PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 430 - 458, 01.04.2014

Öz

The press appearing in the latest period of the Ottoman State in real sense in our country and freedom afforded to the press soon reached it aware of the social implications have been subjected to severe restrictions. Another significant point of this type of freedom for our legal system is that it has been regulated in all the constitutions since 1876 (Except Constitution of 1921). Today, the issue of freedom of the press as provided and regulated in the Article 28 and the contd. of the Constitution is the leading actor in the discussions based on the incidence of “withdrawing the unprinted works” seen lately. The amendments to the Article 148 of the Turkish Constitution made through the Law numbered 5982 in 2010 enable the individual application at the Constitutional Court regarding the fundamental rights and freedoms provided in the Constitution and the European Convention on Human Rights. In this sense, the European Convention on Human Rights and the judgments of the European Court of Human Rights having a direct implementation field in our country have gained still more significance. With the adoption of the individual application, the point of view of the Constitutional Court for the fundamental rights and freedoms and thus freedom of the press contains great importance. This is why the freedom of the press, on the basis of the examination has been a significant milestone in our constitutional history and has been the subject of this study

Kaynakça

 • ANSIZOĞLU, Mustafa, 1956-1960 Dönemi Türk Basınında Laiklik
 • Karşıtı Hareketler ve Tepkileri, İstanbul 2001, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • AYHAN, Bünyamin, Milli Mücadele Döneminde Basın – Olağanüstü Durumlarda Propaganda, Tablet Kitabevi, 2007
 • ÇANKAYA, Özden; BATUR YAMANER, Melike, Kitle İletişim Özgürlüğü, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.
 • DAĞLAR, Ali, Ordunun Dayanılmaz Ağırlığı Basının Dayanılmaz Hafifliği –Türkiye’de Asker İktidarı ve Basın, Destek Yayınevi, Eylül-2010.
 • DERVİŞOĞLU, Fatih M., Milli Mücadele Döneminde Basın ve İrade-i Milliye Gazetesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2/6, Kış, 2009.
 • GEDİK, Ömer, Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Türkiye’de Kitle

TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4, 430 - 458, 01.04.2014

Öz

Ülkemizde basın gerçek anlamda Osmanlı Devleti’nin son döneminde ortaya çıkmış ve çok geçmeden toplumsal etkisinin farkına varılarak basına tanınan özgürlük ciddi sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu özgürlüğün hukukumuz açısından bir önemi de, 1876’dan bugüne bütün anayasalarımızda (1921 Anayasa’sı hariç) düzenlenmiş olmasıdır. Günümüzde de Anayasa’mızın 28 ve devamı maddelerinde düzenleme alanı bulan basın özgürlüğü konusu, son dönemde meydana gelen “basılmamış eserlerin toplatılması” olayıyla birlikte tartışmaların baş aktörü olmaya devam etmiştir. Anayasa’mızın 148. maddesinde 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle birlikte, Anayasa’mızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ortak olarak yer alan temel hak ve özgürlükler ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılmıştır. Bu anlamda ülkemiz açısından doğrudan uygulama alanı bulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bir kat daha önem kazanmıştır. Bireysel başvuru yolunun benimsenmesiyle birlikte ise Anayasa Mahkemesi’nin temel hak ve özgürlüklere ve dolayısıyla basın özgürlüğüne bakış açısı da büyük önemi haizdir. Bu anlamda basın özgürlüğünün, anayasal tarihimizin dönüm noktaları temel alınarak incelenmesi önemli görülmüş ve bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur

Kaynakça

 • ANSIZOĞLU, Mustafa, 1956-1960 Dönemi Türk Basınında Laiklik
 • Karşıtı Hareketler ve Tepkileri, İstanbul 2001, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • AYHAN, Bünyamin, Milli Mücadele Döneminde Basın – Olağanüstü Durumlarda Propaganda, Tablet Kitabevi, 2007
 • ÇANKAYA, Özden; BATUR YAMANER, Melike, Kitle İletişim Özgürlüğü, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.
 • DAĞLAR, Ali, Ordunun Dayanılmaz Ağırlığı Basının Dayanılmaz Hafifliği –Türkiye’de Asker İktidarı ve Basın, Destek Yayınevi, Eylül-2010.
 • DERVİŞOĞLU, Fatih M., Milli Mücadele Döneminde Basın ve İrade-i Milliye Gazetesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2/6, Kış, 2009.
 • GEDİK, Ömer, Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Türkiye’de Kitle

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferhat YILDIZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { mdergi175800, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {}, publisher = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2014}, volume = {0}, number = {4}, pages = {430 - 458}, title = {TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Yıldız, Ferhat} }
APA Yıldız, F. (2014). TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 0 (4) , 430-458 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175800
MLA Yıldız, F. "TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 430-458 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdergi/issue/16884/175800>
Chicago Yıldız, F. "TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2014 ): 430-458
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Ferhat Yıldız Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 430 EP - 458 VL - 0 IS - 4 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Ferhat Yıldız %T TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2014 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 4 %R %U
ISNAD Yıldız, Ferhat . "TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 4 (Nisan 2014): 430-458 .
AMA Yıldız F. TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 430-458.
Vancouver Yıldız F. TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2014; 0(4): 430-458.
IEEE F. Yıldız , "TÜRK ANAYASAL TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 4, ss. 430-458, Nis. 2014