions. In this context, the aim of the study is to reveal how the internal audit activity is carried out during the remote working period, to identify possible risks and to reveal the limitations. In this context, internal audit units of state universities were interviewed using the interview method. It has been determined that the universities that continued their auditing activities during the pandemic period continued the auditing with the traditional auditing approach and the communication was an important limitation. It is considered that the findings obtained from the study will enable the internal audit activities to be carried out in the new normal and in crisis periods to be more effectively, efficiently and productive.
 • Banger, G. 2018. Endüstri 4.0 Ekstra, 2. Baskı, Dorlion Yayınları, Eskişehir.
 • Bozkurt, N. 2015. Muhasebe Denetimi, 7. Basım, Alfa Basım Yayın, İstanbul.
 • Dai, J. ve Vasarhelyi, M.A. 2016. “Imagineering Audit 4.0.”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13(1), 1–15.
 • Deloitte. 2020. Adopting Agile In Harmony with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (the Standards).
 • Erdoğan, M. 2019. “Denetim 4.0 ve Ötesi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(3), 809-834.
 • Fridman, D., Bar Moshe, D. ve Gabra, D. 2019. “Assessing Data Reliability”, Internal Auditor, June, 14-15.
 • ISO&IAF. 2020. “ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance On: Remote Audits”, Edition 1, https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html (Erişim Tarihi: 07.05.2020).
 • IIA. 2015. “Sürekli Denetim: Sürekli Güvence Sağlamak için Sürekli Denetimin ve İzleme Faaliyetlerinin Koordine Edilmesi”, Global Teknoloji Denetim Rehberi, 2.Basım.
 • IIA. 2018. Global Perspectives and Insights Agility and Innovation. https://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/GPI-Agility-and-Innovation.pdf (Erişim Tarihi:12.05.2020).
 • İslamoğlu, H.A. ve Alnıaçık, Ü. 2014. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 4. Baskı, Beta, İstanbul.
 • Kretchmar, D.F. 2020. COVID-19 and Internal Audit Preparing for the New Normal in 2020 and Beyond.
 • Kroll, K. 2020. Auditing at Home: Addressing the Challenges of a Remote Internal Audit Workforce, https://internalaudit360.com/auditing-at-home-addressing-the-challenges-of-a-remote-internal-audit-workforce/ (Erişim Tarihi:01.06.2020).
 • Litzenberg, R. ve Ramirez, C. 2020. Remote Auditing for COVID-19 and Beyond. https://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/EHSKB-Remote-Auditing-for-COVID-19-and-Beyond.pdf (Erişim Tarihi:05.05.2020).
 • Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam, R. ve Mcmickle, P.L. 2002. “Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability”, Auditing: A Journal of Practice&Theory, 21(1), 147–164.
 • Teeter, R.A. ve Vasarhelyi, M.A. 2011. “Remote Audit: A Review of Audit- Enhancing Information and Communication Technology Literature”. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.365.7306&rep=rep1&type=pdf (Erişim Tarihi:10.05.2020).
 • Uyar, S. ve Şahin, O.N. 2018. “Sürekli Denetim Modelleri ve Yaklaşımları”, Uluslararası Akademik Forum 2018, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, Yayın No:15.
 • Yılancı, F.M. ve Ağdeniz, Ş. 2018. “Sürekli Güvence Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim”, Uluslararası Akademik Forum 2018, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, Yayın No:15.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2004. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, B. ve Ağdeniz, Ş. 2019. “Denetim 4.0’ın Teknolojik Altyapısı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 58, 83-102.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0373-4694
Yazar: Şafak AĞDENİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9530-7288
Yazar: Cem ÇETİN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Yok
Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 25 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2021

APA Ağdeniz, Ş , Çetin, C . (2021). UZAKTAN İÇ DENETİM VE UZAKTAN İÇ DENETİMİN SINIRLILIKLARI . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , MODAV 17. Uluslararası Muhasebe Konferansı Özel Sayısı , 58-80 . DOI: 10.31460/mbdd.831324