Cilt: 4 Sayı: 3, 1.07.2015

Yıl: 2015

Araştırma Makalesi

 

6. Kırgızistan Konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155