Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 42 2019-12-31

Luther’in Skolastik Teolojiye Karşı Tezleri
Luther’s Theses Against Scholastic Theology

Cengiz ÇEVİK [1]


Luther’in teolojik ve tarihsel önemiyle ilgili tartışmalar sonlanmış değildir, farklı kesimler ve düşünürler tarafından birçok görüş savunulmuştur ve savunulmaya devam edecektir Luther Katolik camiasında büyük bir sarsıntıya neden olan meşhur 95 Tez’ini yayınladıktan sonra, Kilise ve akademi çevrelerinde teolojik tartışmalara da girişmiştir.  Bu tartışmaların temelinde Skolastik teolojinin Kutsal Kitap’la uzlaştırma çabası içinde olduğu Aristoteles karşıtlığı bulunmaktadır. Luther dönemin önemli teologlarına ilmî saldırılar da bulunur. Bu çalışma Luther’in 4 Eylül 1517’de yayınladığı Skolastik teolojiye karşı tezleri teşrih edip çevirisini sunmaktadır.

The debates about Luther’s theological and historical significance has not ended, many views have been and will continue to be advocated by different groups and thinkers. After publishing his famous 95 Theses, which caused tremors in the Catholic community, Luther also engaged in theological debates in the Church and academies. The basis of these debates is the opposition to Aristotle, whom Scholastic theology attempts to reconcile with the Bible. Luther attacks on the important theologians of the time. This paper presents an introduction and translation of the theses against Scholastic theology, published by Luther on September 4, 1517.

  • Augustinus Confessiones = Confessions, Volume I: Books 1-8. Çev. Carolyn J.-B. Hammond. Loeb Classical Library 26. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014; Volume II: Books 9–13. Ed. ve Çev. Carolyn J.-B. Hammond. Loeb Classical Library 27. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.------------- De Gestis Pelagii = Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia. Paris: Pres La Barriere D'enfer, 1841: 319-349.------------- De Natura et Gratia = Sancti Aurelii Augustini… De Natura et Gratia. Ed. Karl Franz Urba ve Joseph Zycha. Leipzig: G. Freytag, 1913.------------- Retractiones = Sancti Avreli Avgvstini Retractationvm libri dvo. Ed. Pius Knöll. Vindobonae: F. Tempsky, 1902.Bayer, O. “Luther as an interpreter of Holy Scripture.” The Cambridge Companion to Martin Luther. Ed. Donald K. McKim, 73-85. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.Desharnais, Richard P. “Scholasticism, Nominalism and Martin Luther.” Studies in Philosophy and the History of Philosophy, Vol. 4. Ed. John K. Ryan, 207-228. Washington: The Catholic University of America Press, 2018.Dieter, T. Der Junge Luther und Aristoteles: Eine historisch-systematische Untersuchung zum Verhaltnis von Theologie und Philosophie. Berlin: Walter de Gruyter, 2001.Harrison, P. The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.Lohse, B. Martin Luther’s Theology: Its Historical and Systematic Development. Çev. ve Ed. R. A. Harrisville. Minneapolis: Fortress Press, 2011.Luther The Letters of Martin Luther. Çev. Margaret A. Currie. London: Macmillan and Co., 1908.McSorley, Harry J. Luther: Right Or Wrong? An Ecumenical-theological Study of Luther’s Major Work, The Bondage of the Will. New York: Newman Press, 1968.Saak, E. L. Luther and the Reformation of the Later Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.Skinner, Q. Modern Siyasal Düşüncenin Temelleri, İkinci Cilt: Reform. Çev. E. Buğlalılar ve B. Yıldırım. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2016.Stork, T. The Life of Martin Luther and the Reformation in Germany. Philadelphia: Lindsay & Blakiston, 1854.Vignaux, P. De Saint Anselme a Luther. Paris: Librairie Philosophique J. Brin, 1976.
Birincil Dil tr
Konular Felsefe, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Cengiz ÇEVİK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Chicago Çevi̇k, C . "Luther’in Skolastik Teolojiye Karşı Tezleri". MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi 1 (2019 ): 19-42