Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Human Based on Artificial Intelligence: Data-ism and the Religious Value Paradox

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 65 - 79, 29.06.2021
https://doi.org/10.47951/mediad.947374

Öz

The virtual freedom achieved by the integration of digital technology to the planet at high speed has also brought face-to-face interaction constraints due to the changes it creates in the perception of reality. Artificial Intelligence Technologies is the invention that provides the bridge between the digital age and humanity of the developing technology. All kinds of interactions and experiences involving the human brain create a new structuring cycle on its existence with its plasticity feature. The basis of Artificial Intelligence design models is the human brain, which has unique and extraordinary features. An innovative perspective should be adopted as a principle in the roadmap that should be drawn so that the biological copy created by humans is not rivaled by humans. In this context, interdisciplinary work and restructuring models should be developed to ensure the correct positioning, change, and transformation of future generations in the common cultural integration. Also suitable for the new age; A transition to an original, libertarian, and design education model should be planned. In addition, a transition to a new age education model should be planned. In the study, the descriptive research method and constructing method were used together.

Kaynakça

 • Ainize, R. (2018). The rise of dataism: A threat to freedom or a scientific revolution? 04 25, 2021 tarihinde Singularityhub.com: https://singularityhub.com/2018/09/30/the-rise-of-dataism-a-threat-to-freedom-or-a-scientific-revolution/ adresinden alındı
 • Balcaitis, R. (2019). What is design thinking? 01 18, 2021 tarihinde Balcaitis, R: https://empathizeit.com/what-is-design-thinking adresinden alındı
 • BBC. (2018). Dünyanın ilk 'yapay zeka spikeri' ekrana çıktı. 03 14, 2021 tarihinde BBC: https://www.bbc.com/turkce/haberler-46138326 adresinden alındı
 • CNN. (2019). What is a deepfake, explained? 01 08, 2021 tarihinde CNN: https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/pentagons-race-against-deepfakes adresinden alındı
 • Colombus, L. (2020). Which web conferencing software is the most popular with its users?, 02 17, 2021 tarihinde Forbes: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus /2020/04/20/which-web-conferencing adresinden alındı
 • Eagleman, D. (2015). Beyin & senin hikayen. Z. A. Tozar (Çev.). İstanbul: Domingo Yayınları.
 • Euronews. (2020). Çin’de yapay zeka ile gerçekleştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı. 04 25, 2021 tarihinde Euronews: https://tr.euronews.com/2020/05/22/cin-de-yapay-zeka-ile-gelistirilen-ilk-3-boyutlu-haber-sunucusu adresinden alındı
 • Goddard, G. (2021). Biomimetic design, 10 examples of nature inspiring technology. 04 11, 2021 tarihinde https://www.sciencefocus.com/future-technology/ biomimetic-design-10-examples-of-nature- adresinden alındı
 • Guardian. (2020). A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? Gpt-3. 03 02, 2021 tarihinde Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020 /sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3?CMP adresinden alındı
 • Harari, Y. N. (2016). Homo Deus yarının kısa bir tarihi. P. N. Taneli (Çev.). İstanbul: Kollektif Yayınevi.
 • Hawking, S. (2013). Zamanın kısa tarihi. B. Gönülşen, B. Çiçekçi (Çev.). İstanbul: Alfa Bilim Yayıncılık.
 • Hume, D. (1995). Din üstüne. M. Tunçay (Çev.). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Isaacson, W. (2011). Steve Jobs, İstanbul: Yayıncılık Tic. ve San. Ltd.Şti.
 • İşbank. (2020). Tasarım odaklı düşünme dönüşümü. 02 22, 2021 tarihinde İşbank: https://www.isbank. com.tr/blog/tasarim-odakli-dusunme adresinden alındı
 • IUCN. (2020). Species extinction – The facts. 03 21, 2021 tarihinde IUCN: https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/species_extinction_05_2007.pdf. adresinden alındı
 • Kierkegaard, S. (2005). Felsefe parçaları ya da bir parça felsefe. D. Şahiner (Çev.), İstanbul: Mart Matbaacılık.
 • Kim, J., Kim, M., Kang, H., and Lee, K. (2020). U-GAT-IT — Official TensorFlow implementation. 03 05, 2021 tarihinde U-GAT-IT: https://ainize.ai/t04glovern/UGATIT adresinden alındı
 • Lohr, S. (2015). Data-ism: The revolution transforming decision making, consumer behavior, and almost everything else. New York: NY: HarperBusiness. .
 • Ma, J. (2018). Davos 2018, love is important in business. 02 27, 2021 tarihinde World Ecomomic Form: Davos 2018. https://www.youtube.com/watch?v=4zzVjonyHcQ adresinden alındı
 • Naiman, L. (2019). Design thinking as a strategy for innovation, 03 11, 2021 tarihinde Design Thinking as a Strategy for Innovation: https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/ adresinden alındı
 • Open Al. (2021). GBT. 03 19, 2021 tarihinde Open Al: https://openai.com/blog/gpt-3-apps adresinden alındı
 • Özcan, H. (1997). Epistemolojik açıdan iman. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayını.
 • Rogers, C. (2018). Technology. 02 23, 2021 tarihinde https://edtechnology.co.uk/comments/how-to-teach-digital-empathy adresinden alındı
 • Shallit, J. (2005). Science, pseudoscience, and the three stages of truth. Waterloo: Computer Science University of Waterloo.
 • Tarhan, N. (2012). İnsandaki gerçeklik algısı. 04 24, 2021 tarihinde Zafer Dergisi: https://www.zaferdergisi.com/makale/13356-insandaki-gerceklik-algisi.html adresinden alındı
 • Wakefield, J. (2021). MyHeritage offers 'creepy' deepfake tool to reanimate dead. 03 26, 2021 tarihinde BBC: https://www.bbc.com/news/technology-56210053 adresinden alındı
 • Worldmeters. (2021). World population: https://www.worldo meters.info/world-population adresinden alındı

Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 65 - 79, 29.06.2021
https://doi.org/10.47951/mediad.947374

Öz

Dijital teknolojinin gezegene yüksek hızda entegrasyonu ile elde edilen sanal özgürlük, aynı zamanda gerçeklik algısı üzerinde yarattığı değişimler sebebiyle yüz yüze etkileşim kısıtları da getirmiştir. Gelişen teknolojinin dijital çağ ile insanlık arasında köprü görevini sağlayan buluşu da Yapay Zeka Teknolojileri olmuştur. İnsan beyninin dahil olduğu her türlü etkileşim ve deneyim, yeni bir yapılanma döngüsü yaratmaktadır. Yapay Zeka tasarım modellerinin temelinde eşsiz ve sıra dışı özellikleri barındıran insan beyni bulunmaktadır. İnsanlar tarafından oluşturulan biyolojik kopyanın, insana rakip tutulmaması adına çizilmesi gereken yol haritasında, yenilikçi bir bakış açısı ilke edinilmelidir. Ayrıca dijitalleşme sürecinde insanın içinde yaşadığı toplumun sosyo-kültürel değerleri ve ihtiyaç duyduğu dinsel öğreti ile dinsel inançlarını da baskı ve yönlendirmeler olmadan yaşayabileceği imkan ve ortama sahip olmalıdır. Bu kapsamda, gelecek kuşakların ortak kültür entegrasyonunda doğru konumlanabilme, değişim ve dönüşümü sağlayabilmek için disiplinler arası çalışma ile yeniden yapılanma modelleri geliştirilmelidir. Ayrıca yeniçağa uygun; özgün, özgürlükçü ve tasarımsal bir eğitim modeline geçiş planlanmalıdır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi ve kurgulama yöntemi birlikte kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Ainize, R. (2018). The rise of dataism: A threat to freedom or a scientific revolution? 04 25, 2021 tarihinde Singularityhub.com: https://singularityhub.com/2018/09/30/the-rise-of-dataism-a-threat-to-freedom-or-a-scientific-revolution/ adresinden alındı
 • Balcaitis, R. (2019). What is design thinking? 01 18, 2021 tarihinde Balcaitis, R: https://empathizeit.com/what-is-design-thinking adresinden alındı
 • BBC. (2018). Dünyanın ilk 'yapay zeka spikeri' ekrana çıktı. 03 14, 2021 tarihinde BBC: https://www.bbc.com/turkce/haberler-46138326 adresinden alındı
 • CNN. (2019). What is a deepfake, explained? 01 08, 2021 tarihinde CNN: https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/pentagons-race-against-deepfakes adresinden alındı
 • Colombus, L. (2020). Which web conferencing software is the most popular with its users?, 02 17, 2021 tarihinde Forbes: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus /2020/04/20/which-web-conferencing adresinden alındı
 • Eagleman, D. (2015). Beyin & senin hikayen. Z. A. Tozar (Çev.). İstanbul: Domingo Yayınları.
 • Euronews. (2020). Çin’de yapay zeka ile gerçekleştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı. 04 25, 2021 tarihinde Euronews: https://tr.euronews.com/2020/05/22/cin-de-yapay-zeka-ile-gelistirilen-ilk-3-boyutlu-haber-sunucusu adresinden alındı
 • Goddard, G. (2021). Biomimetic design, 10 examples of nature inspiring technology. 04 11, 2021 tarihinde https://www.sciencefocus.com/future-technology/ biomimetic-design-10-examples-of-nature- adresinden alındı
 • Guardian. (2020). A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? Gpt-3. 03 02, 2021 tarihinde Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020 /sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3?CMP adresinden alındı
 • Harari, Y. N. (2016). Homo Deus yarının kısa bir tarihi. P. N. Taneli (Çev.). İstanbul: Kollektif Yayınevi.
 • Hawking, S. (2013). Zamanın kısa tarihi. B. Gönülşen, B. Çiçekçi (Çev.). İstanbul: Alfa Bilim Yayıncılık.
 • Hume, D. (1995). Din üstüne. M. Tunçay (Çev.). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Isaacson, W. (2011). Steve Jobs, İstanbul: Yayıncılık Tic. ve San. Ltd.Şti.
 • İşbank. (2020). Tasarım odaklı düşünme dönüşümü. 02 22, 2021 tarihinde İşbank: https://www.isbank. com.tr/blog/tasarim-odakli-dusunme adresinden alındı
 • IUCN. (2020). Species extinction – The facts. 03 21, 2021 tarihinde IUCN: https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/species_extinction_05_2007.pdf. adresinden alındı
 • Kierkegaard, S. (2005). Felsefe parçaları ya da bir parça felsefe. D. Şahiner (Çev.), İstanbul: Mart Matbaacılık.
 • Kim, J., Kim, M., Kang, H., and Lee, K. (2020). U-GAT-IT — Official TensorFlow implementation. 03 05, 2021 tarihinde U-GAT-IT: https://ainize.ai/t04glovern/UGATIT adresinden alındı
 • Lohr, S. (2015). Data-ism: The revolution transforming decision making, consumer behavior, and almost everything else. New York: NY: HarperBusiness. .
 • Ma, J. (2018). Davos 2018, love is important in business. 02 27, 2021 tarihinde World Ecomomic Form: Davos 2018. https://www.youtube.com/watch?v=4zzVjonyHcQ adresinden alındı
 • Naiman, L. (2019). Design thinking as a strategy for innovation, 03 11, 2021 tarihinde Design Thinking as a Strategy for Innovation: https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/ adresinden alındı
 • Open Al. (2021). GBT. 03 19, 2021 tarihinde Open Al: https://openai.com/blog/gpt-3-apps adresinden alındı
 • Özcan, H. (1997). Epistemolojik açıdan iman. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayını.
 • Rogers, C. (2018). Technology. 02 23, 2021 tarihinde https://edtechnology.co.uk/comments/how-to-teach-digital-empathy adresinden alındı
 • Shallit, J. (2005). Science, pseudoscience, and the three stages of truth. Waterloo: Computer Science University of Waterloo.
 • Tarhan, N. (2012). İnsandaki gerçeklik algısı. 04 24, 2021 tarihinde Zafer Dergisi: https://www.zaferdergisi.com/makale/13356-insandaki-gerceklik-algisi.html adresinden alındı
 • Wakefield, J. (2021). MyHeritage offers 'creepy' deepfake tool to reanimate dead. 03 26, 2021 tarihinde BBC: https://www.bbc.com/news/technology-56210053 adresinden alındı
 • Worldmeters. (2021). World population: https://www.worldo meters.info/world-population adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Birol AKGÜL> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0701-0928
Türkiye


İlhan ÖREN Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0002-0701-0928
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mediad947374, journal = {Medya ve Din Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-8811}, eissn = {2636-8811}, address = {mediam@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {65 - 79}, doi = {10.47951/mediad.947374}, title = {Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu}, key = {cite}, author = {Akgül, Birol and Ören, İlhan} }
APA Akgül, B. & Ören, İ. (2021). Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 65-79 . DOI: 10.47951/mediad.947374
MLA Akgül, B. , Ören, İ. "Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu" . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 65-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediad/issue/63219/947374>
Chicago Akgül, B. , Ören, İ. "Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 4 (2021 ): 65-79
RIS TY - JOUR T1 - Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu AU - BirolAkgül, İlhanÖren Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47951/mediad.947374 DO - 10.47951/mediad.947374 T2 - Medya ve Din Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 79 VL - 4 IS - 1 SN - 2636-8811-2636-8811 M3 - doi: 10.47951/mediad.947374 UR - https://doi.org/10.47951/mediad.947374 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Medya ve Din Araştırmaları Dergisi Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu %A Birol Akgül , İlhan Ören %T Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu %D 2021 %J Medya ve Din Araştırmaları Dergisi %P 2636-8811-2636-8811 %V 4 %N 1 %R doi: 10.47951/mediad.947374 %U 10.47951/mediad.947374
ISNAD Akgül, Birol , Ören, İlhan . "Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Haziran 2021): 65-79 . https://doi.org/10.47951/mediad.947374
AMA Akgül B. , Ören İ. Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu. MEDİAD. 2021; 4(1): 65-79.
Vancouver Akgül B. , Ören İ. Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi. 2021; 4(1): 65-79.
IEEE B. Akgül ve İ. Ören , "Yapay Zeka Temelinde İnsan: Dataizm ve Dini Değer Paradoksu", Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 65-79, Haz. 2021, doi:10.47951/mediad.947374

   ic-logo-biale-tlo.png google.png

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD)

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.