Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 137 - 152, 29.06.2021
https://doi.org/10.47951/mediad.922886

Öz

Dış etkenlere çok açık olan kimliğin biçimlenmesinde en önemli rollerden birini şüphesiz din olgusu üstlenmektedir. Dinin salt bir kimlik olarak öz kimlikte yerini alması ve kişinin benliğine derin anlamda nüfuz etmesi, kimliğe etki etmek isteyen medya gibi kurumsal yapıların ilgisini çekmektedir. Özellikle medya din olgusunu, kendi sahip olduğu sistematik içerisinde dönüştürme ve kimliği etkileme adına bir araç haline getirebilme çabasındadır. Çalışmada gençlerin sahip oldukları kimliğin özellikle dini kimliğin inşasında medyanın işlevini anlamak ve gençlerin medyayı kendi dini kimliklerinde nasıl yansıttığını açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Nitel görüşme tekniği ve fenomenolojik araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde, gençlerin gerek öznel kimliklerinde gerek dini kimliklerinde medyaya biçtiği rolün temel inşa edici bir rol değil, bilakis sahip olunan kimliklere etkide bulunan bir rol olduğu anlaşılmıştır. Din gündelik hayatı inşada en önemli faktörken medya gündelik hayat içerisinde merak, gündem takibi ya da iletişim gibi ihtiyaç olarak görülen durumları gideren ve bilgi kaynağı konumunda olan bir araç olarak algılanmıştır. Ayrıca medya, olumsuz olarak addedilen bir araç olmasının yanı sıra bilgi alma, eğitme, vakit geçirme, dini kaynakları tasdik etme anlamında önemli roller üstlenmiştir.

Kaynakça

 • Akyüz, N. (2002). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin din anlayışı ölçeği üzerine bir pilot araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43(1), 1. https://doi.org/10.1501/ilhfak_0000000082.
 • Bocock, R. (1993). Consumption (1st Edition). Routledge.
 • Buckingham, D. (2008). Introducing Identity. Foundation Series on Digital Media and Learning, 1–24. https://doi.org/10.1162/dmal. 9780262524834.001
 • Çamdereli, M. (2018). Din ekranda nasıl durur? Medyada dinin popüler temsilleri. Ketebe Yayınları.
 • Campbell. H. A. (2013). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. Routledge.
 • Campbell, H. A., and Vitullo, A. (2016). Assessing changes in the study of religious communities in digital religion studies. Church, Communication and Culture, 1(1), 73–89. https://doi.org/10.1080/23753234.2016.1181301.
 • Clark, L. S. (2002). U.S. adolescent religious identity, the media, and the “Funky” side of religion. Journal of Communication, 52(4), 794–811. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02574.x
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. S. B. Demir (ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dereli, M. D. (2019). Dini kimliklerin siber uzamda akışkanlaşması. insan&toplum, 9(1), 85-115. DOI: 10.12658/M0301.
 • Dereli. M. D. (2020). Sanala veda: Sosyal medya ve dönüşen dindarlık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Eken, M. (2020). Modern görsel kültürde M Nesli’nin online inanç pratikleri. bilimname, 43, 31-71, DOI:10.28949/bilimname.762744.
 • Fore, W. F. (1987). Television and religion: The shaping of faith, values, and culture. Minneapolis: Augsburg Publishing House.
 • Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated.
 • Hepp, A. ve Krönert, V. (2009). Medien – Event – Religion. In Medien – Event – Religion. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91548-7
 • Herrmann, J. (2007). Medienerfahrung und Religion: Eine empirisch-qualitative Studie zur Medienreligion. (Vol. 51). Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Hoover, S. M. (2006). Religion in the media age. Routlage.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün, S. B. Demir (ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Reichertz, J. (2010). Nach den Kirchen jetzt das Fernsehen? Kann das Fernsehen Werte vermitteln? In Mediensozialisationstheorien (pp. 147–166). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92249-2_9
 • Underwood, D. (2012). Religion in printmedia. In D.Winston (Ed.), The Oxford handbook on religion and the American news media, (pp. 113-125.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195395068.013.0007
 • Wright, M. (2006). Religion and film: An introduction. IB Tauris.

Media Impact on Young People’s Religious Identity: A Study on Students of Inonu University Faculty of Communication and Faculty of Divinity

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 137 - 152, 29.06.2021
https://doi.org/10.47951/mediad.922886

Öz

The fact that religion takes its place in self-identity as a pure identity and penetrates deeply into one’s self attracts the attention of institutional structures such as media that want to influence identity. In particular, the media strives to transform the phenomenon of religion in its own systematic way and to make it a tool to influence identity. In the study; It is aimed to understand the function of the media and to reveal how young people reflect the media in their own religious identities, especially in the con struction of religious identity. As a result of the findings of this study, which used qualitative interview technique and phenomenological research method, it was understood that the role that young people place on the media in both their subjective identities and religious identities is not a fundamental con structing role, but rather a role that affects the identities that are possessed. While religion is the most important factor in building daily life, the media has been perceived as a tool that addresses situations seen as necessities such as curiosity, agenda tracking, or communication in everyday life and is a source of information.

Kaynakça

 • Akyüz, N. (2002). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin din anlayışı ölçeği üzerine bir pilot araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43(1), 1. https://doi.org/10.1501/ilhfak_0000000082.
 • Bocock, R. (1993). Consumption (1st Edition). Routledge.
 • Buckingham, D. (2008). Introducing Identity. Foundation Series on Digital Media and Learning, 1–24. https://doi.org/10.1162/dmal. 9780262524834.001
 • Çamdereli, M. (2018). Din ekranda nasıl durur? Medyada dinin popüler temsilleri. Ketebe Yayınları.
 • Campbell. H. A. (2013). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. Routledge.
 • Campbell, H. A., and Vitullo, A. (2016). Assessing changes in the study of religious communities in digital religion studies. Church, Communication and Culture, 1(1), 73–89. https://doi.org/10.1080/23753234.2016.1181301.
 • Clark, L. S. (2002). U.S. adolescent religious identity, the media, and the “Funky” side of religion. Journal of Communication, 52(4), 794–811. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02574.x
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. S. B. Demir (ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dereli, M. D. (2019). Dini kimliklerin siber uzamda akışkanlaşması. insan&toplum, 9(1), 85-115. DOI: 10.12658/M0301.
 • Dereli. M. D. (2020). Sanala veda: Sosyal medya ve dönüşen dindarlık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Eken, M. (2020). Modern görsel kültürde M Nesli’nin online inanç pratikleri. bilimname, 43, 31-71, DOI:10.28949/bilimname.762744.
 • Fore, W. F. (1987). Television and religion: The shaping of faith, values, and culture. Minneapolis: Augsburg Publishing House.
 • Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated.
 • Hepp, A. ve Krönert, V. (2009). Medien – Event – Religion. In Medien – Event – Religion. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91548-7
 • Herrmann, J. (2007). Medienerfahrung und Religion: Eine empirisch-qualitative Studie zur Medienreligion. (Vol. 51). Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Hoover, S. M. (2006). Religion in the media age. Routlage.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün, S. B. Demir (ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Reichertz, J. (2010). Nach den Kirchen jetzt das Fernsehen? Kann das Fernsehen Werte vermitteln? In Mediensozialisationstheorien (pp. 147–166). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92249-2_9
 • Underwood, D. (2012). Religion in printmedia. In D.Winston (Ed.), The Oxford handbook on religion and the American news media, (pp. 113-125.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195395068.013.0007
 • Wright, M. (2006). Religion and film: An introduction. IB Tauris.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nida Sümeyya ÇETİN> (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9752-7797
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mediad922886, journal = {Medya ve Din Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-8811}, eissn = {2636-8811}, address = {mediam@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {137 - 152}, doi = {10.47951/mediad.922886}, title = {Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Çetin, Nida Sümeyya} }
APA Çetin, N. S. (2021). Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 137-152 . DOI: 10.47951/mediad.922886
MLA Çetin, N. S. "Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 137-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediad/issue/63219/922886>
Chicago Çetin, N. S. "Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 137-152
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - Nida SümeyyaÇetin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47951/mediad.922886 DO - 10.47951/mediad.922886 T2 - Medya ve Din Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 152 VL - 4 IS - 1 SN - 2636-8811-2636-8811 M3 - doi: 10.47951/mediad.922886 UR - https://doi.org/10.47951/mediad.922886 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Medya ve Din Araştırmaları Dergisi Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A Nida Sümeyya Çetin %T Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2021 %J Medya ve Din Araştırmaları Dergisi %P 2636-8811-2636-8811 %V 4 %N 1 %R doi: 10.47951/mediad.922886 %U 10.47951/mediad.922886
ISNAD Çetin, Nida Sümeyya . "Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Haziran 2021): 137-152 . https://doi.org/10.47951/mediad.922886
AMA Çetin N. S. Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MEDİAD. 2021; 4(1): 137-152.
Vancouver Çetin N. S. Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(1): 137-152.
IEEE N. S. Çetin , "Gençlerin Dini Kimliğinde Medya Etkisi: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 137-152, Haz. 2021, doi:10.47951/mediad.922886

   ic-logo-biale-tlo.png google.png

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD)

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.