PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 45 - 57, 01.12.2017

Öz

This study was conducted to determine the adaptation of the promising genotypes of the finger mulberry (Morus levigata Wall.) and purple mulberry (Morus rubra L.) species selected from different province in Turkey to the condition of the Eastern Mediterranean Region. Therefore, phenological observations, pomologic alanalysis (fruit size, fruit weight, fruit stalk length, acidityand TSS) and vitamin C (ascorbic acid) were determined. Phenological observations of seven different periods were also identified. Fruit weight values were changed between 3.48 to 4.26 g. TSS contents value were from 14.36 to 21.30%, and fruit acidity was determined between 0.29 to 2.02%. The amount of ascorbic acid of finger mulberry (Morus levigate Wall.) and purple mulberry (Morus rubra L.) species was identified as 35.60 to 84,13%. The obtained results have been found to be important as a source of future pharmacological studies and pomological and breeding programs.

Kaynakça

 • 1. Özbek, S. (1977). Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yay: 111, Ders Kitapları: 6, 386 s.
 • 2. Güleryüz, M. (1977) Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Elma ve Armut ÇesitlerininPomolojileri ile Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 229, Erzurum, 180 s.
 • 3. Zheng, T., Tan Y., Huang G., Fan, H. &Ma, B. (1988).MulberryCultivation. FAO Agricultural Services Bulletin, 73/1, Rome, p127.
 • 4. Vavilov, N.I. (1926).TheOrigin of CultivatedPlants. Bulletin of AppliedBotany. Vol. XVI. No. 2.
 • 5. Ercisli, S. (2004). A shortreview of thefruitgermplasmresources of Turkey. Genet. Resour. CropEvol. 51 (4): 419-435.
 • 6. Velioğlu, Y.S.,Mazza, G., Gao, L., &Oomah, B.D. (1998).Antioxidant Activity and Total Phenolics in SelectedFruits, VegetablesandGrainProducts. J AgricFoodChem. 46, 4113 – 4117.
 • 7. Wang, H.,Cao, G. &Prior, R.L. (1999). Total AntioxidantCapacity of Fruits. J AgricFoodChem., 44, 701-705.
 • 8. Moyer, R.A.,Hummer, K.E., Fınn, C.E., Freı, B. &Wrolstad R.E. (2002).Anthocyanins, PhenolicsandAntioxidantCapacity in Diverse Small Fruits: Vaccinium, RubusandRibes. J AgricFoodChem., 50, 519-525.
 • 9. Özgen, M., Güneş, M., Akça, Y., Türemıs, N., Ilgın, M., Kızılcı, G., Erdoğan, Ü.&Serçe, S. (2009).MorphologicalCharacterization of SeveralMorusSpeciesfromTurkey. Hort. Environ. Biotechnol. 50(1):9-13.
 • 10. Özgen, M.,Scheerens, J.C., Reese, R.N. & Miller, R.A. (2010). Total phenolic, anthocyanincontentsandantioxidantcapacity of selectedelderberry (Sambucuscanadensis L.) accessions. Pharmacognosy Magazine, 6, 198–203.
 • 11. Krokida, M.K.,Maroulis, Z.B., Kiranoudis, C.T.,&MarinosKouris, D. (2000).Effect of Pretreatment on Color Of DehydratedProducts. DryingTechnology, 18(6), 1239-1250.
 • 12. Bozan, B.,Tunalıer, Z., Koşar, M., Altıntaş, A., & Başer, K. H. C. (1997).Comparison of ascorbicandcitricacidcontents in ‘EmphasisType’. Proc. 11. Symp. PlantOrigin. CrudeDrugs, Ankara, 258 s.
 • 13. Çam, İ. (2004).Edremit ve Gevaş yöresi dutlarının Fenolojik ve Pomolojik özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(J. Agric. Sci.) 14cilt 2.sayı 127-131.
 • 14. Lale, H. (1992). Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde bir Çalısma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi,İzmir, 68 s.
 • 15. İslam, A., Kurt, H. Turan, A. & Şişman, T. (2003). Şebinkarahisar'da yetiştirilen mahalli dut çeşitlerinin pomolojik özellikleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23-25 Ekim, Ordu, 409-412.
 • 16. Günes, M. & Çekiç, Ç. (2004). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Farklı Dut Türlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim, Ordu,413-417.
 • 17. Polat, A. A. (2004).Hatay’ın Antakya ilçesinde yetiştirilen bazı dut tiplerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi. Bahçe 33 (1-2): 67-73.
 • 18. Ercisli, S.,Agar, G., Orhan, E., Yıldırım, N., &Hızarci, Y. (2007).InterspecificVariability of RAPD andFattyAcidComposition of SomePomegranateCultivars (PunicagranatumL.) Growing in Southern Anatolia Region in Turkey. Biochem. Syst. Ecol. 35, 764-769.
 • 19. Erdoğan, Ü.,&Çakmakçı, R. (2005). Yukarı Çoruh Vadisi’nde Yetiştirilen Dutların Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu 25900 İspir/ERZURUM
 • 20. Uzun, İ.H.,& Bayır, A. (2009). Farklı Dut Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Antiradikal Aktiviteleri Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya. 127s
 • 21. Lale, H. &Özçağıran, R. (1996). Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Çalısma. Derim, 13, 4, 177-182.
 • 22. Akbulut, M., Çekiç, Ç. & Çoklar, H. (2006).Determination of SomeChemicalPropertiesand Mineral Contents of DifferentMulberryVarieties. II. Ulusal Üzümsü Meyveler sempozyumu, 14-16 Eylül, Tokat. 176-180.
 • 23. Ercıslı, S., Tosun, M., Duralıja, B., Voca, S., Sengul, M. & Turan, M. (2010).Phytochemicalcontent of someblack (Morusnigra L.) andpurple (Morusrubra L.) mulberrygenotypes. FoodTecnol. Biotecnol. 48,102-106

Türkiye’nin Değişik Yerlerinden Selekte Edilen Bazı Dut (Morus spp.) Türlerinin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Performanslarının Belirlenmesi

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 45 - 57, 01.12.2017

Öz

Bu çalışma Türkiye’de değişik illerden selekte edilen parmak dut (Morus levigata Wall.) ve mor dut (Morus rubra L.) türlerine ait ümitvar genotiplerin Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarına adaptasyonlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Ağaçlardan alınan meyve örneklerinde fenolojik gözlem, pomolojik analiz (meyve eni, boyu, meyve ağırlığı, meyve sap uzunluğu, asitlik ve SÇKM miktarı) ve C vitamini (Askorbik asit) tayini incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, meyvelerinin ağırlığı 3,48-4,26 g arasında, SÇKM miktarı %14,36-21,30 arasında ve meyve asitliği %0,29-2,02 arasında tespit edilmiştir. Parmak dut (Morus levigata Wall.) ve mor dut (Morus rubra L.) türlerine ait tiplerin askorbik asit miktarı %35,6084,13 arasında belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, yapılacak olan farmakolojik çalışmalara pomolojik ve ıslah çalışmalarına kaynak oluşturması açısından önemli bulunmuştur

Kaynakça

 • 1. Özbek, S. (1977). Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yay: 111, Ders Kitapları: 6, 386 s.
 • 2. Güleryüz, M. (1977) Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Elma ve Armut ÇesitlerininPomolojileri ile Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 229, Erzurum, 180 s.
 • 3. Zheng, T., Tan Y., Huang G., Fan, H. &Ma, B. (1988).MulberryCultivation. FAO Agricultural Services Bulletin, 73/1, Rome, p127.
 • 4. Vavilov, N.I. (1926).TheOrigin of CultivatedPlants. Bulletin of AppliedBotany. Vol. XVI. No. 2.
 • 5. Ercisli, S. (2004). A shortreview of thefruitgermplasmresources of Turkey. Genet. Resour. CropEvol. 51 (4): 419-435.
 • 6. Velioğlu, Y.S.,Mazza, G., Gao, L., &Oomah, B.D. (1998).Antioxidant Activity and Total Phenolics in SelectedFruits, VegetablesandGrainProducts. J AgricFoodChem. 46, 4113 – 4117.
 • 7. Wang, H.,Cao, G. &Prior, R.L. (1999). Total AntioxidantCapacity of Fruits. J AgricFoodChem., 44, 701-705.
 • 8. Moyer, R.A.,Hummer, K.E., Fınn, C.E., Freı, B. &Wrolstad R.E. (2002).Anthocyanins, PhenolicsandAntioxidantCapacity in Diverse Small Fruits: Vaccinium, RubusandRibes. J AgricFoodChem., 50, 519-525.
 • 9. Özgen, M., Güneş, M., Akça, Y., Türemıs, N., Ilgın, M., Kızılcı, G., Erdoğan, Ü.&Serçe, S. (2009).MorphologicalCharacterization of SeveralMorusSpeciesfromTurkey. Hort. Environ. Biotechnol. 50(1):9-13.
 • 10. Özgen, M.,Scheerens, J.C., Reese, R.N. & Miller, R.A. (2010). Total phenolic, anthocyanincontentsandantioxidantcapacity of selectedelderberry (Sambucuscanadensis L.) accessions. Pharmacognosy Magazine, 6, 198–203.
 • 11. Krokida, M.K.,Maroulis, Z.B., Kiranoudis, C.T.,&MarinosKouris, D. (2000).Effect of Pretreatment on Color Of DehydratedProducts. DryingTechnology, 18(6), 1239-1250.
 • 12. Bozan, B.,Tunalıer, Z., Koşar, M., Altıntaş, A., & Başer, K. H. C. (1997).Comparison of ascorbicandcitricacidcontents in ‘EmphasisType’. Proc. 11. Symp. PlantOrigin. CrudeDrugs, Ankara, 258 s.
 • 13. Çam, İ. (2004).Edremit ve Gevaş yöresi dutlarının Fenolojik ve Pomolojik özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(J. Agric. Sci.) 14cilt 2.sayı 127-131.
 • 14. Lale, H. (1992). Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde bir Çalısma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi,İzmir, 68 s.
 • 15. İslam, A., Kurt, H. Turan, A. & Şişman, T. (2003). Şebinkarahisar'da yetiştirilen mahalli dut çeşitlerinin pomolojik özellikleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23-25 Ekim, Ordu, 409-412.
 • 16. Günes, M. & Çekiç, Ç. (2004). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Farklı Dut Türlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim, Ordu,413-417.
 • 17. Polat, A. A. (2004).Hatay’ın Antakya ilçesinde yetiştirilen bazı dut tiplerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi. Bahçe 33 (1-2): 67-73.
 • 18. Ercisli, S.,Agar, G., Orhan, E., Yıldırım, N., &Hızarci, Y. (2007).InterspecificVariability of RAPD andFattyAcidComposition of SomePomegranateCultivars (PunicagranatumL.) Growing in Southern Anatolia Region in Turkey. Biochem. Syst. Ecol. 35, 764-769.
 • 19. Erdoğan, Ü.,&Çakmakçı, R. (2005). Yukarı Çoruh Vadisi’nde Yetiştirilen Dutların Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu 25900 İspir/ERZURUM
 • 20. Uzun, İ.H.,& Bayır, A. (2009). Farklı Dut Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Antiradikal Aktiviteleri Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya. 127s
 • 21. Lale, H. &Özçağıran, R. (1996). Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Çalısma. Derim, 13, 4, 177-182.
 • 22. Akbulut, M., Çekiç, Ç. & Çoklar, H. (2006).Determination of SomeChemicalPropertiesand Mineral Contents of DifferentMulberryVarieties. II. Ulusal Üzümsü Meyveler sempozyumu, 14-16 Eylül, Tokat. 176-180.
 • 23. Ercıslı, S., Tosun, M., Duralıja, B., Voca, S., Sengul, M. & Turan, M. (2010).Phytochemicalcontent of someblack (Morusnigra L.) andpurple (Morusrubra L.) mulberrygenotypes. FoodTecnol. Biotecnol. 48,102-106

Ayrıntılar

Diğer ID JA29KN74ZC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İlknur Ağca Bu kişi benim
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Bahçe Bitkileri AD,K.Maraş-Türkiye


Mürüvvet Ilgın Bu kişi benim
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri AD,K.Maraş-Türkiye Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ziraat fakültesi, Bahçe-Tarla Bölümü, Bişkek-Kırgızistan

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjavl484873, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, number = {2}, pages = {45 - 57}, title = {Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region}, key = {cite}, author = {Ağca, İlknur and Ilgın, Mürüvvet} }
APA Ağca, İ. & Ilgın, M. (2017). Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 7 (2) , 45-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/40474/484873
MLA Ağca, İ. , Ilgın, M. "Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region" . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 7 (2017 ): 45-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/40474/484873>
Chicago Ağca, İ. , Ilgın, M. "Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 7 (2017 ): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region AU - İlknur Ağca , Mürüvvet Ilgın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 7 IS - 2 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region %A İlknur Ağca , Mürüvvet Ilgın %T Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region %D 2017 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Ağca, İlknur , Ilgın, Mürüvvet . "Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 7 / 2 (Aralık 2017): 45-57 .
AMA Ağca İ. , Ilgın M. Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region. MJAVL. 2017; 7(2): 45-57.
Vancouver Ağca İ. , Ilgın M. Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2017; 7(2): 45-57.
IEEE İ. Ağca ve M. Ilgın , "Determination of performances of some mulberry (Morus spp.)species selected from different places of Turkey in Eastern Mediterranean Region", Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, c. 7, sayı. 2, ss. 45-57, Ara. 2017