PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILARINDAKİ SÖZ DİZİMİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN 100 TEMELESER LİSTESİNDE YER ALAN KİTAPLARDAKİ SÖZ DİZİMLERİNİN KARŞILASTIRILMASI-KİLİS ÖRNEĞİ*

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 39 - 59, 01.01.2014

Öz

Bu çalışmada Kilis şehir merkezinde on ayrı ilköğretim okulundaki 6.sınıf öğrencilerinin yazılarından 1529 cümle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanilköğretim ikinci kademe öğrencileri için belirlenen “100 Temel Eser” listesindeyer alan 10 kitaptan da 1529 cümle olmak üzere toplam 3058 cümle söz dizimiaçısından incelenerek edebi söz dizimimizle öğrencilerimizin söz dizimi karşılaştırılmıştır. 3058 cümlede 151’i ortak olmak üzere toplam 462 farklı cümle kalıbı kullanımı tespit edilmiştir. Çalışmada çeşitli açılardan karşılaştırılan, “100Temel Eser” listesinden seçilen kitaplardaki cümleler ile İlköğretim 6. sınıföğrencilerinin yazılarındaki cümlelerde kullanılan sözcüklerin listelenmesi vekullanım frekanslarının belirlenmesi yönüyle de ilköğretim 6. sınıf seviyesi içinöğrencilerin etkin olarak kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve bunların kendileri için önerilmiş kitaplardaki sözcükler ile karşılaştırılması, öğrencilerin sözcük hazineleri hakkında da önemli bir veri sağlamaktadır. Çalışma sonucunda100 Temel Eser Listesinden seçilen kitaplar ile ilköğretim 6. sınıf öğrencilerininsöz dizimlerinin birçok açıdan benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bu yönleriyleçalışma, Türkçenin yapı sağlamlığını ve zenginliğini açığa çıkaran çalışmalardan biri olmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA43TA87GG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa TENEKECİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Tenekeci, M. (2014). İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILARINDAKİ SÖZ DİZİMİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN 100 TEMELESER LİSTESİNDE YER ALAN KİTAPLARDAKİ SÖZ DİZİMLERİNİN KARŞILASTIRILMASI-KİLİS ÖRNEĞİ* . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 39-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406519