PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ 2002-2008 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 65 - 78, 01.10.2009

Öz

Kaynakça

 • Arslan. İ. ve Yapraklı, S., (2008), “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:7, ss.88-103.
 • Artan, S., (2008), “Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Büyüme”, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year:1, Volume:1 Number:1, ss.113-138.
 • Bernanke, B. S. vd., (1999), Inflation Targeting: Lessons From International Experience, Princeton: Princeton University Press. BDDK, (2008), Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2007, Sayı 8, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Rap orlari/Finansal_Piyasalar_Raporlari.aspx
 • BDDK, (2009), Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2008, Sayı 12, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Rap orlari/Finansal_Piyasalar_Raporlari.aspx
 • Debelle, G., (1997), “Inflation Targeting in Practice”, IMF Working Papers, No: 97/35.
 • İşcan, A., (2003), Banka Kredilerindeki Daralmanın Ekonomik Etkileri ve Krizler- deki Gelişimi, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • İnan, E. A., (2000), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı 34, ss.82-97.
 • __________ (2004), “Dezenflasyon Süreci ve Düşük Enflasyon Ortamı: Türkiye’de Makroekonomi ve Bankacılık Üzerine Etkileri”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı 50, ss.34-56.
 • Kannan, P., (2008), “Perspectives on High Real Interest Rates in Turkey”, IMF Working Papers, WP/08/251.
 • Karacabey, A., (2004), Düşen Enflasyon Ortamında Yaşamak, Ankara Sanayi Odası Yayını, Yayın No:53, Ankara.
 • Kaya, Y. T., (2005), Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi, BDDK Araştırma Dairesi Çalışma Raporu, No.2005-10.
 • Kuttner, K. N., (2004), “The Role of Policy Rules in Inflation Targeting”, Federal Reserve Bank of St. Louis, July-August 2004, ss.89-111.
 • Neumann, M. J. M. ve Von Haggen, J., (2002), “Does Inflation Targeting Matter”, The Federal Reserve Bank of St.Louis, July-August 2002, ss.127- 148.
 • TBB, (2009), Bankalarımız 2008, Yayın No:264, http://www.tbb.org.tr/tr/Arastirma_ve_Yayinlar/Yayinlar.aspx
 • TBB, Tüketici Kredileri Raporu 2008, http://www.tbb.org.tr/
 • TBB, (2003), Bankalarımız 2002, http://www.tbb.org.tr/tr/Arastirma_ve_Yayinlar/Yayinlar.aspx
 • TBB, Tüketici Kredileri Raporu 2001, http://www.tbb.org.tr/

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ: 2002-2008 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85, 65 - 78, 01.10.2009

Öz

Türkiye’de son dönemde para politikasını şekillendiren ve 2002 yılından sonra örtük, 2006 yılından itibaren ise açık şekilde uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejisi, ekonomi ve bankacılık sektörü üzerinde bazı etkiler yaratmıştır. Bu çalışmada; 2002-2008 dönemi için enflasyon hedeflemesi stratejisi sürecinde ulaşılan göreli düşük enflasyon ortamında Türk bankacılık sektörü kredilerinde yaşanan değişim incelenmektedir

Kaynakça

 • Arslan. İ. ve Yapraklı, S., (2008), “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:7, ss.88-103.
 • Artan, S., (2008), “Türkiye’de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Büyüme”, International Journal of Economic and Administrative Studies, Year:1, Volume:1 Number:1, ss.113-138.
 • Bernanke, B. S. vd., (1999), Inflation Targeting: Lessons From International Experience, Princeton: Princeton University Press. BDDK, (2008), Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2007, Sayı 8, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Rap orlari/Finansal_Piyasalar_Raporlari.aspx
 • BDDK, (2009), Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2008, Sayı 12, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Rap orlari/Finansal_Piyasalar_Raporlari.aspx
 • Debelle, G., (1997), “Inflation Targeting in Practice”, IMF Working Papers, No: 97/35.
 • İşcan, A., (2003), Banka Kredilerindeki Daralmanın Ekonomik Etkileri ve Krizler- deki Gelişimi, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • İnan, E. A., (2000), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı 34, ss.82-97.
 • __________ (2004), “Dezenflasyon Süreci ve Düşük Enflasyon Ortamı: Türkiye’de Makroekonomi ve Bankacılık Üzerine Etkileri”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı 50, ss.34-56.
 • Kannan, P., (2008), “Perspectives on High Real Interest Rates in Turkey”, IMF Working Papers, WP/08/251.
 • Karacabey, A., (2004), Düşen Enflasyon Ortamında Yaşamak, Ankara Sanayi Odası Yayını, Yayın No:53, Ankara.
 • Kaya, Y. T., (2005), Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi, BDDK Araştırma Dairesi Çalışma Raporu, No.2005-10.
 • Kuttner, K. N., (2004), “The Role of Policy Rules in Inflation Targeting”, Federal Reserve Bank of St. Louis, July-August 2004, ss.89-111.
 • Neumann, M. J. M. ve Von Haggen, J., (2002), “Does Inflation Targeting Matter”, The Federal Reserve Bank of St.Louis, July-August 2002, ss.127- 148.
 • TBB, (2009), Bankalarımız 2008, Yayın No:264, http://www.tbb.org.tr/tr/Arastirma_ve_Yayinlar/Yayinlar.aspx
 • TBB, Tüketici Kredileri Raporu 2008, http://www.tbb.org.tr/
 • TBB, (2003), Bankalarımız 2002, http://www.tbb.org.tr/tr/Arastirma_ve_Yayinlar/Yayinlar.aspx
 • TBB, Tüketici Kredileri Raporu 2001, http://www.tbb.org.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Hüseyin BİLGİN Bu kişi benim


Fikret KARTAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Bilgin, M. H. & Kartal, F. (2009). TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ: 2002-2008 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (85) , 65-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16295/170840

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.