Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 116 - 123 2015-07-01

Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPRINT SPEED, VERTICAL JUMP AND STRENGTH PARAMETERS OF FEMALE SOCCER PLAYERS

Kemal Goral [1] , Şenol Göral [2]


Bu çalışma, kadın futbolcularda sprint sürati, dikey sıçrama ve kuvvet parametreleri arasındaki ilişkiyi açıklamak amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya, 18 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada yaş, boy, vücut ağırlığı, sprint sürati, dikey sıçrama ve kuvvet değerleri ölçüm aletleri ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında kaydedilmiştir. Parametreler arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Korelâsyon testi uygulanmıştır. Kadın futbolcularda bacak kuvveti ile dikey sıçrama değerleri arasında p<0.05; sağ el kavrama kuvveti ile sol el kavrama kuvveti değerleri arasında p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler bulunduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, performansın en temel belirleyicilerinden olan kuvvet özelliğinin kadın futbolcularda dikey sıçrama üzerine etkili olduğu ve antrenman içeriklerinde kuvvet çalışmalarına gereken önemin verilmesi gerektiği düşünülmektedir
The aim of this study is to examine the relationship between sprint speed, vertical jump and strength parameters of female soccer players. 18 female soccer players were voluntarily participated in this study. In this study, age, height, weight, sprint speed, vertical jump and body strength values were determined by measuring instruments. The data obtained in this study was recorded in SPSS program. In order to examine the relationship between parameters, Pearson correlation test was applied. Significant relationships were found between back strength and vertical jump values (p<0.05); right hand grip strength and left hand grip strength values (p<0.01). Consequently, strength feature one of the most fundamental determinants of performance is effective on vertical jump. Therefore, it is thought that in the training sessions required importance should be given to strength practices
 • Akyüz, M., Özkan, A., Taş, M., Sevim, O., Akyüz, Ö ve Uslu, S. (2013). Yıldız Basketbol Milli Takımında Yer Alan Kız Sporcuların Kuvvet Profillerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 1(3): 34-41.
 • Bompa, T.O. (1998). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çev. İlknur K., Burcu T. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Castagna, C and Castellini, E. (2013). Vertical Jump Performance in Italian Male and Female National Team Soccer Players. J Strength Cond Res 27(4): 1156–1161.
 • Göksu, Ö. ve Yüksek, S. (2003). Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 11(3): 74-79.
 • Günay, M. ve Yüce, A.İ. (2008). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Günay, M., Tamer, K. ve Cicioğlu, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • İmamoğlu, O., Bostancı, Ö. ve Kabadayı, M. (2004). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II(4): 147-154.
 • İnal A.N. (2006). Futbolda Eğitim ve Öğretim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatosun, H. (2003). Antrenmanın Fizyolojik Temelleri. Isparta: Tuğra Ofset.
 • Konter, E. (1997). Futbolda Süratin Teori ve Pratiği. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Manson, S.A., Brughelli, M. and Harris, N.K. (2014). Physiological characteristics of international female soccer players. J Strength Cond Res, 8(2):308-318.
 • McCormack, WP., Stout, JR., Wells, AJ., Gonzalez, AM., Mangine, GT., Fragala, MS. and Hoffman, JR. (2014). Predictors of high-intensity running capacity in collegiate women during a soccer game. J Strength Cond Res 28(4): 964–970.
 • Nikolaidis, P.T. (2014). Weight status and physical fitness in female soccer players: is there an optimal BMI? Sport Sci Health, 10: 41–48.
 • Ozbar, N., Ates, S. and Agopyan, A. (2014). The effect of 8-week plyometric training on leg power, jump and sprint performance in female soccer players. J Strength Cond Res 28(10): 2888–2894.
 • Özer, Ö. ve Kılınç, F. (2012). Elit ferdi ve takım sporcuların kuvvet, sürat ve esneklik performanslarının karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1): 360-371.
 • Özkara, A. (2002). Futbolda Testler. Ankara: İlksan Matbaacılık.
 • Palmer, TB., Thompson, BJ., Hawkey, MJ., Conchola, EC., Adams, BM., Akehi, K., Thiele, RM. and Smith, DB. The Influence of Athletic Status on the Passive Properties of the Muscle-Tendon Unit and Traditional Performance Measures in Division I Female Soccer Players and Nonathlete Controls. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(7): 2026–2034.
 • Sevim Y. (2002). Antrenman Bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sezgin, E., Cihan, H. ve Can, İ. (2011). Elit Kadın Futbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Aerobik Güç Performansları ve Toparlanma Sürelerinin Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX (4) 125-130.
 • Shalfawi, SAI, Haugen, T, Jakobsen, TA, Enoksen, E, and Tİnnessen, E. (2013). The effect of combined resisted agility and repeated sprint training vs. strength training on female elite soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 27(11): 2966–2972.
 • Somboonwong, J., Chutimakul, L. and Sanguanrungsirikul, S. (2015). Core Temperature Changes and Sprint Performance of Elite Female Soccer Players After a 15-minute Warm-up in a Hothumid Environment. J Strength Cond Res 29(1): 262–269.
 • Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Zorba E. ve Saygın Ö. (2013). Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk. Ankara: Fırat Matbaacılık.
Diğer ID JA38AP77KN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kemal Goral
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Şenol Göral
Kurum: Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2015

Bibtex @ { mjss485160, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {116 - 123}, doi = {}, title = {Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Goral, Kemal and Göral, Şenol} }
APA Goral, K , Göral, Ş . (2015). Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (3) , 116-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40496/485160
MLA Goral, K , Göral, Ş . "Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 116-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40496/485160>
Chicago Goral, K , Göral, Ş . "Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2015 ): 116-123
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi AU - Kemal Goral , Şenol Göral Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 123 VL - 4 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi %A Kemal Goral , Şenol Göral %T Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi %D 2015 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD Goral, Kemal , Göral, Şenol . "Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 3 (Temmuz 2015): 116-123 .
AMA Goral K , Göral Ş . Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MJSS. 2015; 4(3): 116-123.
Vancouver Goral K , Göral Ş . Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama Ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 4(3): 123-116.