TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler

Hülya KILIÇ [1] , Fatma ASLAN-TUTAK [2] , Güneş ERTAŞ [3]


The new education system forced to make reforms in mathematics curriculum in Turkey. The purpose of this study is to interpret those changes in the line of an international mathematics assessment, specifically TIMSS 2011 assessment for the eighth graders. The middle school mathematics curricula written in 2009 and 2013 were analyzed in terms of their alignment with the scope of TIMSS 2011. The findings revealed that most of the content of TIMSS were initially taught during the seventh grade according to the old curriculum but they would be taught during the sixth grade in the new curriculum. In the TIMSS 2011 assessment, there are more items assessing the skills at applying level but in both curricula, the majority of the objectives are related to skills at knowing level. Furthermore, TIMSS 2011 results showed that most of the students failed in knowing type of items and the seventh grade subject matters.

u çalışmanın amacı, eğitim sistemindeki yeni yapılanma paralelinde matematik öğretim programında yapılan konu alanı ve matematiksel becerilerdeki değişiklik ve düzenlemeleri uluslararası bir matematik testine göre yorumlamaktır. Bu bağlamda; 2011 yılında yapılan TIMSS sınavının 8. sınıf matematik testindeki konu ve kavramlara, 2009 ve 2013 matematik öğretim programlarında ilk olarak hangi sınıf seviyesinde değinildiğine ve testte yer alan becerilerin öğretim programlarında yer alan kazanımlarda ne kadar yansıtıldığına bakılmıştır. 2011 TIMSS sınavında çıkan maddelerin çoğunluğu, 2009 öğretim programına göre ilk kez 7. sınıfta öğretilmeye başlanılmaktadır. 2013 öğretim programına göre ise maddelerin içerdiği konu ve kavramlara çoğunlukla 6. sınıfta değinilmeye başlanacaktır. Ayrıca TIMSS sınavında uygulama becerisine yönelik maddeler çoğunlukta iken, hem eski hem de yeni öğretim programında bilme becerisine yönelik kazanımlara daha fazla ağırlık verilmiştir. Ancak 2011 TIMSS sonuçları, Türk öğrencilerin en fazla 7. sınıf konularını içeren ve bilme becerisi gerektiren sorularda başarılarının düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: matematik öğretimi, ortaokul matematik öğretim programı, TIMSS.

 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Akyüz, G. (2014). The effects of student and school factors on mathematics achievement in TIMSS 2011. Eğitim ve Bilim, 39 (172), 150-162.
 • Bilican, S., Demirtaşlı, R. N., & Kilmen, S. (2011). The attitudes and opinions of the students towards mathematics course: The comparison of TIMSS 1999 and TIMSS 2007. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1277-1283.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York: MacMillan.
 • Cogan, L. S., Schmidt, W. H., & Wiley, D. E. (2001). Who takes what math and in which track? Using TIMSS to characterize U. S. students’ eight-grade mathematics learning opportunities. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(4), 323-341.
 • Çiftçi, Z. B., Akgün, L., ve Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 1-21.
 • Çıkrıkçı-Demirtaşlı, R. N. (2009). Eğitimde niteliği sağlamak: Ölçme ve değerlendirme sistemi örneği olarak cito türkiye öğrenci izleme sistemi (ÖİS). Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 3, 26-38. Driscoll, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers grades 5-10. New Hampshire: Heinemann.
 • Healy, L., & Hoyles, C. (1999). Visual and symbolic reasoning in mathematics: Making connections with computers. Mathematical Thinking and Learning, 1, 59-84.
 • Hiebert, J., Gallimore, R., Garnier, H., Givvin, K.B., Hollingsworth, H., Jacobs, J., Chui, A.M.Y., Wearne, D., Smith, M., Kersting, N., Manaster, A., Tseng, E., Etterbeek, W., Manaster, C., Gonzales, P. & Stigler, J. (2003). Teaching mathematics in seven countries results from the TIMSS 1999 video study. National Center for Education Statistics, U. S. Department of Education, Washington, DC. http://nces.ed.gov/pubs2003/2003013.pdf adresinden 01.07.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Hook, W., Bishop, W., & Hook, J. (2007). A quality math curriculum in support of effective teaching for elementary schools. Educational Studies in Mathematics, 65, 125–148.
 • Huang, M. H. (2009). Beyond horse race comparisons of national performance averages: Math performance variation within and between classrooms in 38 countries. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 15(4), 327-342.
 • Jones, K. (2002). Issues in the teaching and learning geometry. In L. Haggarty (Ed.) Aspects of teaching secondary mathematics: Perspectives on practice (pp.121-139). London: Routledge Falmer.
 • Leung, F. K. S. (2005). Some characteristics of East Asian mathematics classrooms based on data from the TIMSS 1999 video study. Educational Studies in Mathematics, 60, 199–215.
 • Miller, M., D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). Measurement and assessment in teaching. New Jersey: Pearson.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2003). TIMSS 1999 Ulusal rapor. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/timss_1999_ulusal_raporu.pdf adresinden 01.07.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009a). İlköğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: Komisyon.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya KILIÇ

Yazar: Fatma ASLAN-TUTAK

Yazar: Güneş ERTAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Mayıs 2014

Bibtex @ { mersinefd181812, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {10}, pages = {0 - }, doi = {10.17860/efd.47479}, title = {TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Hülya and ASLAN-TUTAK, Fatma and ERTAŞ, Güneş} }
APA KILIÇ, H , ASLAN-TUTAK, F , ERTAŞ, G . (2014). TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17394/181812
MLA KILIÇ, H , ASLAN-TUTAK, F , ERTAŞ, G . "TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17394/181812>
Chicago KILIÇ, H , ASLAN-TUTAK, F , ERTAŞ, G . "TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler AU - Hülya KILIÇ , Fatma ASLAN-TUTAK , Güneş ERTAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 10 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler %A Hülya KILIÇ , Fatma ASLAN-TUTAK , Güneş ERTAŞ %T TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler %D 2014 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD KILIÇ, Hülya , ASLAN-TUTAK, Fatma , ERTAŞ, Güneş . "TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 2 (Mayıs 2014): 0- .
AMA KILIÇ H , ASLAN-TUTAK F , ERTAŞ G . TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): 0-.
Vancouver KILIÇ H , ASLAN-TUTAK F , ERTAŞ G . TIMSS Merceğiyle Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Değişiklikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 10(2): -0.