PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKÇE DERSİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK OKUMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206, 5 - 15, 01.05.2015

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim Türkçe dersinde bilişsel farkındalık okumastratejileri öğretiminin, öğrencilerin okuma stratejisi bilişsel farkındalık okumastratejileri kullanma düzeylerine, okuduğunu anlama başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen modelikullanılmış, deney grubunda 7 hafta boyunca bilişsel farkındalık okuma stratejileri öğretimi yapılmıştır. Kontrol grubunda ise program materyallerinde tasarlanan öğretim uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokulda öğrenim gören 43 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Okuduğunu Anlama Testi, Sosyal Bilgiler Testi ve Okuma Stratejileri BilişselFarkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları deney ve kontrol grubundaki öğrenciler arasında bilişsel farkındalık okuma stratejileri ve okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya koymuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA39UR95AJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve DUMAN Bu kişi benim


Zeki ARSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 45, Sayı 206

Kaynak Göster

APA Duman, M. & Arsal, Z. (2015). TÜRKÇE DERSİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK OKUMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ . Milli Eğitim Dergisi , 45 (206) , 5-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36144/406105