İletişim Bilgileri

Editör

Nurşen ADAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
nadak@akdeniz.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Betül GÜREL
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
betulgurel@akdeniz.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Aykan AKÇAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
aykanakcay@akdeniz.edu.tr
Adres:
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
07058 Kampüs, Antalya / TÜRKİYE
E-Posta:
mjh@akdeniz.edu.tr