PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SU OKULU: FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNDE SU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA*

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 174 - 192, 01.10.2011

Öz

The purpose of this study is to develop instructional materials in order to create water awareness of teacher and examine these materials’ effects. 17 in service teacher participated in this study. These teachers took water education for 25 lecture hours in totally 5 days by using originally developed instructional materials. The effectiveness of the materials used at water school was tested by using the quantitative data collection instruments by administering to the teachers as pretest-posttest and delayed test. The data instruments consisted of “Water Comprehension Test”, “Attitude Scale towards Water Usage”, “Environmental Awareness Scale”. In addition, “Open-ended Questions” were used in order to take the teachers’ view about this education, The results showed that the Water School is generally effective on the teacher’ comprehensions about water, attitudes towards water usage, awareness’ of environment. The teachers’ general opinions related to the water education are very positive and they stated that this education is necessary for all.

SU OKULU: FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNDE SU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA*

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 174 - 192, 01.10.2011

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerde su farkındalığı oluşturmak içinöğretim materyalleri geliştirmek ve etkinliğini araştırmaktır. Araştırmaya, 17öğretmen katılmıştır. Öğretmenler 5 gün boyunca 25 saatlik su eğitimi dersialmıştır. Su Okulunda kullanılan materyallerin etkinliği, ön test-son test ve kalıcılık testi olarak uygulanan nicel veri toplama araçları (su kavrama testi, sukulanım tutum ölçeği ve çevre bilinci ölçeği) ile ortaya konulmuştur. Ayrıca,öğretmenlerin su eğitimine yönelik olarak görüşlerini almak için açık uçlu sorular kullanılmıştır. Sonuçlar, su okulunun öğretmenlerin suyu anlama, su kullanımına yönelik tutum ve çevre farkındalık düzeylerine olumlu etki yaptığınıgöstermiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin su eğitimine yönelik olumlu görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler herkes için bu eğitimingerekli olduğunu ifade etmişlerdir

Ayrıntılar

Diğer ID JA48EN62GD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ercan AKPINAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Akpınar, E. (2011). SU OKULU: FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNDE SU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA* . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 174-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406835