Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 526 - 541 2019-08-26

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri

H. BEYZA CANBAZOĞLU [1] , KAMURAN TARIM [2]


Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrencilere sundukları sözel problem türlerini belirlemektir. Çalışmada,karma yöntem araştırmaları modellerinden, yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin güneyindeki bir ilin farklı okullarında görev yapan 104 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri anket formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise “Görüş Alma Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Nicel verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilere ise içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin toplama ve çıkarmaya ilişkin en fazla sundukları problem türlerinin; birleştirme ve ayırma problemlerinden sonuç miktarının bilinmediği durumlar; parça-parça-bütün problemlerinden parçanın bilinmediği durumlar; karşılaştırma problemlerinden ise farkın bilinmediği durumlara yönelik problem türleri olduğu; çarpma ve bölmeye ilişkin en fazla sunulan problem türlerinin ise; eş-grup problemlerinden tekrarlı toplama adil paylaşım, ölçüm bölmesi ve tekrarlı çıkarma ile karşılaştırma problemlerinden çarpma türü problemler olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak çocuklara sözel problem türlerini sunduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, bazı problem türlerine yer vermeme nedenlerine ilişkin görüşlerinde ise, çocukların gelişim özelliklerine ve yaşlarına uygun olmaması ile müfredatta belirtilen kazanımlarda yer almaması gerekçelerini kullanmışlardır.
Sözel problem türleri, sınıf öğretmeni, matematik öğretimi, ilkokul dönemi
 • Albayrak, M., İpek, A. S. ve Işık, C. (2006). Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma-çözme çalışmaları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-11.
 • Blote, A., Lieffering, L., & Ouwehand, K. (2006). The development of many-to-one counting in 4-year-old children. Cognitive Development, 21(3), 332–348.
 • Clark, F. B. ve Kamii, C. (1996). Identification of multiplicative thinking in children in grades 1-5. Journal for Research in Mathematics Education, 27(1), 41-51.
 • Carpenter, C. (1985). Math on the job. national center for research in vocational education. Ohio State Univ., Columbus.
 • Carpenter, T.P., Carey, D.A., & Kouba, V. (1990). A problem solving approach to the operations. In J. Payne (Ed.), Teaching And Learning Mathematics For The Young Child. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Carpenter, T. P., Ansell, E., Franke, M. L., Fennema, E. ve Weisbeck, L. (1993). Models of problem solving: a study of kindergarten children's problem-solving processes. Journal for Research in Mathematics Education, 24(5), 428-441.
 • Carpenter, T. P., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L., & Empson, S. (2014). Children’s mathematics: Cognitively guided instruction. (2nd Edition) Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Creswell, J. W. & Clark, V. (2015). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Despina, D. & Harikleia, L. (2014). Addition and subtraction word problems in greek grade a and grade b mathematics textbooks: distribution and children’s understanding. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 8, 340.
 • Gonzalez Thompson, A. (1984). The relationship of teachers' conceptıons of mathematics and mathematics teaching to instructional practice. Educational Studies in Mathematics, 15, 105-127.
 • Haylock, D. and Cockburn, A. (2004). Understanding mathematics in the lower primary years. London: Paul Chapman Publishing.
 • Hill, H. C., Rowan, B. and Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42 (2), 371-406.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). İlkokul matematik dersi öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Başkanlığı Yayınları.
 • Mulligan, J. T. ve Mitchelmore, M. C. (1997). Young children's ıntuitive models of multiplication and division. Journal for Research in Mathematics Education, 28(3), 309-330.
 • Nures, T. & Brgant, P. (2008). Children doing mathematics (S. Koçak çev.). İstanbul: Doruk yayıncılık.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems and student success on addition and subtraction. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.
 • Parmjit, S. (2006). An analysis of word problems in school mathematics texts: operation of addition and subtraction. Journal Of Scıence And Mathematics Education in S.E. Asia, 29(1), 41-61.
 • Parmjit, S. & Teoh, S. H. (2010). An analysis of addition and subtraction word problems in mathematics textbooks used in Malaysian primary school classrooms. Brunei Int.J.of Sci.& Math. Edu., 2(1), 68-85.
 • Peterson, P. L., Fennema, E. & Carpenter, T. (1989). Using knowledge of how students think about mathematics. Educational Leadership, 46(4), 42-46.
 • Sarıbaş, Ş. & Aktaş Arnas, Y. (2016). Preschool children’s verbal problem solving skills and the types of verbal problems that teachers present to children. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4), 549-568
 • Sarıbaş, Ş. ve Aktaş Arnas, Y. (2017). Okul Öncesi Dönemde Öğretmenler Ve Eğitim Materyalleri Çocuklara Hangi Tür Sözel Problemleri Sunuyor? Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 11(1), 81-100.
 • Sarama, J. & Clements, H.D. (2009). Early childhood mathemetics education research. New York and London: Routledge.
 • Sperry Smith, S. (2001). Early childhood mathematics. U.S.A. : Allyn and Bacon.
 • Swars, S., Hart, L. C., Smith, S. Z., Smith, M. E., & Tolar, T. A. (2007). Longitudinal study of elementary pre-service teachers' mathematics beliefs and content knowledge. School Science and Mathematics, 107(9), 325-335.
 • Tarım, K. (2017). İlkokul öğrencilerinin matematiksel sözel problemleri çözme düzeyleri ve bu problemlerin ders kitaplarındaki dağılımı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 639-648.
 • Tarım, K. & Deretarla Gül, E. (2003). Anasınıfı ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarma becerilerinde kullandıkları stratejilerin incelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı, Kuşadası, 1, 270-283.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. and Bay-Williams, J. M. (2016). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally.(Seventh edition) New York: Addison Wesley Longman.
 • Yaman, S. ve Dede, Y. (2005). Matematik ve fen eğitiminde problem kurma uygulamaları. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 1-11.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5596-5019
Yazar: H. BEYZA CANBAZOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2048-5207
Yazar: KAMURAN TARIM
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd514603, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {526 - 541}, doi = {10.17860/mersinefd.514603}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri}, key = {cite}, author = {CANBAZOĞLU, H. BEYZA and TARIM, KAMURAN} }
APA CANBAZOĞLU, H , TARIM, K . (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 526-541 . DOI: 10.17860/mersinefd.514603
MLA CANBAZOĞLU, H , TARIM, K . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2019 ): 526-541 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/48108/514603>
Chicago CANBAZOĞLU, H , TARIM, K . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2019 ): 526-541
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri AU - H. BEYZA CANBAZOĞLU , KAMURAN TARIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.514603 DO - 10.17860/mersinefd.514603 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 526 EP - 541 VL - 15 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.514603 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.514603 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri %A H. BEYZA CANBAZOĞLU , KAMURAN TARIM %T Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri %D 2019 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.514603 %U 10.17860/mersinefd.514603
ISNAD CANBAZOĞLU, H. BEYZA , TARIM, KAMURAN . "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Ağustos 2019): 526-541 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.514603
AMA CANBAZOĞLU H , TARIM K . Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 15(2): 526-541.
Vancouver CANBAZOĞLU H , TARIM K . Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 15(2): 541-526.