Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The role of biochemistry laboratory in halal food certification

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 28 - 32, 23.04.2017
https://doi.org/10.30565/medalanya.257522

Öz

ABSTRACT:

 

"Halal" word is defined as “not contrary to religious rules” in Turkish language.  "Halal Food" concept is used to mean "Food which is allowed by  Islamic rules". Halal food certificates; documents the product of an issuer certification at all production stages until it reaches the consumer halal produce comply with the rules. The world halal food market has quite a large economic volume. Trusted laboratory analyses are needed for international acceptance of the halal certification. In order to ensure this trust, the existence of specialized biochemistry laboratories in the area of halal food are very important.

Kaynakça

 • 1. Gültekin F. Fark Etmeden Yediklerimiz Gıda Katkı Maddeleri. 1. Baskı, İstanbul, Türkiye, Server, 2014; 125-9.
 • 2. The-Economist. Cut-throat competition: feding Europe’s Muslims is a growing business. The Economist. (17/09/2009).
 • 3. Hashim DD. The quest for a global halal standard. Paper presented at the Meat Industry Association of New Zealand annual conference, 19-20 September 2010, Christ church.
 • 4. WHF. (2009). Halal market potential e a regional focus. Paper presented at the World halal forum, 17-18 November 2009, The Hague, the Netherlands.
 • 5. van der Spiegel M, van der Fels-Klerx HJ, Sterrenburg P, van Ruth SM, Scholtens-TomaI. M.J., KokE.J. Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audit sand laboratory analysis. Trends in Food Science&Technology 2012;27:109-119.
 • 6. Kozan Hİ, Sarıçoban C, Gökmen S, Yetim H. Et ve Et Ürünlerinin Orijinlerini Belirlemede Kullanılan Bazı Enstrümental Metodlar. In: 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Türkiye, 2013; 612.
 • 7. Che Man YB, Aida AA, Raha AR, Son R. Identification of pork derivatives in food products by species-specific polymerase chain reaction (PCR) for halal verification. Food Control 2007;18:885–889.
 • 8. Murugaiah C, Noor ZM, Mastakim M, Bilung LM, Selamat J, Radu S. Meat species identification and Halal authentication analysis using mitochondrial DNA. Meat Science 2009;83:57–61.
 • 9. Murugaiah C, Noor ZM, Mastakim M, Bilung LM,Selamat J, Radu S. Meat species identification and Halal authentication analysis using mitochondrial DNA. Meat Science 83 (2009) 57–61.
 • 9. Boran G, & Regenstein J.M. Chapter 5. Fish gelatin. Advances in Food and Nutrition Research, 2010;60:119–143.
 • 10. Demirhan Y, Ulca P, Senyuva HZ. Detection of porcine DNA in gelatine and gelatine-containing processed food products—Halal/Kosher authentication. Meat Science 2012;90: 686–689.
 • 11. Mafra I, Ferreira I.M.P.L.V.O, & Oliveira M.B.P.P. Food authentication by PCR-based methods. European Food Research and Technology, 2008; 227:649–665.
 • 12. Yılmaz MT, Kesmen Z, Baykal B, Sağdıç O, Kulen O, Kaçar Ö, Yetim H, Baykal AT. Gıda Ürünlerine Katılan Sığır ve Domuz Jelatinlerinin Orijinlerinin Yeni Bir Metod ile Belirlenmesi. In: 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Türkiye, 2013; 622.
 • 13. Rohman A, Sismindari, Erwanto Y, Che Man YB. Analysis of pork adulteration in beef meatball using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Meat Science 2011;88:91–95.
 • 14. Alkan S, Burnaz NA, Karaçelik AA, Doğan H, Arslan D, Küçük M. Türkiye’de Marketlerde Satılan Alkolsüz İçeceklerdeki Etanol Seviyeleri. In: 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Türkiye, 2013; 668-669.
 • 15. Gültekin F. Bir Bakışta Gıda Katkı Maddeleri. 1. Baskı, İstanbul, Türkiye, Server, 2014; 60-62.

Helal gıda belgelendirmesinde biyokimya laboratuvarının rolü

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 28 - 32, 23.04.2017
https://doi.org/10.30565/medalanya.257522

Öz

ÖZET

 

“Helal” sözcüğü Türk Dili’nde: “Dini kurallara aykırı olmayan” olarak tanımlanır. “Helal Gıda” kavramı, “İslâmî kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamında kullanılmaktadır. Helal gıda sertifikaları; sertifika veren bir kuruluşun ürünün tüketiciye ulaşan kadar tüm üretim aşamalarında helal kurallarına uygun üretildiğini belgeler. Dünya genelinde helal gıda pazarı oldukça büyük bir ekonomik hacme sahiptir. Helal gıda sertifikalarının kabul görmesi için güvenilir laboratuvar ölçümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de helal gıda alanında ihtisaslaşmış biyokimya laboratuvarlarının varlığı çok önemlidir.

 

Kaynakça

 • 1. Gültekin F. Fark Etmeden Yediklerimiz Gıda Katkı Maddeleri. 1. Baskı, İstanbul, Türkiye, Server, 2014; 125-9.
 • 2. The-Economist. Cut-throat competition: feding Europe’s Muslims is a growing business. The Economist. (17/09/2009).
 • 3. Hashim DD. The quest for a global halal standard. Paper presented at the Meat Industry Association of New Zealand annual conference, 19-20 September 2010, Christ church.
 • 4. WHF. (2009). Halal market potential e a regional focus. Paper presented at the World halal forum, 17-18 November 2009, The Hague, the Netherlands.
 • 5. van der Spiegel M, van der Fels-Klerx HJ, Sterrenburg P, van Ruth SM, Scholtens-TomaI. M.J., KokE.J. Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audit sand laboratory analysis. Trends in Food Science&Technology 2012;27:109-119.
 • 6. Kozan Hİ, Sarıçoban C, Gökmen S, Yetim H. Et ve Et Ürünlerinin Orijinlerini Belirlemede Kullanılan Bazı Enstrümental Metodlar. In: 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Türkiye, 2013; 612.
 • 7. Che Man YB, Aida AA, Raha AR, Son R. Identification of pork derivatives in food products by species-specific polymerase chain reaction (PCR) for halal verification. Food Control 2007;18:885–889.
 • 8. Murugaiah C, Noor ZM, Mastakim M, Bilung LM, Selamat J, Radu S. Meat species identification and Halal authentication analysis using mitochondrial DNA. Meat Science 2009;83:57–61.
 • 9. Murugaiah C, Noor ZM, Mastakim M, Bilung LM,Selamat J, Radu S. Meat species identification and Halal authentication analysis using mitochondrial DNA. Meat Science 83 (2009) 57–61.
 • 9. Boran G, & Regenstein J.M. Chapter 5. Fish gelatin. Advances in Food and Nutrition Research, 2010;60:119–143.
 • 10. Demirhan Y, Ulca P, Senyuva HZ. Detection of porcine DNA in gelatine and gelatine-containing processed food products—Halal/Kosher authentication. Meat Science 2012;90: 686–689.
 • 11. Mafra I, Ferreira I.M.P.L.V.O, & Oliveira M.B.P.P. Food authentication by PCR-based methods. European Food Research and Technology, 2008; 227:649–665.
 • 12. Yılmaz MT, Kesmen Z, Baykal B, Sağdıç O, Kulen O, Kaçar Ö, Yetim H, Baykal AT. Gıda Ürünlerine Katılan Sığır ve Domuz Jelatinlerinin Orijinlerinin Yeni Bir Metod ile Belirlenmesi. In: 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Türkiye, 2013; 622.
 • 13. Rohman A, Sismindari, Erwanto Y, Che Man YB. Analysis of pork adulteration in beef meatball using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Meat Science 2011;88:91–95.
 • 14. Alkan S, Burnaz NA, Karaçelik AA, Doğan H, Arslan D, Küçük M. Türkiye’de Marketlerde Satılan Alkolsüz İçeceklerdeki Etanol Seviyeleri. In: 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Türkiye, 2013; 668-669.
 • 15. Gültekin F. Bir Bakışta Gıda Katkı Maddeleri. 1. Baskı, İstanbul, Türkiye, Server, 2014; 60-62.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi 1(1)
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hasan Basri SAVAŞ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Türkiye


Tahir ÇATALBAŞ Bu kişi benim
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Türkiye


Fatih GÜLTEKİN
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
0000-0003-2888-3215

Yayımlanma Tarihi 23 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 29 Kasım 2016
Kabul Tarihi 27 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Savaş H. B. , Çatalbaş T. , Gültekin F. Helal gıda belgelendirmesinde biyokimya laboratuvarının rolü. Acta Medica Alanya. 2017; 1(1): 28-32.

9705 

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.