PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

‘AKADEMİ’ VE EDEBİYAT BİLİMİ

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 55 - 61, 01.07.2013

Öz

Yeni Türk edebiyatı alanının, inceleme nesnelerinin lokal bir özelliğesahip olması, yani bir ulusun dilini ve edebiyatını ele alması, bu bağlamda yapılan çalışmaların çoğunlukla edebiyat tarihi eksenli olmasını sağlamıştır. Bugenel durum, “branşımızın akademik bir etkinlik özelliği taşıdığı, dolayısıylalokalize olmakla birlikte aslında ‘edebiyat bilimi’ denilen bir ana disiplinin birparçası olduğu” gerçeğini/durumunu bir ölçüde gölgede bırakmıştır. Söz konusu ana disiplin kapsamında, ‘edebiyat tarihi’nden başka ‘edebiyat teorisi’, ‘edebiyat eleştirisi’, ‘mukayeseli edebiyat’, ‘edebiyat sosyolojisi’, ‘külliyat çalışmaları’ gibi alt dallarda yapılan çalışmalar da elbette vardır, ancak bunlar da yineyukarıda anılan ideale giden yolun kilometre taşları olarak görülmektedir. Oysabu çalışmaların, anılan idealin birer gereci olmanın ötesinde, ait oldukları altdisiplinler içerisinde kalarak da önemli bir işlev, hizmet ve değer taşıyabildikleri muhakkaktır. Bu bildiri, ülkemizde yeni Türk edebiyatı sahasında yapılmışakademi kaynaklı çalışmaların üzerlerinde istatistikî bir değerlendirme yapmaksuretiyle anılan tarihî işlev dışında edebiyat biliminin alt dallarına dağılım bağlamındaki bir görüntüsünü vermeyi amaçlamaktadır

Ayrıntılar

Diğer ID JA62YA29RF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan SAZYEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Sazyek, H. (2013). ‘AKADEMİ’ VE EDEBİYAT BİLİMİ . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 55-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406539