PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CUMHURİYET SONRASI EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFETTİŞ SEÇME VE YETİŞTİRME SİSTEMİ

Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199, 106 - 125, 01.07.2013

Öz

Bu araştırmada; Cumhuriyet sonrası eğitim sisteminde teftiş sistemi,müfettişlerin ne şekilde seçildikleri ve yetiştirildikleri incelenmiştir. Denetiminve denetime ilişkin anlayışların zamanla geçirdiği değişim kısaca verilerek TürkEğitim Sisteminde denetimle ilgili çalışmalar ve yapılan düzenlemeler ele alınmıştır. Ayrıca; Türk Eğitim Sisteminde müfettişlerin tarihsel süreçte hangi kriterlere göre seçildikleri, ne tür yetiştirme programlarından ve uygulamalardangeçtikleri, “İlköğretim Müfettişleri” ve “Bakanlık Müfettişleri” olarak incelenmiştir. Bu bağlamda geçmişte yapılan çalışmaların, denetim sistemine ilişkinyeni anlayışların tartışıldığı günümüzde, bu çalışmanın yapılacak düzenlemelere ışık tutacağı düşünülmektedir

Ayrıntılar

Diğer ID JA25CC29TP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdurrahman EKİNCİ Bu kişi benim


Ömer Murat ÖTER Bu kişi benim


Mehmet Ali AKIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 43, Sayı 199

Kaynak Göster

APA Ekinci, A. , Öter, Ö. M. & Akın, M. A. (2013). CUMHURİYET SONRASI EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFETTİŞ SEÇME VE YETİŞTİRME SİSTEMİ . Milli Eğitim Dergisi , 43 (199) , 106-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36166/406545