BibTex RIS Kaynak Göster

THE PROBLEM PERCEPTIONS RELATED TO HRM FUNCTIONS OF THE TURKISH FIRMS ABROAD OPERATING: A RESEARCH IN BISHKEK

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2, 79 - 98, 01.06.2014

Öz

The aim of this study is to determine and analyze the problem perceptions related of Human Resource Management (HRM) functions of the Turkish firms operating in Bishkek. Research includes the member busineses of Kyrgyzstan-Turkey Industrialists' and Businessmen's Association and, research is limited their manegers’ views. The data collection, carried out the method of questionnaire. The data collected were analyzed by using SPSS. As a result of correlation analysis, found significant relationships between all of the perceived problems related to HRM functions, but Human Resources (HR) Planning and Performance Evaluation function is except. As a resul of ANOVA test, no found differences in the perceived problems encountered according to the firms demographics, but found some differences according to the firms’ external environment

Kaynakça

 • Armstrong, M. (2008). Strategic Human Resource Manegement, A Guide to Action, 4th edition, Kogan Page, London, UK.
 • Aswathappa, K. & Dash, S. (2008). International Human Resources Management, Tata Mc Graw-Hill Publishing Company Ltd., India.
 • Aykaç, B. (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Nobel Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • Bayraktaroğlu, S. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı, Türkiye.
 • Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8. Baskı. İstanbul.
 • Buhler, P.M. (2002). Human Resources Management, FW Publikcations, Inc. Avon, USA.
 • Burke, R.J. (2011) . Human Resources Management in Small and Medium-sized Enterprises: Benefits and Challenges, in: HRM in Small Business Achieving Peak Performance (Edt. By Massachusetts, USA. . Edward Elgar Publishing, Inc.,
 • Gardner, J.N., Jewler, J. & Barefoot, B.D.(2008) Step by Step to Collage and Career Success, Thomson Wadsworth, Boston, USA.
 • Graneheim, U.H. & Lundnan, B. (2004). Qualitative Content Analysis In Nursing , Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness, Nurse Education Today, 24, 105- 112.
 • Kumar, R. (2011). HRM Strategic Analysis Text and Cases, International Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi. India.
 • Sims, R.R. (2002). Organizational Succes Through Effective Human Resources Management, Greenwood Publishing Group, USA.
 • Dowling, P.J., Festing, M. & Engle, A. (2008). International Human Resource Management: Managing People in a Multinational. Nelso Australia Pty Ltd., Australia.
 • Durai, P. (2010). Human Resource Management, Dorling Kindersly, Pvt. Ltd., India.
 • NSKKR, Natsionalni Statiticeski Komitet Kırgızskoy Respublike, 2012.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.
 • Pride, W.M., Hughes R.J. & Kapoor, J.R. (2010). Introduction to Business, www.cengege.com. Western. Cangege Learning,
 • Schuler, R. (1981). Personnel and Human Resource Management, West Pıblishing Company, St. Paul’dan akt. Aykaç, B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Nobel Yayınları, 1999 Ankara, Türkiye.
 • Sengupta, N. & Bahattacharya. M. (2007). International Human Resource, Excel Books, New Delhi.
 • Sezer, C. & Kim, L. (2013). Self-employment Dimention of Entrepreneurship: A Study on Entrepreneurs Providing Self- employment by Setting-up Their Own Business in Kyrgyzstan, Reforma, Manas Journal of Economics and Administrative Science, 2013-4, ISSN:1694-5158. pp.72-75.
 • Sezer, C., Ülker, Y., Bayraktar, B., ve Kim, L. (2013). Kırgızistan’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Genel Görünümü ve Gelişimi Üzerine Bir Çalışma, International Congress on Economics, Finance, and Banking, 26th -28th June 2013, Kyrgyz-Turkish Conference Series No: 26, pp. 901-911 University Publication No:
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Turhan Kitabevi, Ankara.

Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2, 79 - 98, 01.06.2014

Öz

Bu çalışma, Bişkekte faaliyet gösteren Türk işletmelerinin İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) fonksiyonlarına ilişkin sorun algılarını belirlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Kırgızistan-Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği üyesi Türkiye menşeli işletmeleri kapsamakta ve bu işletme yöneticilerinin görüşleriyle sınırlı bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama soru formu yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler SPSS ortamında analiz edilmiştir. Korelasyon analizi ile ulaşılan bulgularda, İnsan Kaynakları (İK) Planlaması ile Performans Değerlendirme fonksiyonu dışında, İKY fonksiyonlarına ilişkin algılanan sorunların tamamı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. ANOVA testi sonucunda elde edilen bulgular incelenmiş ve işletme demografilerine göre İKY fonksiyonlarına ilişkin algılanan sorunlarda farklılığa rastlanmamış, işletme dış çevresi açısından ise bazı farklılıklar bulunmuştur

Kaynakça

 • Armstrong, M. (2008). Strategic Human Resource Manegement, A Guide to Action, 4th edition, Kogan Page, London, UK.
 • Aswathappa, K. & Dash, S. (2008). International Human Resources Management, Tata Mc Graw-Hill Publishing Company Ltd., India.
 • Aykaç, B. (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Nobel Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • Bayraktaroğlu, S. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı, Türkiye.
 • Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8. Baskı. İstanbul.
 • Buhler, P.M. (2002). Human Resources Management, FW Publikcations, Inc. Avon, USA.
 • Burke, R.J. (2011) . Human Resources Management in Small and Medium-sized Enterprises: Benefits and Challenges, in: HRM in Small Business Achieving Peak Performance (Edt. By Massachusetts, USA. . Edward Elgar Publishing, Inc.,
 • Gardner, J.N., Jewler, J. & Barefoot, B.D.(2008) Step by Step to Collage and Career Success, Thomson Wadsworth, Boston, USA.
 • Graneheim, U.H. & Lundnan, B. (2004). Qualitative Content Analysis In Nursing , Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness, Nurse Education Today, 24, 105- 112.
 • Kumar, R. (2011). HRM Strategic Analysis Text and Cases, International Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi. India.
 • Sims, R.R. (2002). Organizational Succes Through Effective Human Resources Management, Greenwood Publishing Group, USA.
 • Dowling, P.J., Festing, M. & Engle, A. (2008). International Human Resource Management: Managing People in a Multinational. Nelso Australia Pty Ltd., Australia.
 • Durai, P. (2010). Human Resource Management, Dorling Kindersly, Pvt. Ltd., India.
 • NSKKR, Natsionalni Statiticeski Komitet Kırgızskoy Respublike, 2012.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.
 • Pride, W.M., Hughes R.J. & Kapoor, J.R. (2010). Introduction to Business, www.cengege.com. Western. Cangege Learning,
 • Schuler, R. (1981). Personnel and Human Resource Management, West Pıblishing Company, St. Paul’dan akt. Aykaç, B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Nobel Yayınları, 1999 Ankara, Türkiye.
 • Sengupta, N. & Bahattacharya. M. (2007). International Human Resource, Excel Books, New Delhi.
 • Sezer, C. & Kim, L. (2013). Self-employment Dimention of Entrepreneurship: A Study on Entrepreneurs Providing Self- employment by Setting-up Their Own Business in Kyrgyzstan, Reforma, Manas Journal of Economics and Administrative Science, 2013-4, ISSN:1694-5158. pp.72-75.
 • Sezer, C., Ülker, Y., Bayraktar, B., ve Kim, L. (2013). Kırgızistan’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Genel Görünümü ve Gelişimi Üzerine Bir Çalışma, International Congress on Economics, Finance, and Banking, 26th -28th June 2013, Kyrgyz-Turkish Conference Series No: 26, pp. 901-911 University Publication No:
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Turhan Kitabevi, Ankara.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA85ED26VE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cemal Sezer Bu kişi benim

Ömer Faruk Karaman Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sezer, C., & Karaman, Ö. F. (2014). Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 79-98.
AMA Sezer C, Karaman ÖF. Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma. MJSS. Haziran 2014;3(2):79-98.
Chicago Sezer, Cemal, ve Ömer Faruk Karaman. “Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, sy. 2 (Haziran 2014): 79-98.
EndNote Sezer C, Karaman ÖF (01 Haziran 2014) Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 2 79–98.
IEEE C. Sezer ve Ö. F. Karaman, “Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma”, MJSS, c. 3, sy. 2, ss. 79–98, 2014.
ISNAD Sezer, Cemal - Karaman, Ömer Faruk. “Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/2 (Haziran 2014), 79-98.
JAMA Sezer C, Karaman ÖF. Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma. MJSS. 2014;3:79–98.
MLA Sezer, Cemal ve Ömer Faruk Karaman. “Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2014, ss. 79-98.
Vancouver Sezer C, Karaman ÖF. Ülke Dışında Faaliyet Gösteren Firmaların IKY Fonksiyonlarina İlişkin Sorun Algilari: Bişkek’teki Türk Firmalarında Bir Araştırma. MJSS. 2014;3(2):79-98.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155