Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER

Yıl 2016, Sayı: 8, 115 - 149, 25.01.2017

Öz

Çalışma
hayatında işçi ve işvereni ilgilendiren en temel konulardan birisinin ücret
olduğu bilinmektedir. Ücretin çalışma hayatının temel konusu oluşturmasının
yanı sıra hak edilen ücret alacaklarından yasal olarak vergi kesintileri
yapılması da bu konunun ayrıca incelenmesini gerektirmektedir. Nitekim vergi
kesintisi tüm ücret alacaklarından aynı şekilde yapılmamaktadır. Çalışmamızda
gerek ücret ve ücret eklerine gerekse de bunların vergilendirme sistemleri ile
yasal vergi kesintilerine yer verilecektir. 
Öte yandan uygulamada en çok karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin
Yargıtay kararlarında yer alan çözümler de değerlendirilecektir. 

Kaynakça

 • AKTAY Nizamettin / ARICI Kadir / SENYEN-KAPLAN Emine, İş Hukuku, Ankara,2012
 • BAYRAKLI Hasan Hüseyin, Vergi Yargılama Hukuku, 3.B. Afyonkarahisar 2014
 • CENTEL Tankut, İş Hukukunda Ücret,1986 İstanbul
 • ÇAKIR Erdem Utku, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5.Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Bursa 2015
 • ÇELENK Hakan, Esnek Çalışma, Ankara 2011
 • ÇELİK Nuri / CANİKLİOĞLU Nurşen / CANBOLAT Talat, İş Hukuku Dersleri, 28.Baskı, İstanbul 2015
 • ÇOMAKLI Ertan Şafak / GÖDEKLİ Mehmet, Vergilemede Anayasal Prensipler, Erzurum 2011
 • DEMİR Fevzi, En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, 4.Baskı, İzmir 2005
 • EKİN Ali, “Uluslar arası Belgelerde Ve Türk Hukukunda İşçi Ücretinin Korunması”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015 Ocak, S:11
 • EVREN Öcal Kemal, İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması, 2.B.Ankara 2011
 • GEREK Şahnaz / AYDIN Ali Rıza, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, 2.B. Ankara 2010
 • GÖKBUNUR Ali Rıza / UĞUR Alparslan, Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne Maliye Tarihi, İstanbul 2016
 • GÖKTAŞ Seracettin, Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Ankara 2008
 • GÜL Yalçın / YILDIRIM Gökhan, Vergi Dünyası, sayı 324, Ağustos 2008
 • GÜVEN Ercan / AYDIN Ufuk, Bireysel İş Hukuku, Eskişehir 2013
 • İNCE Ergun, Her Yönüyle Ücret, İstanbul 1990
 • KARYAĞDI Nazmi, Vergi Satan Adamlar, İstanbul 2015
 • KAYA Pir Ali, Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi, Bursa 2009
 • KORKUSUZ M. Refik, Uluslararası Sözleşmelerde ve Türk İş Hukukunda İşçilik Alacaklarının Korunması, Ankara 2004
 • MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi / ASTARLI Muhittin / BAYSAL Ulaş, İş Hukuku, 6.Baskı, Ankara 2014
 • ÖNCEL Mualla / KUMRULU Ahmet / ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku, 22.B. Ankara 2013
 • ÖZBALCI Yılmaz, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara 2006
 • PEHLİVAN Osman, Kamu Maliyesi, Trabzon 2011
 • SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2014
 • ŞENYÜZ Doğan / YÜCE Mehmet / GERÇEK Adnan, Vergi Hukuku Genel Hükümler, 6.B.Bursa 2015
 • TUNCAY A. Can, İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2007
 • YARALI Levent, Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti, İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013
 • YENİSEY Kübra Doğan, Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasında Metodoloji ve Orantılılık İlkesi, İSGHD., S:7, 2005
 • YUVALI Ertuğrul, İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara 2012

Yıl 2016, Sayı: 8, 115 - 149, 25.01.2017

Öz

Kaynakça

 • AKTAY Nizamettin / ARICI Kadir / SENYEN-KAPLAN Emine, İş Hukuku, Ankara,2012
 • BAYRAKLI Hasan Hüseyin, Vergi Yargılama Hukuku, 3.B. Afyonkarahisar 2014
 • CENTEL Tankut, İş Hukukunda Ücret,1986 İstanbul
 • ÇAKIR Erdem Utku, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5.Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Bursa 2015
 • ÇELENK Hakan, Esnek Çalışma, Ankara 2011
 • ÇELİK Nuri / CANİKLİOĞLU Nurşen / CANBOLAT Talat, İş Hukuku Dersleri, 28.Baskı, İstanbul 2015
 • ÇOMAKLI Ertan Şafak / GÖDEKLİ Mehmet, Vergilemede Anayasal Prensipler, Erzurum 2011
 • DEMİR Fevzi, En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, 4.Baskı, İzmir 2005
 • EKİN Ali, “Uluslar arası Belgelerde Ve Türk Hukukunda İşçi Ücretinin Korunması”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015 Ocak, S:11
 • EVREN Öcal Kemal, İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması, 2.B.Ankara 2011
 • GEREK Şahnaz / AYDIN Ali Rıza, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, 2.B. Ankara 2010
 • GÖKBUNUR Ali Rıza / UĞUR Alparslan, Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne Maliye Tarihi, İstanbul 2016
 • GÖKTAŞ Seracettin, Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Ankara 2008
 • GÜL Yalçın / YILDIRIM Gökhan, Vergi Dünyası, sayı 324, Ağustos 2008
 • GÜVEN Ercan / AYDIN Ufuk, Bireysel İş Hukuku, Eskişehir 2013
 • İNCE Ergun, Her Yönüyle Ücret, İstanbul 1990
 • KARYAĞDI Nazmi, Vergi Satan Adamlar, İstanbul 2015
 • KAYA Pir Ali, Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi, Bursa 2009
 • KORKUSUZ M. Refik, Uluslararası Sözleşmelerde ve Türk İş Hukukunda İşçilik Alacaklarının Korunması, Ankara 2004
 • MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi / ASTARLI Muhittin / BAYSAL Ulaş, İş Hukuku, 6.Baskı, Ankara 2014
 • ÖNCEL Mualla / KUMRULU Ahmet / ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku, 22.B. Ankara 2013
 • ÖZBALCI Yılmaz, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara 2006
 • PEHLİVAN Osman, Kamu Maliyesi, Trabzon 2011
 • SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2014
 • ŞENYÜZ Doğan / YÜCE Mehmet / GERÇEK Adnan, Vergi Hukuku Genel Hükümler, 6.B.Bursa 2015
 • TUNCAY A. Can, İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2007
 • YARALI Levent, Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti, İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013
 • YENİSEY Kübra Doğan, Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasında Metodoloji ve Orantılılık İlkesi, İSGHD., S:7, 2005
 • YUVALI Ertuğrul, İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara 2012

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali EKİN Bu kişi benim


K.melis TOPÇU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA
EKİN, A., & TOPÇU, K. (2017). İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(8), 115-149.
MLA
EKİN, Ali ve K.melis TOPÇU. “İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 115-49.
Chicago
EKİN, Ali, ve K.melis TOPÇU. “İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8 (Ocak 2017): 115-49.
EndNote
EKİN A, TOPÇU K (01 Ocak 2017) İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 115–149.
ISNAD
EKİN, Ali - TOPÇU, K.melis. “İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 (Ocak 2017), 115-149.
AMA
EKİN A, TOPÇU K. İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Ocak 2017;(8):115-149.
Vancouver
EKİN A, TOPÇU K. İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017(8):115-49.
IEEE
A. EKİN ve K. TOPÇU, “İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, ss. 115–149, Ocak 2017.
JAMA
EKİN A, TOPÇU K. İŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN GELİR VERGİSİ VE YASAL KESİNTİLER. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017;:115–149.