PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF LEARNING PROCESS ACCORDING TO MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY ON 7TH GRADE STUDENTS’ SUCCESS AND RETENTION LEVEL IN MATHEMATICS

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 193 - 207, 01.10.2011

Öz

The purpose of this study is to research and find out whether the multiple intelligences theory convenient instructions in Grade 7 Mathematics lessons have any effect on the students’ mathematical success and retention level. For this purpose, the research was conducted in two 7th grade classes which have 65 students in the Anatolian side of Istanbul. The researchers used one experimental group and one control group. At the beginning of the study, the experimental and control groups were given preliminary test. While the “Symmetry, Coordination of a Point on a Plane, Line Graphics” units were taught using the traditional methods in the control group, Multiple Intelligences Theory based lesson plans were used in the experimental group. The preliminary test was used again as a post test and a retention test. Afterwards, comparisons were made to determine whether the instruction where lesson plans based on Multiple Intelligences Theory are used resulted in a difference between the mathematical success and retention level of these two groups.

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI İLE ÖĞRETİMİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINA VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192, 193 - 207, 01.10.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı, Matematik dersinde Çoklu Zekâ Kuramına uygunöğretimin 7.sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve kalıcılık düzeylerineetkisini araştırmaktır. Bu amaçla araştırma, İstanbul ili, Anadolu yakasındaki birilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören toplam 65 öğrenci üzerindegerçekleştirilmiştir. Araştırmada bir deney ve bir kontrol grubu kullanılmıştır.Çalışma başlangıcında öğrencilere ön test uygulanmıştır. Kontrol grubunda“Simetri, düzlemde bir noktanın koordinatları ve doğru grafikleri” konularıgeleneksel yöntemle işlenirken, deney grubunda Çoklu Zekâ Kuramı doğrultusunda hazırlanmış ders planları ile işlenmiştir. Uygulama sonunda ön test; sontest ve kalıcılık testi olarak yeniden kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Çoklu Zekâ Kuramı doğrultusunda hazırlanmış ders planları ile yapılanöğretimin, geleneksel anlatım yöntemine göre öğrencilerin matematik başarılarıve kalıcılık düzeyleri arasında olumlu yönde etkili olduğu bulunmuştur

Ayrıntılar

Diğer ID JA96KG82NS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sare ŞENGÜL Bu kişi benim


Nurcan ALTUNTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 41, Sayı 192

Kaynak Göster

APA Şengül, S. & Altuntaş, N. (2011). ÇOKLU ZEKÂ KURAMI İLE ÖĞRETİMİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINA VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ . Milli Eğitim Dergisi , 41 (192) , 193-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36186/406836