PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 311 - 349, 01.04.2014

Öz

Freedom of expression constitutes undoubtedly a cornerstone of democratic society and it is not possible to consider a society as a democratic society in where freedom of expression is not respected. However, the right to freedom of expression is not absolute even if this right has a privileged position among the others rights. Accordingly, both national and international laws prescribe restrictions to the right to freedom of expression.In general, freedom of speech is restricted in order to establish a balance between individual interest and public interest. When examining the international conventions counting freedom of expression among one of the most sacred rights, these conventions contained the reasons by which the right to freedom of expression can be restricted after describing the importance of this right in a democratic society. Nowadays, the problem of terrorism that constitutes a real threat for many country brings about the restriction of the right to freedom of expression. In fact, the term of the national security, which lies behind all the restrictions causes heated debates. This study aims to handle both in national and in international law the relation between freedom of expression and terror propaganda by taking into account and benefiting from comparative law in this matter

Kaynakça

 • Kitap ve Makaleler ARSLAN Zühtü, (derleyen) ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Ankara, Liberte Yayınları, 2003.
 • Article 10: Freedom of Expression, Human Rights Review, 2012.
 • BADEY Thomas, « Defining International Terrorism : a Pragmatic Approach », Terrorism and Political Violence, vol.10, n°1, 1998.
 • BARAK-EREZ Daphne and SCHARIA David, Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Global Constitutional Law Harvard National Security Journal,Vol 2, 2011.
 • BARDAK, Cengiz, Terörle Mücadele Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997.
 • CLAUDE E. Welch, The African Charter and Freedom Of Expression, Buffalo Human Rights Law Review, 1998.
 • COLE David , The First Amendment’s Borders: The Place of Holder v. Humanitarian Law Project in First Amendment DoctrineHarvard Law&Policy Review,Vol.6, 2012.
 • DIGSS-BROWN, Barbara, Strategic Public Relations: Audience Focused Practice, Cengage Advantages Books, 2011.
 • DOĞAN İlyas, İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı, 1. Baskı, Astana Yayınları, 2013.
 • DOĞRU Osman, NALBANT Atilla, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, 2. Cilt, 2013.
 • FEDIANIN, V. Y. “Terrorism: A Search for a Common Definition” in Moscow Journal of International Law, vol 4, No. 1, 1998.
 • FISS Owen, TheWorld We Live In, Temple Law Review, 2011.
 • GÖZLER Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2004.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref, GÖLCÜKLÜ Feyyaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 8.Baskı, Turhan Kitabevi, 2009.
 • GREENAWALT Ken, Speech, Crime and The Uses of Language, Oxford University Press, 1989.
 • GUILLIAME, Gilbert, Terrorisme et droit international, Recueil des cours de l’Académie de droit International, 1989/III.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • HAFIZOGULLARI, Zeki, KURŞUN GÜNAL, Türk Ceza Hukukunda Hukukunda Örgütlü Suçluluk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 71, 2007.
 • HARREL Allison ,The Limits of Tolerance in Diverse Societies: Hate Speech and Political Tolerance Norms Among Youth, Canadian Journal of Political Science, 2010.
 • HARRIS, David, O’BOYLE Michael ve WARBRICK Colin, Law of the European Convention on Human Rights, 2nd Edition, New York: Oxford University Press, 2009.
 • KARAN ULAŞ, İfade Özgürlüğü Hakkı, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Sibel İnceoğlu Editörlüğünde, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Geliştirilmesi Kapsamında Avrupa Konseyi tarafından basılmıştır, 2013.
 • MACOVEİ, Monica, İfade Özgürlüğü-İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No. 2,Adalet Bakanlığı Yayınları, 2012.
 • SCHMID, Alex P., The Definition of Terrorism, The Routledge Handbook of Terrorism Research, Routledge, 2011.
 • SERVIER Jean, Le terrorisme, Presses Universitaires de France, QSJ, Paris, 1992.
 • SOTTIAUX Stefan, ‘Bad Tendencies’ in the ECtHR’s ‘Hate Speech’ Jurisprudence, European Constitutional Law Review, 2011.
 • SUNAY, Reyhan, Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, , Ankara 2003.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 311 - 349, 01.04.2014

Öz

İfade özgürlüğü demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olup, ifade özgürlüğünün olmadığı bir toplumu demokratik olarak nitelendirmek mümkün değildir. Ancak, ifade özgürlüğü kişi ve toplum bakımından ayrıcalıklı bir konuma sahip olsa da bu özgürlük bir kısım nedenlerle sınırlanabilmektedir. Buna uygun olarak da ifade özgürlüğüne yer veren gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemeler bu özgürlüğü sınırlı bir özgürlük olarak düzenlemiştir. Bireysel yarar ile kamu yararı arasında bir denge sağlamak amacıyla ifade özgürlüğü sınırlandırılabilmekte ve istisnalar getirilebilmektedir. İfade özgürlüğünü en kutsal haklardan sayan insan hakları sözleşmelerine bakıldığında, bu sözleşmelerin hemen hemen hepsinde, ifade özgürlüğünün demokratik toplumdaki öneminden bahsedildikten sonra, sınırlama sebeplerine yer verilmiştir. Günümüzde birçok ülke için tehdit haline gelen terör sorunu beraberinde ifade hürriyeti sınırlamalarını da getirmiştir. Ulusal güvenlik nedeniyle ifade hürriyetinin sınırlandırılması hukuki bir sorun olarak tartışmalara neden olmaktadır. Çalışmamızda karşılaştırmalı hukuktan yararlanarak gerek ulusal gerekse uluslararası hukukta ifade hürriyeti ve terör propagandası arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışacağız

Kaynakça

 • Kitap ve Makaleler ARSLAN Zühtü, (derleyen) ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Ankara, Liberte Yayınları, 2003.
 • Article 10: Freedom of Expression, Human Rights Review, 2012.
 • BADEY Thomas, « Defining International Terrorism : a Pragmatic Approach », Terrorism and Political Violence, vol.10, n°1, 1998.
 • BARAK-EREZ Daphne and SCHARIA David, Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Global Constitutional Law Harvard National Security Journal,Vol 2, 2011.
 • BARDAK, Cengiz, Terörle Mücadele Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997.
 • CLAUDE E. Welch, The African Charter and Freedom Of Expression, Buffalo Human Rights Law Review, 1998.
 • COLE David , The First Amendment’s Borders: The Place of Holder v. Humanitarian Law Project in First Amendment DoctrineHarvard Law&Policy Review,Vol.6, 2012.
 • DIGSS-BROWN, Barbara, Strategic Public Relations: Audience Focused Practice, Cengage Advantages Books, 2011.
 • DOĞAN İlyas, İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı, 1. Baskı, Astana Yayınları, 2013.
 • DOĞRU Osman, NALBANT Atilla, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, 2. Cilt, 2013.
 • FEDIANIN, V. Y. “Terrorism: A Search for a Common Definition” in Moscow Journal of International Law, vol 4, No. 1, 1998.
 • FISS Owen, TheWorld We Live In, Temple Law Review, 2011.
 • GÖZLER Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2004.
 • GÖZÜBÜYÜK Şeref, GÖLCÜKLÜ Feyyaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 8.Baskı, Turhan Kitabevi, 2009.
 • GREENAWALT Ken, Speech, Crime and The Uses of Language, Oxford University Press, 1989.
 • GUILLIAME, Gilbert, Terrorisme et droit international, Recueil des cours de l’Académie de droit International, 1989/III.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2002.
 • HAFIZOGULLARI, Zeki, KURŞUN GÜNAL, Türk Ceza Hukukunda Hukukunda Örgütlü Suçluluk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 71, 2007.
 • HARREL Allison ,The Limits of Tolerance in Diverse Societies: Hate Speech and Political Tolerance Norms Among Youth, Canadian Journal of Political Science, 2010.
 • HARRIS, David, O’BOYLE Michael ve WARBRICK Colin, Law of the European Convention on Human Rights, 2nd Edition, New York: Oxford University Press, 2009.
 • KARAN ULAŞ, İfade Özgürlüğü Hakkı, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Sibel İnceoğlu Editörlüğünde, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Geliştirilmesi Kapsamında Avrupa Konseyi tarafından basılmıştır, 2013.
 • MACOVEİ, Monica, İfade Özgürlüğü-İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No. 2,Adalet Bakanlığı Yayınları, 2012.
 • SCHMID, Alex P., The Definition of Terrorism, The Routledge Handbook of Terrorism Research, Routledge, 2011.
 • SERVIER Jean, Le terrorisme, Presses Universitaires de France, QSJ, Paris, 1992.
 • SOTTIAUX Stefan, ‘Bad Tendencies’ in the ECtHR’s ‘Hate Speech’ Jurisprudence, European Constitutional Law Review, 2011.
 • SUNAY, Reyhan, Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, , Ankara 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkadir KARAARSLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175797, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2014}, volume = {0}, number = {4}, pages = {311 - 349}, title = {İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU}, key = {cite}, author = {Karaarslan, Abdulkadir} }
APA Karaarslan, A. (2014). İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (4) , 311-349 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175797
MLA Karaarslan, A. "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 311-349 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175797>
Chicago Karaarslan, A. "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 311-349
RIS TY - JOUR T1 - İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU AU - Abdulkadir Karaarslan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 349 VL - 0 IS - 4 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU %A Abdulkadir Karaarslan %T İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU %D 2014 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD Karaarslan, Abdulkadir . "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 4 (Nisan 2014): 311-349 .
AMA Karaarslan A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 311-349.
Vancouver Karaarslan A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 311-349.
IEEE A. Karaarslan , "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA TERÖR PROPAGANDASININ YASAKLANMASI SORUNU", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 4, ss. 311-349, Nis. 2014