PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 263 - 310, 01.04.2014

Öz

According to Article 47, paragraph (5) of Law Nr. 6216, individual applications must be filed within thirty days after the exhaustion of legal remedies or, if no legal remedy is provided for a violation, after being informed of the said violation. If it is determined at the stage of preliminary examination carried out by the individual application bureau that an application is not filed within thirty days after the exhaustion of legal remedies or, if no legal remedy is provided for a violation, after being informed of the said violation, then the said application shall be rejected on administrative grounds due to time-limit expiration. If any deficiency in the individual application form or its annexes is determined at the stage of preliminary examination, the applicant is granted a fifteen-day time period to complement the deficiencies. However, if it is determined that these deficiencies are not duly completed in this time period, the said application shall be rejected on administrative grounds. This study explains the preliminary examination mechanism, the first step of the individual application system, and the working procedure of the individual application bureau. In this context, the study covers the rejection of application on administrative grounds determined during the preliminary examination of applications which are not filed in due time and proper from, the characteristics of such decisions and the procedure for objection to such decisions. The final part of the study will suggest concrete proposals to certain deficiencies determined by us for the improvement of the current system

Kaynakça

 • Abdullah ÇELİK, Bireysel Başvuru Kapsamında “Adli Yardım”, Bireysel Başvuru İncelemeleri 1, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara-2013.
 • Ali Rıza ÇOBAN, Bireysel Başvuru: Türk Anayasa Mahkemesi İçin Ağır İş Yükü Sorunu, AİHM ve Türkiye II, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara-2010.
 • Alparslan ALTAN; Bireysel Başvurunun Birinci Yılına Genel Bir Bakış, HUKAB Dergisi, Ekim-Aralık 2013, Sayı:7.
 • Atilla NALBANT, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku ve Anayasal Bireysel Başvuru, AİHM ve Türkiye-II Uluslar arası Sempozyum, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2010.
 • Baki KURU, Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 23. Baskı, Ankara 2012.
 • Bahadır KILINÇ, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Sayı:25. Bahadır KILINÇ, Mustafa ÇAĞATAY, Hakan ATASOY, Bireysel Başvuru, Türkiye Adalet Akademisi, 2011-2012 Yılı Hakim Savcı
 • Adayları Ders Notları. Bekir ÖZÇELİK, “Bireysel Başvuru Yolunun İdari Yargı Kararları Bakımından Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Editör Sevtap YOKUŞ, Seçkin Yayınları, Ankara-2014.
 • Burhan KUZU, “Türkiye için Anayasa Şikayeti Modeli Tartışma Panelinde Sunulan Tebliğ”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı:21. Cüneyt DURMAZ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Başvuruların Ayrıştırılması ve Tek Hakim Formasyonu, Bireysel Başvuru, İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi), Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara-2013.
 • Ebru KARAMAN, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, XII Levha Yayınları, İstanbul-2013.
 • Emin GÖRGÜN, Yakup AYDIN, Sayıştay Kararlarına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu, Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart 2012, Sayı:84.
 • Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 12. Baskı, Ankara-2011.
 • Hüseyin EKİNCİ, Musa SAĞLAM, 66 Soruda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Avrupa Konseyi-2012.

BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 263 - 310, 01.04.2014

Öz

6216 sayılı Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Bireysel başvuru bürosu tarafından yapılan ön inceleme aşamasında başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılmadığı tespit edilir ise başvurunun süre aşımı nedeniyle idari yönden reddine karar verilir.Bireysel ön incelemesi aşamasında, başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit edilip bunların tamamlattırılması için başvurucuya veya temsilcisine on beş günü geçmemek üzere kesin bir süre verilmesine rağmen bu sürede eksikliklerin tamamen veya kısmen giderilmediği ya da usulüne uygun bir şekilde tamamlanmadığı tespit edilir ise başvurunun idari yönden reddine karar verilir.Çalışmamızda öncelikle bireysel başvuru sisteminin birinci adımı olan ön inceleme mekanizması ve bireysel başvuru bürosunun çalışma usulü açıklanacaktır. Bu kapsamda, süresinde yapılmayan veya yöntemine aykırı olarak yapılan başvuruların ön inceleme aşamasında tespit edilmesi durumunda verilen idari ret kararları, bu kararların nitelikleri ve bu kararlara karşı itiraz usulüne yer verilecektir. Çalışmanın son kısmında ise mevcut sistemin daha iyi işlemesi için tarafımızca tespit edilen bazı eksikliklere ilişkin somut öneriler dile getirilecektir

Kaynakça

 • Abdullah ÇELİK, Bireysel Başvuru Kapsamında “Adli Yardım”, Bireysel Başvuru İncelemeleri 1, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara-2013.
 • Ali Rıza ÇOBAN, Bireysel Başvuru: Türk Anayasa Mahkemesi İçin Ağır İş Yükü Sorunu, AİHM ve Türkiye II, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara-2010.
 • Alparslan ALTAN; Bireysel Başvurunun Birinci Yılına Genel Bir Bakış, HUKAB Dergisi, Ekim-Aralık 2013, Sayı:7.
 • Atilla NALBANT, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku ve Anayasal Bireysel Başvuru, AİHM ve Türkiye-II Uluslar arası Sempozyum, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2010.
 • Baki KURU, Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Medeni Usul Hukuku, 23. Baskı, Ankara 2012.
 • Bahadır KILINÇ, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Sayı:25. Bahadır KILINÇ, Mustafa ÇAĞATAY, Hakan ATASOY, Bireysel Başvuru, Türkiye Adalet Akademisi, 2011-2012 Yılı Hakim Savcı
 • Adayları Ders Notları. Bekir ÖZÇELİK, “Bireysel Başvuru Yolunun İdari Yargı Kararları Bakımından Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Editör Sevtap YOKUŞ, Seçkin Yayınları, Ankara-2014.
 • Burhan KUZU, “Türkiye için Anayasa Şikayeti Modeli Tartışma Panelinde Sunulan Tebliğ”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı:21. Cüneyt DURMAZ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Başvuruların Ayrıştırılması ve Tek Hakim Formasyonu, Bireysel Başvuru, İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi), Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara-2013.
 • Ebru KARAMAN, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, XII Levha Yayınları, İstanbul-2013.
 • Emin GÖRGÜN, Yakup AYDIN, Sayıştay Kararlarına Karşı Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu, Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart 2012, Sayı:84.
 • Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 12. Baskı, Ankara-2011.
 • Hüseyin EKİNCİ, Musa SAĞLAM, 66 Soruda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Avrupa Konseyi-2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim ÇINAR Bu kişi benim


Siman ÇINAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175796, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2014}, volume = {0}, number = {4}, pages = {263 - 310}, title = {BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI}, key = {cite}, author = {Çınar, İbrahim and Çınar, Siman} }
APA Çınar, İ. & Çınar, S. (2014). BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (4) , 263-310 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175796
MLA Çınar, İ. , Çınar, S. "BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 263-310 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175796>
Chicago Çınar, İ. , Çınar, S. "BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 263-310
RIS TY - JOUR T1 - BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI AU - İbrahim Çınar, Siman Çınar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 310 VL - 0 IS - 4 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI %A İbrahim Çınar , Siman Çınar %T BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI %D 2014 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD Çınar, İbrahim , Çınar, Siman . "BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 4 (Nisan 2014): 263-310 .
AMA Çınar İ. , Çınar S. BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 263-310.
Vancouver Çınar İ. , Çınar S. BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 263-310.
IEEE İ. Çınar ve S. Çınar , "BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖN İNCELEME USULÜ, BİREYSEL BAŞVURU BÜROSUNUN ÇALIŞMA SİSTEMİ İLE BU AŞAMADA VERİLEN İDARİ RET KARARLARININ NİTELİKLERİ VE İTİRAZ AŞAMALARI", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 4, ss. 263-310, Nis. 2014