PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMA ALIŞKANLIKLARI: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 17 - 38, 01.01.2014

Öz

Bu araştırma 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Aydın Merkezilçedeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okuma ve yazma alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Örneklem 1376 öğrenciden oluşmuştur.Bulgulara göre bazı okullarda kütüphanenin olmadığı, var olan kütüphanelerden yararlanmanın çok yaygın olmadığı belirlenmiştir. Okuyacağı kitabı kütüphaneden alan kızların oranı erkeklerden; kütüphaneden yararlanma sıklığı ilköğretimde diğer okullardan daha yüksek düzeydedir. Genel olarak öğrencilerinyaklaşık % 41’i kütüphaneden hiç yararlanmamaktadır. Kendini düzenli birokur olarak görme oranı, kızlarda erkeklerden; ilköğretimde liselerden; dergiokuma oranı kızlarda erkeklerden, meslek lisesinde diğer okullardan; gazeteokuma oranı erkeklerde kızlardan, genel lisede diğer okullardan daha yüksektir. Okuma konusunda öğrenciler en çok öğretmenlerinden sonra anneden veüçüncü sırada babadan etkilenmektedirler. Öğrencilerin yeterince kitap okumamalarının en önemli nedeni, dersler/ SBS, LYS gibi sınavlar zamanımı alıyor biçiminde saptanmıştır. Kızlar erkeklere, ilköğretim öğrencileri diğer okullarınöğrencilerine göre daha fazla günlük tutmakta, şiir ve öykü yazmaktadır.Yazmaya yeterince zaman ayırmamanın ilk üç nedeni: 1. Dersler/SBS LYS gibisınavlar zamanımı alıyor, 2. Nasıl yazacağımı pek bilmiyorum, 3. Yazmaya yeterinceteşvik yok, biçiminde sıralanmaktadır

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 17 - 38, 01.01.2014

Öz

Ayrıntılar

Diğer ID JA52AS82HD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pınar YENGİN SARPKAYA Bu kişi benim


Ayşe ELİTOK KESİCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Yengin Sarpkaya, P. & Elitok Kesici, A. (2014). İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMA ALIŞKANLIKLARI: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 17-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406518