Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GEÇEN KAVRAMLARA YÖNELİK MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ALGILARI

Yıl 2021, Cilt 50, Sayı 1, 595 - 612, 22.12.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.960496

Öz

Sosyal Bilgiler dersinde yer alan kavramlara ilişkin mülteci öğrencilerin algılarının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlkokul 4. Sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 13 mülteci öğrenci ve 8 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğrenci ve öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgulara göre; sosyal bilgiler dersine yönelik algıları olumlu olan mülteci öğrenciler, dersi faydalı, yeni bilgiler öğrendikleri, eğlenceli ve hayatı kolaylaştıran bir ders olarak ifade etmişlerdir. Sosyal bilgiler dersinde geçen kavramlara yönelik algıları zor olan öğrencilerin daha çok günlük hayatta karşılığı olmayan kavramları algılamakta zorlandıkları, aynı dili kullanmıyor olmanın getirdiği iletişimsel problemleri yaşadıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Agcadağ Çelik, İ. (2019). Sınıf öğretmenleri gözünden Suriyeli mülteci çocuklar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(66), 662- 680.
  • Akar, C. & Yalçın, D. (2017). İlkokul 4.sınıf sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitabında yer alan kavramlar listesinin demokrasi ve çok kültürlülük kavramları açısından incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 435-450.
  • Anagün, Ş. S. (2013). Görüşme. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 299-326). Vize Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nurcan ÜSTÜNDAĞ ŞENER> (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi
0000-0002-1987-1717
Türkiye


Zeynep BAŞKAN>
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5325-7393
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 50, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Üstündağ Şener, N. & Başkan, Z. (2021). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GEÇEN KAVRAMLARA YÖNELİK MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN ALGILARI . Milli Eğitim Dergisi , TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ , 595-612 . DOI: 10.37669/milliegitim.960496