Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Verb Synthesis and Frequency

Yıl 2016, Cilt 13, Sayı 2, 53 - 70, 15.07.2016

Öz

Successive affixation in agglutinative languages derives complex structures. This study introduces frequency information of affix sequences in verbal domain from a corpus data. Recurent patterns of "morphgrams" formed by combinations of voice suffixes from non-finite template with other verbal inflections from finite template are extracted from the corpus. Starting with the simple two-morphgram patterns to the most complex nine-morphgrams, affix sequences are cited in the corpora. Samples indicate that Turkish do not derive monsterous words but rather limits the number of affixes that may be attacehed to a verb root or stem. Various statistical calculations also indicated the significance of grammatical patterns of affixes. The method and findings of the study have implications for morphological processing in agglutinative languages.

Kaynakça

  • Aksan, M., & Mersinli, Ü.,A corpus-based Nooj module for Turkish,29-39,Komotini, Greece,Proceedings of the Nooj 2010 International Conference and Workshop,2011

Eylemcil Bireşim ve Sıklık

Yıl 2016, Cilt 13, Sayı 2, 53 - 70, 15.07.2016

Öz

Sondan eklemeli dillerde, birbiri ardına eklenebilen çok sayıda biçimbirim son derece karmaşık diziler oluşturmaktadır. Derlem-çıkışlı bu çalışma derlem verisinde saptanan biçimbirim dizilerinin sıklık temelli sayısal bilgisini betimlemektedir. Dengeli ve temsil yeterliği olan Türkçe Ulusal Derlemi verisinde açıklaması yapılmış metinler taranarak eylemler üzerine eklenebilen çekim ve türetim ulamlarının sık ve birlikte kullanımı ile oluşan biçimbirim dizileri saptanmış ve bunların sayısal dağılımları hesaplanmıştır. Yalın iki biçimbirimli dizilerden karmaşık dokuz biçimbirimli dizilere kadar oluşan gözlenen sıklık değerleri yüksek diziler içyapılarını oluşturan ögeler ve sayısal dağılımları ile sıralanmıştır. Saptanan ve sıklık verisi hesaplanan dizilerin oluşturdukları sıralamanın istatistiksel değerlendirmesi ayrıca yapılmıştır. Çalışma daha sonra yapılacak derlem-çıkışlı betimlemeler için yöntem ve sayısal verinin anlamlıklarının hesaplanmasında yol gösterici olacaktır.

Kaynakça

  • Aksan, M., & Mersinli, Ü.,A corpus-based Nooj module for Turkish,29-39,Komotini, Greece,Proceedings of the Nooj 2010 International Conference and Workshop,2011

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa AKSAN>
Mersin University
Türkiye


Devrim ALICI>
Mersin University
Türkiye


Umut Ufuk DEMİRHAN>
Mersin University
0000-0001-8429-4680
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aksan, M. , Alıcı, D. & Demirhan, U. U. (2016). Eylemcil Bireşim ve Sıklık . Dil ve Edebiyat Dergisi , 13 (2) , 53-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinjll/issue/27091/299949