PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Kaynakça

 • Akın, N. (2004), “Investment in Turkey and the Role of TOBB on Improving In- vestment Climate”, TOBB, 12 February 2004, İstanbul.
 • Bilgin, M. H., Danış, H. ve Demir, E. (2008), İhracat Yönelimli Yabancı Yatırım Ortamı: Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Politika Önerileri, İTO Yayını, Yayın No: 2008-12.
 • DPT, (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Şimşek, M. (2008), “Improvement of Business Environment in Turkey”, 24th Ses- sion of COMCEC Ministerial Working Session, October 23, 2008.
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Şubat 2008.
 • TÜSİAD, (2004), “Investment Environment and Foreign Direct Investments in Turkey”, Working Paper, TS/SEK/04-06, 15 March 2004, İstanbul.
 • UNCTAD, (2008), World Investment Report 2008: Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, United Nations, New York and Geneva.
 • World Bank, (2008), Doing Business 2009 Report: Country Profile for Turkey, World Bank, http://www.doingbusiness.org/Documents/CountryProfiles/TUR.pdf

TÜRKİYE’NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82, 01.01.2009

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin yabancı yatırım ortamının incelenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda bazı önerilerin geliştirilmesidir. Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı sermaye (Foreign Direct Investment - FDI) girişlerinde son yıllarda önemli bir artış gözlenmektedir. Bu artışta, hiç kuşku yok ki, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik atılan adımların önemli etkisi vardır. Buna rağmen, Türkiye’deki iş yapma ortamının rekabet avantajı bakımından halen yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Alınacak gerekli tedbirlerle, bugüne kadar potansiyelin altında kalan performansın yükseltilmesi mümkündür

Kaynakça

 • Akın, N. (2004), “Investment in Turkey and the Role of TOBB on Improving In- vestment Climate”, TOBB, 12 February 2004, İstanbul.
 • Bilgin, M. H., Danış, H. ve Demir, E. (2008), İhracat Yönelimli Yabancı Yatırım Ortamı: Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Politika Önerileri, İTO Yayını, Yayın No: 2008-12.
 • DPT, (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Şimşek, M. (2008), “Improvement of Business Environment in Turkey”, 24th Ses- sion of COMCEC Ministerial Working Session, October 23, 2008.
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, (2008), Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Şubat 2008.
 • TÜSİAD, (2004), “Investment Environment and Foreign Direct Investments in Turkey”, Working Paper, TS/SEK/04-06, 15 March 2004, İstanbul.
 • UNCTAD, (2008), World Investment Report 2008: Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, United Nations, New York and Geneva.
 • World Bank, (2008), Doing Business 2009 Report: Country Profile for Turkey, World Bank, http://www.doingbusiness.org/Documents/CountryProfiles/TUR.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Hüseyin BİLGİN Bu kişi benim


Hakan DANIŞ Bu kişi benim


Ender DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2009
Başvuru Tarihi 19 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Bilgin, M. H. , Danış, H. & Demir, E. (2009). TÜRKİYE’NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER . Maliye ve Finans Yazıları , 1 (82) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mfy/issue/16298/170862

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.