Yazım Kuralları

Lütfen çalışmalarınızı MJH'ye göndermeden önce Yazım Kuralları Şablonu'na tam olarak uyarlandığına emin olunuz.

Makalelerin ön kontrolünün yapılabilmesi için Turnitin, iThenticate v.b. geçerlilikte programlardan "benzerlik raporu" alınarak başvuru yapılmalıdır.

Yazım Şablonunu indirmek için tıklayınız.


Türkçe Makale Şablonu: Başlık > İngilizce Başlık > Yazar Adı > Öne Çıkanlar > Öz > Anahtar Kelimeler > Highlights > Abstract > Keywords > Summary > Ana Metin

İngilizce Makale Şablonu: Title > Türkçe Başlık > Yazar Adı > Highlights > Abstract > Keywords > Öne Çıkanlar > Öz > Anahtar Kelimeler > Genişletilmiş Özet > Ana Metin


(1) Gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Metin yazılırken 11 punto Times New Romans (PC ve Macintosh) yazı fontu kullanılmalıdır.

(2) Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için Aisa Unicode fontu kullanılmalıdır.

(3) Makalenizin 'Öne Çıkanlar (Highlights)' bölümü için sizden çalışmanızın önemli bulgularını ve alana katkısını özetleyen minimum 3, maksimum 5 cümle istiyoruz (Türkçe ve İngilizce). Her cümlenin boşluklar dahil 100 karakteri geçmemesine lütfen özen gösteriniz.

(4) Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (Fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdır.


(5) Tüm figürlerin (tablo, şekil, grafik, fotoğraf, resim, çizim ve haritaların) kullanımına metin ve sayfa bütünlüğünü bozmayacak şekilde yer verilmelidir. Figür yazısı, figürün altında 10 punto büyüklüğünde ve italik yazılmalıdır.

(6) MJH dergisine başvuracak makalelerde, çalışmanın amaç, yöntem, bulgu ve sonucunu konu alan en az 500 kelimelik İngilizce (İngilizce yazılmış makaleler için Türkçe) genişletilmiş özet bulunması gerekmektedir. Genişletilmiş özetlerin, makalenin ikinci dildeki özeti ile aynı olmamasına özen gösterilmelidir.

(7) Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi’dan az olmaması gerekmektedir.

(8) Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır.

(9) Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır.

(10) Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır.

(11) Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, ORCID numarası, telefon ve varsa faks numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.

(12) Dipnotlar metinde sayfa altında verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır.

(13) Metinde kullanılan kaynaklar; Harvard stili referans verme sistemi baz alınarak oluşturulmuş derginin yazım ilkelerine, kısaltma ve dipnot ile bibliyografya verimine (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir (Bk. Yazım Kuralları).

(14) Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri gibi yazar isimleri de orijinal alfabesiyle yazılmalıdır.

(15) Makale içerisinde bulunan ara başlıklarda ilk harf hariç, küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.

(16) Dipnot ve kaynakça bölümünde bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulacaksa yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlamak kaydıyla küçük harf eklenmelidir.

(17) Makalelerde yüzyıl belirtilirken MS X. yüzyıla kadar olan tarihlerde Roma rakamları (MÖ IV. yüzyıl gibi), MS X. yüzyıldan sonra ise Arap rakamları kullanılmalıdır (MS 19. yüzyıl gibi).

(18) Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, Baş Editör, Dergi Editörü ve Alan Editörleri tarafından incelenmektedir.

(19) Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda Baş Editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara üç ay içinde bildirilmektedir.

(20) Birbirini takip eden sayılarda aynı yazarın makaleleri art arda yayımlanamaz.

(21) Dergiye makale gönderen yazarın gerek kendi çalışmalarından (makale/kitap) gerek tez (Yüksek Lisans-Doktora) gerekse başka bir makalenin ya da kitabın bir kısmını kopyalaması ya da başka bir makalenin önemli bir bölümünü (atıf yapmadan) paraphrasing ile ifade etmesi veya başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını kendisine atfetmesi ayrıca hakemlik süreci devam eden makalelerin yayın sürecinden çekilmesi gibi her çeşit etik ve ahlaki olmayan gibi her çeşit etik olmayan yayıncılık davranışı dergi tarafından kabul edilemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili yazar/ların söz konusu duruma istinaden Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.

(22) Tezlerden yararlanılarak yazılmış makalelerde mutlaka makalelerin ilk dipnotunda ya da yazar künyesinin hemen altında hangi tez baz alınarak üretildiği belirtilmelidir.

(23) Dergide sempozyumlar için özel sayı yayımlanmamasına karar verilmiştir.

(24) Hazırlanan metin, başlık, öz ve bibliyografya hariç 7.500 kelimeyi (yak. 20 sayfa) geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

(25) Makalenin başlığıyla konusu, amacı, yöntemi, kapsamı ve ana problematiği uyum içinde olmalıdır.

(26) Makale yazımında genel kabul görmüş bilimsel ilke ve etik kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır.

(27) Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarların şahsi görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak derginin görüşü niteliğini taşımaz.


KAYNAKÇA VE KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

Monografiler | Monographs
Özüdoğru Ş. 2020, Kibyra Kazı ve Araştırmaları Monografi Serisi I, KIBYRA: Kibyra Maior / Caesarea Cibyra. İstanbul. (Stil: Kaynakça)

BASILI KAYNAKLAR

Tek yazarlı kitaplar | Book by a single author
Goldsworthy A. 2020, Philip and Alexander: Kings and Conquerors. New York.

İki ya da daha fazla yazarlı kitaplar | Book by two or more authors
Heckel W. & Yardley J. C. 2004, Alexander the Great, Historical Texts in Translation. Malden – Oxford.

Edit edilmiş kitapta bölüm | Chapter in an edited work
Matthews R. 2011, “A History of the Preclassical Archaeology of Anatolia”. Eds. S. R. Steadman & G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford, 34-55.

Bir seride yayınlanmış kitaplar | Occasional publications
Jones D. W. 2021, Four Economic Topics for Studies of Antiquity: Agriculture, Trade, Population, and the Behaviour of Aggregate Economies (BAR IntSer 3018). Oxford.

Ek Yayınlar | Supplements
Durugönül S. 2007, Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları – NAGIDOS / Results of an Excavation in an Ancient City in Rough Cilicia (Adalya Suppl 6). İstanbul.

Tez (Doktora & Yüksek Lisans) | Thesis-Dissertation (PhD & MA)
Coşkun-Abuagla A. 2012, Roma Dönemi Küçük Asya Procuratorleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.

Kongre-Sempozyum YayınlarıBurragato F., M. Nezza, A. F. Ferrazzoli & M. Ricci 2007, “Late Roman 1 Amphora Types Produced at Elaiussa Sebaste”. Eds. M. Bonifay & J. C. Treglia, Late Roman Coarse Wares, Cooking, Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry 2. (BAR IntSer 1662). Marseille and Arles, 13-16 April 2005. Oxford, 689-700.

Kitap tanıtımları | Book reviews
Köker H. 2020, “The Storm before the Storm. The Beginning of the End of the Roman Republic”. Yazar: M. Duncan, Libri VI, 361-363.

Dergi Kısaltması | Journal Abbreviations
MJH Mediterranean Journal of Humanities.
JRS Journal of Roman Studies.

Dergide makale | Journal article
Duggan T. M. P. 2015, “From Mid-October to the End of March – Voyaging in the Medieval Mediterranean”. Cedrus III, 277-310.

Popüler dergide yazı | Magazine article
Tassinari P. 2014, “Antik Dünyada Tıp ve Sağlık”. Aktüel Arkeoloji 24, 56-67.

DOI’si olan haftalık popüler dergide yazı
Hoff K. 2010, March 19, “Fairness in Modern Society”. Science, 327, 1467-1468. doi:10.1126/science.1188537

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf | Citation for an author with more than one cited publication within the same year
McGing B. C. 1986a, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus. Leiden.
McGing B. C. 1986b, “The Kings of Pontus: Some Problems on Identity and Date”. RhM 129, 248-259.

Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri ya da yazar isimleri | Publication or author names unwritten with Latin alphabet
Τσαραβοπογλος A. N. 2019, “Η αρχαία πόλη της Χίου”. Horos 29, 124-144.

Referans yayınlar | Works of standard reference
Oberhummer E. 19702, “Bosporos (1)”. RE III/1, col. 741-757.

Çevirisi yapılmış yayınlar | Translated Works
Selz G. J. 2020, Sümerler ve Akadlar: Tarih: Toplum, Kültür. Çev. F. G. Gerhold, İstanbul.

Çeviri Makale | Translated Article
Oktan M. 2018, “Quintus Asconius Pedianus, Yüceliğe Hakaret Davasında Cornelius Savunması”. Libri IV, 251-313.

Basılı günlük gazetede haber-makale | Newspaper article
Şahin S. 25 Kasım 2000, “Kültürel Miras, Kültürel Kimlik ve Eskiçağ Bilimleri”. Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Eki 714, 18-19.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

DOI’si olan makale
Krueger R. F., Markon K. E. Patrick C. J. & Iacono W. G. 2005, “Externalizing Psychopathology in Adulthood: A Dimensional-Spectrum Conceptualization and its Implications for DSM-V”. Journal of Abnormal Psychology 114, 537-550. doi:10.1037/0021-843X.114.4.537

DOI’si olmayan makale
Marlowe P. Spade, S. & Chan C. 2001, “Detective Work and the Benefits of Colour Versus Black and White”. Journal of Pointless Research 11, 123-127.

Yalnızca bir veri tabanından erişilebilen makale
Liquor advertising on TV. 2002, January 18, Kaynak: http://factsonfile.infobasepublishing.com
Liquor advertising on TV. 2002, January 18, Issues and Controversies veri tabanından alınmıştır.

İnternetten yayımlananan dergide makale
McDonald C. & Chenoweth L. 2009, “Leadership: A Crucial Ingredient in Unstable Times”. Social Work & Society 7. Kaynak: http://www.socwork.net/2009/1/articles/mcdonaldchenoweth

İnternetten yayımlanan dergide yer alan 8 ya da daha çok yazarlı makale

Paradise S., Moriarty D., Marx C., Lee O. B., Hassel E., Thyme E. J., . . . Bradford J. 1957, July, “Portrayals of Fictional Characters in Reality-Based Popular Writing: Project Update”. Off the Beaten Path 7. Kaynak: http://www.newsletter.offthebeatenpath.news/otr/complaints.html

İnternetten yayımlanan gazete makalesi
T24 Bağımsız İnternet Gazetesi 2010, Aralık 14, Türk ve Kürt Evliliği Bitiyor mu?. Kaynak: http://t24.com.tr/haber/ kurt-ve-turk-evliligi-bitiyor-mu,116721. Erişim Tarihi: 08 Aralık 2014.

Yazarı belli olmayan makale

“Britain Launches New Space Agency”. 2010, March 24, Kaynak: http://news.ninemsn.com.au/technology/1031221/ britain-launches-new-space-agency

Yazarı ve tarihi olmayan makale (Wikipedia girdisi gibi)
“Harry Potter”. (n.d.). In Wikipedia. 28 Ağustos 2010 tarihinde şu kaynaktan alınmıştır: http://en.wikipedia.org/w/ index.php?title=Harry_Potter&oldid=380786432

Yıl ve yazarı belli olan sözlük ya da ansiklopedi girdisi
Çiftçi A. 2001, “Karakol Binaları”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 24, 431-434. İstanbul.Yıl ve yazarı belli olmayan sözlük ya da ansiklopedi girdisi
“Verisimilitude”. (n.d.). In Merriam-Webster's Online Dictionary (11th ed.). Kaynak: http://www.merriamwebster.com/ dictionary/verisimilitude.

E-posta ya da görüşme/sohbet
Hasbahçe Çiçekçilik, (Sahibiyle Yapılan Görüşme). İstanbul: Göztepe, Kasım 2005.

CD’de yer alan kitap
Nix G. 2002, Lirael, Daughter of the Clayr [CD]. New York, NY: Random House/Listening Library.

Kasette yer alan kitap
Nix G. 2002, Lirael, Daughter of the Clayr [Cassette Recording No. 1999-1999-1999]. New York, NY: Random House/Listening Library.

Film
Gilby A. (Producer) & Schlesinger J. (Director) 1995, Cold Comfort Farm [Film]. Universal City, CA: MCA Universal.

ANTİK KAYNAK KISALTMALARI

Ael. Anim. (= Aelianus, De Natura Animalium)

Fr. (= Aelianus, Fragmenta)

Var. (= Aelianus, Varia Historia)

Ael. Arist. (= Aelius Aristides, Hioroi Logoi)

Isth. (= Isthmikos eis Poseidona)

Ael. Her. pros. cath. (= Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus, De Prosodia Cath­olica)

Aen. Tac. (= Aeneas Tacticus)

Aët. (= Aëtius)

Aiskhin. Fals. Leg. (= Aiskhines, De Falsa Legatione)

Ktes. (= In Ctesiphontem)

Aiskh. (= Aiskhylos)

Ag. (= Agamemnon)

Eum. (= Eumenides)

Per. (= Persai)

Pr. (= Prometheus Desmotes)

Suppl. (= Supplices)

Tr. (= Septem Contra Thebes)

Alex. Trall. Febr. (= Alexander Trallianus, de febribus Vermibus/epistula de ver­mibus )

Amm. Marc. (= Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum Libri)

Ampel. (= Lucius Ampelius, Liber Memorialis)

Andok. de Pac. (= Andokides, De Pace)

Androitas fr. (= Androitas, Fragmentum)

Anonymi (Arriani, ut Fertur)

Anth.Graec. (= Anthologia Graeca)

Antiph. fr. (= Antiphanes, Fragmenta)

App. (= Appianus, Rhomaika)

civ. (= Bella civilia)

Hann. (= Hannibalike)

Hisp. (= Hispaniensis)

Illyr. (= Illyrike)

Mac. (= Makedonike)

Mithr. (= Mithridateios)

Num. (= Nomadike)

Pun. (= Punike)

Samn. (= Samnitike)

Sic. (= Sikelike)

Syr. (= Syriake)

Apollod. bibl. (= Apollodoros, Bibliotheke)

Apoll. Rhod. argon. (= Apollonios Rhodios, Argonautica)

Apollon. frg. (= Apollonios; Aphrodisiensis, Karika. frg.)

Apul. Mund. (= Apuleius, De Mundo)

Arat. (= Aratus)

Aret. CD. (= Aretaeus, Chroniôn nousôn therapeutikon)

Aristeias epist. (= Aristeae, Epistula ad Philocratem)

Aristot. Ath. Pol. (= Aristoteles, Athenaion Politeia)

Fr. (= Fragmenta)

Gen. Anim. (= De Generatione Animalium)

Hist. an. (=Historia Animalium)

Mag. Mor. (= Magna Moralia)

Met. (= Meteorologica)

Meta. (= Metaphysica)

Mir. Ausc. (= Mirabilium Auscultationes)

Oik. (= Oikonomika)

pol. (= Politica)

Prob. (= Problemata)

Rhet. (= Tekhnes Retorikes)

Ypn. (= Ypnon Mantikes)

Aristoph. (= Aristophanes)

Akh. (= Akharnes)

Ekk. (= Ekklesiasouzai)

Ran. (= Scholia in Ranas)

Nub. (= Nubes)

Arnob. (= Arnobius Siccensis)

Arr. anab. (= Arrianus, Anabasis)

Bithy. frg. (= Bithynicorum fragmenta)

Ind. (= Historia Indika)

periplus (= Periplus Ponti Euxini)

Arus. (= Arusianus Messius)

Arkhestr. fr. (= Arkhestratos, Fragmenta)

Ascon. (= Q. Asconius Pedianus, Orationum Ciceronis Quinque Enar­ra­tio)

cont. Pis. (= In Senatu Contra L. Pisonem)

pro Scaur. (= Pro Scauro)

pro Corn. (= Pro Cornelio)

pro Mil. (= Pro Milone)Tog. Cand. (= In Toga Candida)

Asklep. fr. (= Asklepiades, Fragmenta)

Ath. Deip. (= Athenaios, Deipnosophisticarum Epitome)

Aug. CD. (= Augustinus, De Civitate Dei)

Aur. Vic. de Ceas. (= Aurelius Victor, De Caesaribus)

Auct. Liber de Vir ill. (= Incerti Auctoris Liber, De Viris Illustribus Urbis Romae)

de Caes. (= De Caesaribus)

Av. Or. Ter. (= Avienus, Descriptio Orbis Terrae)

Caes. Gall. (= Caesar, De bello Gallico)

Bell. Alex. (= De bello Alexandrino)

civ. (= De bello Civili)

Cass. Chron. (= Cassiodorus, Chronica)

Cass. Dio (= Cassius Dio, Rhomaika)

Catull. (= Catullus)

Cato Agr. (= Marcus Porcius Cato, De Agri Cultura)

Orig. (= Origines)

Ced. Comp. Hist. (= Georgius Cedrenus, Compendium Historiarum)

Cels. Med. (= Celsus, De Medicina)

Christ. Epig. (= Christodorus, Epigrammata)

Cic. Acad. (= Cicero, Academica [= Lucullus])

ad Brut. (= Epistulae ad Brutum)

ad Herenn. (= Rhetorica ad Herrenium [sp.])

ad Q. fr. (= Epistulae ad Quintum fratrem)

Arch. (= Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio)

Att. (= Epistulae ad Atticum)

Balb. (= Oratio pro Balbo)

Brut. (= Brutus)

Cat. (= In Catilinam)

Cluent. (= Pro A. Cluentio Habito Oratio ad Iudices)

de amic. (= Laelius de Amicitia)

de fin. (= De Finibus Bonorum et Malorum)

de nat. deor. (= De Natura Deorum)

de Or. (= de Oratore)

de prov. Cons. (= De Provinciis Consularibus)

Deiot. (= Oratio pro rege Deiotaro)

Div. in Caec. (= Divinatio in Q. Caecilium)

div. (= De divinatione ad M. Brutum)

dom. (= Oratio de Domo sua da pontifices)

Fam. (= Epistulae ad Familiares)

Flacc. (= Oratio pro L. Flacco)

Font. (= Oratio pro M. Fonteio)

har. resp. (= Oratio de Haruspicum Responsis)

leg. agr. (= De lege agraria)

Leg. Man. (= Pro Manilia or Oratio de Imperio Cn. Pompei)

Leg. (= De Legibus)

Marc. (= Pro Marcello)

Mil. (= Pro Milone)

Mur. (= Oratio pro L. Murena)

Off. (=De Officiis)

Orat. (= Orator)

Phil. (= Orationes Philippicae in M. Antonium)

Pis. (= In L. Calpurnium Pisonem Oratio)

Planc. (= Pro Cn. Plancio)

Rab. Post. (= Pro C. Rabirio Postumo Oratio)

Red. Quir. (= Post Reditum ad Quirites)

Red. Sen. (= Post Reditum in Senatu)

Rep. (= De Re Publica)

Rosc. Amer. (= Pro Sexto Roscio Amerino)

Scaur. (= Pro M. Aemilio Scauro)

Sen. (= De Senectute)

Sest. (= Oratio pro P. Sestio)

Tusc. (= Tusculanarum Disputationum)

Vat. (= In Vatinium)

Verr. (= In Verrem)

Clem. Alex. prot. (= Clemens Alexandrinus, Protrepticus)

Const. Man. Comp. Chron. (= Constantinus Manasses, Compendium Chronicum)

Const. Porph. (= Constantinus VII Porphyrogenitus, Imperator)

de Ceri. (= De cerimoniis aulae Byzantinae)

de Insid. (= De Insidiis)

de legat. (= De Legationibus)

de Sent. (= De Sententiis)

de Them. (= De Thematibus)

Geopon. (= Geoponica)

Corn. Nep. Han. (= Cornelius Nepos, Hannibal)

Curt. (= Quintus Curtius Rufus, Historiarum Alexandri Magni Ma­ce­donis)

Dam. Isid. (= Damascius, Vita Isidori)

Deinarkh. Dem. (= Deinarkhos, In Demosthenem)

Demon fr. (= Demon, Fragmenta)

Dem. Alex. (= Demosthenes, Alexander)Apat. (= Contra Apatourium)

Arist. (= In Aristocratem)

Cor. (= de Corona)

de fal. leg. (= De Falsa Legatione)

de Hal. (= De Halonneso)

de Pac. (= De Pace)

Ep. (= Epistulae)

Epist. Phil. (= In Epistulam Philippi)

Exord. (= Exordia)

Kher. (= De Chersoneso)

Lakr. (= Contra Lacritum)

Lept. (= Leptines)

Meid. (= In Meidiam)

Neaer. (= In Neaeram)Olyn. (= Olynthiaka)

Phil. (= Philippica)

Polyk. (= Contra Polyclem)

Rhod. (= De Rhodiorum Libertate)Steph. (=In Stephanum)

Didym. Dem. (= Didymus, In Demosthenem)

Diod. (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike)

Diog. Laert. (= Diogenes Laertios)

Dion. Byz. (= Dionysios Byzantios, Dionysii Anaplus Bospori)

Dion. Chr. Orat. (= Dionysos Chrysostomos, Orationes)

Dion. Hal. ant. (= Dionysios Hallikarnassos, Antiquitates Romanae)

amm. (= Ad Ammaeum)

Is. (= Isaios)

Isok. (= Isokrates)

Dion. Perieg. (= Dionysios, Periegesis)

Diph. fr. (= Diphilos, Fragmenta)

Donat. (= Donatus Terentius)

Dsc. Med. (= Dioscorides/Dioscurides Pedanius, De Materia Medica)

Eup. (= Euporista vel de sim­pli­cibus medicinis)

Enn. Ann. (= Ennius, Annales)Epikt. Disc. (= Epiktetos, Discourses)

Etym. Magn. (= Etymologicum Magnum)Eun. vit. Soph. (= Eunapius, Vitae Sophistarum)

Eur. Alc. (= Euripides, Alcestis)

Andr. (= Andromache)

Bakkh. (= Bakkhai)

fr. (= Fragmenta)

Hypsipyle (= Fragmenta Hypsipyles)IT. (= Iphigenia in Taurica)

Med. (= Medeia)

Rhes. (= Rhesos)

Euseb. chron. (= Eusebios, Chronicorum)

de Laud. Const. (= De laudibus Constantini)

Exc. Barb. (= Excerpta Latina Barbari)

Chron. Synt. (= Chronographeion Syntomon)

Chron. Pasc. (= Chronicon Pascale)

Vit. Const. (= Vita Constantini)

Eust. Comm. in Dion. Per. (= Eustathius, Commentarium in Dionysii Periegetae Orbis Descriptionem)

Comm. ad Hom. Il. (= Commentarii ad Homeri Iliadem)

Eutr. (= Eutropius, Brevarium ab urbe condita)

Evagr. Hist. eccl. (= Evagrius, Historia Ecclesiastica)

Excerpta Polyaeni Excerpta Polyaeni.

Exsuper. (= Iulius Exsuperantius)

Fest. Brev. (= Rufius Festus, Breviarium)

FGrHist (= Die fragmente der griechischen Historiker)

Flor. epit. (= Annius Florus, L. Annaei Flori Epitoma De Tito Livio Bellorum Omnium Annorum DCC Libri II)

Frontin. strat. (= Sextus Iulius Frontinus, Strategematon)

Front. (= Fronto)

Gal. de Antid. (= Galenus, De Antidotis Libri II)

de san. Tuend. (= De Sanitate Tuenda Libri VI)

Gell. (= Aulus Gellius, Noctae Atticae)

Geoponica (= Geoponica)

Georg. Mon. chron. brev. (= Georgius Monachus, Chronicon Breve)

Geor. Cedr. C. hist. (= Georgus Cedrenus, Compendium Historiarum)

Gyllius Bosp. (= Petrus Gyllius, De Bosporo Thracio Libri Tres: Quibus Re­liqua Anapli Fragmenta in Latinum Versa Continentur)

Harpok. lex. (= Harpokration, Lexicon in decem oratores Atticos)

Herodian. (= Herodianus, Ab Excessu Divi Marci)

Hes. theog. (= Hesiodos, Theogonia)

fr. (= Fragmenta)

Hdt. (= Herodotos, Historiae)

Hesykh. lex. (= Hesychius Alexandrinus, Lexicon)

Hesykh. Mil. Patr. Const. (= Hesychius Milesius, Patria Constantinopoleos)

fr. (= Fragmenta)

Hieron. chron. (= Eusebius-Hieronymus, Chronicon)

Him. dec. et or. (= Himerius, Declamationes et Orationes)

Hippokr. Aer. (= Hippokrates, Peri Aeron)

Hist. Aug. (= Scriptores Historiae Augustae)

Gall. (= Gallieni Duo)

Hadr. (= Hadrianus)

Prob. (= Probus)

Val. (= Valeriani Duo)

Hom. Il. (= Homeros, İlyada)

Od. (= Odysseia)

Honor. Art. Don. (= Honoratus, Artem Donati)

Hor. (= Quintus Horatius Flaccus)

Carm. (= Carmina)

Epist. (= Epistulae)

Hor. Odes (= Quintus Horatius Flaccus, Odes)

Hyg. fab. (= Hyginus, Fabulae)

Ioann. Anth. fr. (= Ioannes Antiochenus, Fragmenta)

Ioseph. Ant. Iud. (= Flavius Iosephus Historicus, Antiquitates Iudaicae)

Bell. Iud. (= Bellum Iudaium)

Cont. Ap. (= Contra Apionem)

Isid. Etym. (= Isidorus Hispalensis, Etymologiae)

Isok. Antid. (= Isokrates, Antidosis)

Areop. (= Aeropagiticus)

de Pac. (= de Pacem)Panath. (= Panathenaicus)

Paneg. (= Panegyricus)

Phil. (= Philippus)

Plat. (= Plataicus)

Trap. (=Trapeziticus)

Iust. (= Marcus Iulianus Iustinus, M. Iuliani Iustini Epitoma Histo­ria­rum Philippicarum Pompei Trogi)

Iuv. Sat. (= Iunius D. Iuvenalis, Saturae)

Joan. Scyl. Syn. Hist. (= Joannes Scylitzes, Synopsis Historiarum)

Jos. Gen. Basil. (= Josephus Genesius, Basileiai)

Kallim. Dian. (= Kallimakhos, in Dianam)

hymn. del. (= in Delum)

Ksen. Anab. (= Ksenophon, Anabasis)

Cyr. (= Cyropaedia)

Hell. (= Hellenika)

Lake. polit. (=Lakedaimonion Politeia)

Lact. Inst. Div. (= L. Caelius Lactantius Firmianius, Divinarum Institutionum)

Lib. Or. (= Libanius, Orationes)

Licin. (= Granius Licinianus, Grani Liciniani Reliquiae)

Liv. (= Livius, Ab Urbe Condita)

perioch. (= Ab urbe condita librorum periochae)

Lucan. Bell. civ. (= M. Annaeus Lucanus, Bellum Civile)

Phar. (= Pharsalia)

Lucian. (= Lucianus)

Alex. (= Alexander)

Anachar. (= Anacharsis)

dial. deor. (= Dialogi Deorum)

Icar. (= Icaromenippus)

Marc. (= Macrobii)

Lucr. (= T. Lucretius, De Rerum Natura)

Lyd. de Mag. (= Ioannes Laurentius Lydus, De Magistratibus Populi Romani)

Lykop. Alex. (= Lykophron, Tragoediae Alexandra)

Lykurg. Leokh. (= Lykurgos, Oratio in Leocratem)

Lysias (= Lysias)

Macr. Sat. (= Macrobius, Saturnalia)

Malal. chron. (= Malalas, Chronographia)

Maneth. fr. (= Manetho, Fragmenta)

Mart. epigr. (= Martialis, Epigrammata)

Mela (= Pomponius Mela, De Chorographia)

Mem. (= Memnon)

Men. fr. (= Menandros, Fragmenta)

Sam. (=Samia)

Menipp. Periplus [fr.] (= Menippus, Periplus=Fragmenta)

Mic. Gyl. ann. (= Michael Glycis, Annales),

Mnaseas frg. (= Mneaseas, fragmenta)

Niceph. Hist. (= Nicephorus Gregoras, Historia Romana)

Nikolaos fr. (= Nikolaos, Fragmenta)

Nikostrat. fr. (= Nikostratos, Fragmenta)

Nonius (= Nonius)

Nonn. Dion. (= Nonnus, Dionysiaca)

Not. Dig. Or. (= Notitia Dignitarum, Oriens)

Obseq. Prodig. (= Iulii Obsequentis, Ab Anno Urbis Conditae DV Prodi­gi­orum Liber)

Orib. (= Oribasius)

Eclog. (= Eclogae Medicamentorum)

Syn. (= Synopsis ad Eustathium Filium)

Coll. Med. Reliq. (= Oribasii Collectionum Medicarum Reliquae)

Origen. Cont. Cel. (= Origenes Adamantius, Contra Celsum)

Oros. hist. (= Orosius, Historiarum adversus paganos libri VII)

Orphica argon. (= Orphica, Argonautica)

Ovid. Fast. (= Ovidius, Fasti)

Met. (= Metamorphoses)

Her. (= Heroides)

Pont. (= Epistulae ex Ponto)

Tri. (= Tristia)

Oxyrh. Pap. XIII (= Oxyrhynchus Papyri XIII)

Parthen. (= Parthenius)

amat. (= Narrationes Amatoriae)

poes. (= Poesis Reliquiae)

fr. (= Fragmenta et Tituli)

Patr. Const. parast. (= Patria Constantinopoleos, Parastaseis Suntomoi Kronikai)

Peripl. mar. Erythr. (= Anonymi Periplus Maris Erythraie)

Peripl. mar. Mag. (= Periplus Maris Magni)

Paul. Aeg. (= Paulus Aegineta)

Paus. (= Pausanias, Periegesis tes Hellados)

Petron. Sat. (= Petronius Arbiter, Satyricon)

Phaed. Fab. (= Phaedrus, Fabularum Aesopiarum)

Phil. (= Philostratus)

Phil. Imag. (= Philostratus “Maior”, Imagines)

vit. Apoll. (=Vita Apollonii)

Her. (= Heroicus)

vit. Soph. (= Vitae Sophistarum)

Philum. Ven. (= Philumenus, de Venenatis Animalibus)

Phylark. fr. (= Phylarkhos, Fragmenta)

Phleg. Fr. Hist. (= Phlegon Trallianus, Fragmenta Historica)

Phot. Bib. (= Photios, Bibliotheka)

Pind. Nem. (= Pindaros, Nemeian)

Pyth. (= Pythian)

Plat. Alk. (= Platon, Alkibiades)

Men. (= Meneksenos)

Nom. (= Nomoi)

Phaed. (= Phaidon)

Phaid. (= Phaidros)

Rep. (= Republica)

Plin. nat. (= G. Plinius Secundus “Yaşlı”, Naturalis Historia)

Plin. epist. (= G. Plinius Caecilius Secundus “Genç”, Epistulae)

Plut. (= Plutarkhos, Bioi Paralleloi)

Aem. (= Aemilius)

Agis (= Agis)

Alex. (= Aleksandros)

Alk. (= Alkibiades)

Ant. (= Antonius)

Arat. (= Aratus)

Arist. (= Aristeides)

Artaks. (= Artakserkses)

Brut. (= Brutus)

Caes. (= Caesar)

Cam. (= Camillus)

Cat. Mai. (= Cato Maior)

Cat. Min. (= Cato Minor)

Cic. (= Cicero)

Crass. (= Crassus)

Dem. (= Demetrios)

Eum. (= Eumenes)

Fab. (= Fabius Maximus)

Flam. (= Flaminius)

Galb. (= Galba)

Kim. (= Kimon)

Luc. (= Lucullus)

Luc-Kim. (= Lucullus-Kimon “Comp.”)

Lykur. (= Lykurgos)

Lys. (= Lysandros)

Lys-Sull. (= Lysandros-Sulla “Comp.”)

Mar. (= Gaius Marius)

Marc. (= Marcellus)

mor. (= Moralia)

Nik. (= Nikon)

Num. (= Numa)

Per. (= Perikles)

Perik. (= Perikles)

Phil. (= Philopoemen)

Phok. (= Phokion)

Pomp. (= Pompeius)

Pyrrh. (= Pyhrros)

Sert. (= Sertorius)

Sert.-Eum. (= Sertorius-Eumeses “Comp.”)

Sull. (= Sulla)

Them. (= Themistokles)

Tib. Gracch. (= Tiberius Gracchus)

Plut. mor. (= Plutarkhos, Moralia)

Poll. (= Pollux)

Polyain. Strat. (= Polyainos, Strategemata)

Pol. (= Polybios, Historiai)

Pomp. Trog. prolog. (= Pompeius Trogus, Prologues)

Porph. Abst. (= Porphyrius, De Abstinentia)

chron. (= Chronica)

Priscian. Inst. (= Priscianus, Institutionum Grammaticarum Libri)

Prok. (= Prokopios)

Aed. (= de Aedificiis)

anek. (= Historia arcana ‘† Anecdota’)

Bell. (= de Bellis)

Prop. eleg. (= Sextus Propertius, Elegiae)

Ps.-Dsc. Alex. (= Dioscorides/Dioscurides Pedanius, De venenis eorumque praecautione et medicatione –† Alexipharmaca–)

Ther. (= De iis, quae virus ejacu­lan­tur, animalibus libellus, in quo et de rabioso cane –† Theri­aca–)

Ps.-Kallist. (= Pseudo Kallisthenes)

Ps.-Kodin. Patr. Const. (= Pseudo-Codinus, Patria Constantinopoleos)

Ps.-Lucian. Dem. encom. (= Pseudo Lucianus, Demosthenis encomium)

Ps-Plut. de fluv. (= Pseudo Plutarkhos, De Fluviis)

Ps.-Skymnos (= Pseudo Skymnos, Ad Nicomedem Regem)

Ps.-Sym. chron. (= Pseudo-Symeon, Chronographia)

Ptol. geogr. (= Claudios Pto­lemaios, Geographika Hyphege­gis)

Publ. Syr. Sent. (= Publilius Syrius, Sententiae)

Quadratus (= Quadratus)

Quint. Inst. (= Marcus Fabius Quintilianus, Institutio Oratoria)

Quint. Smyr. (= Quintus Smyrnaeus, Posthomerica)

Sall. Catil. (= Sallustius, Bellum Catilinae)

Hist. (= Historiae)

Iug. (= Bellum Iugurtinum)

Schol. Aesch. Pr. (= Scholia in Aeschinem, Prometeus)

Schol. Aesch. (= Scholia in Aeschinem)

Schol. Apoll. Rhod. argon. (= Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica)

Schol. Aristoph. sch. Akharn. (= Scholia in Aristophanem, Acharnenses)

Schol. Dem. (= Scholia in Demosthenem)

Schol. Dion. Byz. Bosp. (= Scholia in Dionysii Byzantii, Per Bosporum Navigationem)

Schol. Eur. (= Scholia in Euripidem)

Schol. Gronov. (= Scholia Gronoviana)

Schol. Hom. Il. (= Scholia in Homerum, Ilias)

Schol. Hom. Od. (=Scholia in Homerum, Odyssea)

Schol. Kallim. Jov. (Hymn. 1) (= Scholia in Callimachum, In Jovem ‘Hymn.1’)

Schol. Lycophr. (= Scholia in Lycophronem)

Sen. Contr. (= Seneca, Controversiae)

Dial. (= Dialogi)

Ep. (= Epistles)

Her. Oet. (= Hercules Oetaeus)

Med. (= Medea)

QNat. (= Naturales Quaestiones)

Serv. Aen. (= Maurus Servius Honoratus, In Vergilii Aeneidos Libros)

Georg. (= In Vergilii Georgicon Libros)

Sid. Carm. (= Apollinaris Sidonius, Carmina)

Sisenna hist. (= L. Cornelius Sisenna, Historiae)

Sil. pun. (= Silius Italicus, Punica)

Skylaks (= Skylaks, Periplus Scylacis)

Sok. HE. (= Sokrates, Historia Ecclesiastica)

Sol. Coll. Mem. (= Gaius Iulius Solinus, Collectanea Rerum Memorabilium)

Steph. Byz. Ethnika (= Stephanos Byzantios, Ethnika)

Str. (= Strabon, Geographika)

Suda (= Suda-Suidas, Suidae Lexicon)

Suet. (= Suetonius, De Vitae Caesarum)

Aug. (= Augustus)

de gramm. (= De Grammaticis et Rhetoribus)

Iul. (= Divius Iulius)

Ner. (= Nero)

Tib. (= Tiberius)

Sozom. Hist. Eccl. (= Salaminius Hermias Sozomenus, Historia Ecclesiastica)

Stat. Silv. (= P. Papinius Statius. Silvae)

Stat. Theb. (= P. Papinius Statius, Thebais)

Sulpit. (= Sulpitius Severus)

Sym. Logoth. chron. (= Symeon Logothetes, Chronicon)

Tac. ann. (= Tacitus, Annales)

germ. (= Germania)

hist. (= Historia)

Tert. Apol. (= Tertullianus, Apologeticus)

Theoc. Idyl. (= Theocritus, Idyllia)

Theoph. chron. (= Theophanes, Chronographia)

Theophr. hist. plant. (= Theophrastos, Historia Plantarum)

de lapid. (= De Lapidibus)

Thuk. (= Thukydides)

Tz. Hist. (= Tzetzes, Historiarum variarum chiliades)

Val. Flac. (= C. Valerius Flaccus, Argonauticon)

Val. Max. (= Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia absoluti, ambusiti, damnati, externi)

Vales. Orig. (= Valesius, Origo Constantini Imparatoris)

Var. ling. (= Marcus Terentius Varro, De Lingua La­ti­na)

R. (= De Re Rustica)

Veg. mil. (= Vegetius Renatus, Epitoma rei militaris)

Vell. (= Velleius Paterculus, Historia Romana)

Verg. (= Vergilius)

Aen. (= Aeneis)

Ecl. (= Eclogue)

Georg. (= Georgica)

Buc. (= Bucolica)

Vit. Arat. genus (= Vitae Arati et Varia de Arato, Arati Genus)

Vitr. de Arch. (= Vitruvius, De Architectura)

Zon. epit. hist. (= Ioannes Zonaras, Epitome Historiarum)

Zos. (= Zosimos, Historia Nova)

Son Güncelleme Zamanı: 27.05.2024 12:07:46
Adres:
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
07058 Kampüs, Antalya / TÜRKİYE
E-Posta:
mjh@akdeniz.edu.tr