Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI

Yıl 2016, Sayı: 8, 317 - 340, 26.01.2017

Öz

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nda kadınların
hakları özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle kadınlara has bir sözleşme
düzenlenmiştir. Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi adıyla kabul edilen sözleşme, usule ve esasa ilişkin önemli
maddeleri düzenler. Sözleşme organı olarak kurulan Kadınlara Karşı Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Komitesi ise denetim faaliyetini yürütür ve bu kapsamda
önemli kararlar vermiştir. Türkiye Sözleşme’ye taraftır ve Sözleşme kapsamında
iç hukukunda önemli adımlar atmıştır. Bu çalışmanın da öncelikli amacı, söz
konusu sözleşmenin ilgili düzenlemeleri ile sözleşme organının faaliyetleri ve
kararları hakkında kapsamlı bilgi vermektir. Devamında ise, Sözleşme’nin Türk
Anayasa Hukuku’na etkilerini ele almaktır. 

Kaynakça

 • ARSLAN Gülay, “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (Öngörülen Haklar ve Öngörülen Usuller)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXII, S. 1-2, 3-43, 2004, ss.3-43.
 • COOK Rebecca, “Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, Va. J. Int’l L. 30, 1990.
 • DONNELLY Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, çev. Mustafa Erdoğan & Levent Korkut, Ankara: Yetkin Yayınları, 1995.
 • EREN Abdurrahman, Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması-Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü, Ankara: Turhan Yayınevi, 2007.
 • GEMALMAZ Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, II. Cilt Uluslararası Sistemler, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2010, ss. 489- 514.
 • GEMALMAZ Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. Baskı, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2010, s. 616.
 • GÜLMEZ Mesut, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2004, s. 251.
 • PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2011.
 • SOKHI-BULLEY Bal, “The Optional Protocol to CEDAW: First Steps”, Human Rights Law Rewiev, 6:1, 2006, ss. 143- 159.
 • SOUTHARD Jo Lynn, “Protection of Women’s Human Rights under the Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination against Women”, Pace International Law Review, Volume 8, Issue 1, 1998, ss. 1- 90.

Yıl 2016, Sayı: 8, 317 - 340, 26.01.2017

Öz

Kaynakça

 • ARSLAN Gülay, “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (Öngörülen Haklar ve Öngörülen Usuller)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXII, S. 1-2, 3-43, 2004, ss.3-43.
 • COOK Rebecca, “Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, Va. J. Int’l L. 30, 1990.
 • DONNELLY Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, çev. Mustafa Erdoğan & Levent Korkut, Ankara: Yetkin Yayınları, 1995.
 • EREN Abdurrahman, Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması-Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü, Ankara: Turhan Yayınevi, 2007.
 • GEMALMAZ Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, II. Cilt Uluslararası Sistemler, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2010, ss. 489- 514.
 • GEMALMAZ Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. Baskı, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2010, s. 616.
 • GÜLMEZ Mesut, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2004, s. 251.
 • PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2011.
 • SOKHI-BULLEY Bal, “The Optional Protocol to CEDAW: First Steps”, Human Rights Law Rewiev, 6:1, 2006, ss. 143- 159.
 • SOUTHARD Jo Lynn, “Protection of Women’s Human Rights under the Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination against Women”, Pace International Law Review, Volume 8, Issue 1, 1998, ss. 1- 90.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatmagül KALE ÖZÇELİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA
KALE ÖZÇELİK, F. (2017). KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(8), 317-340.
MLA
KALE ÖZÇELİK, Fatmagül. “KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 317-40.
Chicago
KALE ÖZÇELİK, Fatmagül. “KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8 (Ocak 2017): 317-40.
EndNote
KALE ÖZÇELİK F (01 Ocak 2017) KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 317–340.
ISNAD
KALE ÖZÇELİK, Fatmagül. “KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 (Ocak 2017), 317-340.
AMA
KALE ÖZÇELİK F. KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Ocak 2017;(8):317-340.
Vancouver
KALE ÖZÇELİK F. KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017(8):317-40.
IEEE
F. KALE ÖZÇELİK, “KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, ss. 317–340, Ocak 2017.
JAMA
KALE ÖZÇELİK F. KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NİN USULE VE ESASA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ VE TÜRK ANAYASA HUKUKU’NA YANSIMALARI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017;:317–340.