e-ISSN: 2757-6035
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

TRDizin kriterleri gereği, yayınlanan sayılarda yer alan makale oranları arasında belirli bir denge bulunması zorunluluğu söz konusudur. Bu nedenle, MEDIAJ’a gönderilen çalışmalardan süreçleri tamamlanan ilk 10 makale yayınlacak olan ilk sayıda yer almak üzere değerlendirilir. İlk 10 makale sonrasında başvuru süreci tamamlanan yayınlar, bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere Dergipark sayfamızda yer alan kabul edilmiş makaleler sekmesinde görünür ve atanmayı bekler. 

MEDIAJ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, hakemli bir e-dergidir. Yayın hayatına IV. Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi olarak, 2018 yılında başlayan MEDIAJ 2020 yılında, yeni bir bilimsel yaklaşım ve akademik bakış açısını hedefleyerek yenilenme sürecine girmiş, bu nedenle amaç ve kapsam değişikliğine gitme kararı almıştır.

MEDIAJ, ikili kör hakemlik sürecinin yürütüldüğü ve çalışmaların iThenticate ya da Turnitin programı aracılığı ile intihal denetimlerinin gerçekleştirildiği, kar amacı gütmeyen ve açık yayıncılık prensiplerini benimseyen uluslararası hakemli bir dergidir.

MEDIAJ TRDizin ve ESCI değerlendirme sürecindedir. MEDIAJ'ın dahil olduğu veritabanı ve indeksler: Asos Indeks, Ebsco Host, EuroPub, Google Scholar, İdealOnline, Ulrichs Web ve Scilit olmak üzere, dergimiz ulusal ve uluslararası 10'un üzerinde yeni indeksin de değerlendirme sürecindedir. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Eylül 2021

2022 - Cilt: 5 Sayı: 2

Veri Tabanları & İndeksler

20985

21601


21253


20987


crossref-logo-200.svg209862110721237

22545

22546


23311

CenterLogo.png