Cilt: 1 - Sayı: 84

Yıl: 2009

Makaleler

6. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE FAALİYET TABANLI MALİYETLENDİRME

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.