BibTex RIS Kaynak Göster

ECO-ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY AS THE FACTORS OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE COMPARISON OF SELECTED REGIONS AND COUNTRIES

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 20, 01.04.2016

Öz

With nowadays economic activities which rapidly consume scarce natural resources, the climate change, environmental pollution and energy security issues have emerged. Therefore, the environmental factors increasingly come into prominence in economic development and competitiveness; the new and sustainable approaches have begun to take place of traditional methods of production and consumption. Environmentally friendly (green economy) growth strategy is based on directions of economic and environmental policy that mutually reinforce each other. Green economy aims to decrease carbon emission and pollution and to increase income, employment and resource efficiency and to protect biologically diversity and ecosystem. Furthermore, the sustainable development and growth policy is based on well management of natural resource and energy. In this study, eco energy (renewable energy) and eco efficiency issues identified as an effective approach in solving global and regional environmental problems by politicians and decision makers will be examined. Later, the

Kaynakça

 • ASEM (2012), Eco-Innovation Index, http://www.aseminfoboard.org/, (erişim tarihi: 07.01.2014).
 • Avrupa 2020 Stratejisi, www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/SanayiSektorDb /AB2020.pdf, (erişim tarihi: 10.2013).
 • BODEN, T.A., G. MARLAND, and R.J. ANDRES (2010), Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2010.
 • BP (2014), Energy Outlook 2035, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook /bp-world-energy-outlook_booklet_2035.pdf, (erişim tarihi: 13.03.2015).
 • DÜNYA BANKASI (2014), İstatistiki Veriler, http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC, (erişim tarihi:13.03.2014). DOĞAYI http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_raporu _1.pdf, (erişim tarihi: 13.08.2015) (2014), Türkiye‟nin Yenilenebilir Gücü,
 • ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (2015), Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri, http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369#.Vb-bHfntmkp, 03.2014). (erişim tarihi:
 • ERGÜN, S. ve Y. ÖZKARA (2012), Enerji ve Verimlilik, Verimlilik Dergisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
 • Bakanlığı, Sayı: 277, Yıl: 24, ss.16-19. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2006), Eco-Innovation Indicators, Copenhagen.
 • HEKİMCİ, F. (2012)” Sürdürülebilir Yarınlar İçin; Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği”, Anahtar Dergisi, 2012/24-277.
 • İZKA (2012), İzmir‟de Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması‟na Yönelik Strateji Çalışması Raporu, Ekim, İzmir.
 • MEI (2007), Final Repor MEI Project About Measuring Ecoinnovation, http://www.oecd.org/greengrowth/consumption-innovation/43960830.pdf, 03.2014). (erişim tarihi:
 • OECD (2009), Sustainable Manufacturing and Eco-innovation-Framework, Practices and Measurement Synthesis Report.
 • OECD (2009*), Eco-Innovation in Industry Enabling Green Growth.
 • OECD (2009**), Sustainable Manufacturing and Eco-innovation: Towards a Green Economy.
 • OECD (2011), Towards Green Growth Summary in Turkish.
 • OECD (2013), Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 Innovation for Growth, http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en.
 • TMMOB (2008), Dünyada ve Türkiye‟de Enerji Verimliliği Oda Raporu, Nisan.
 • UNEP (2010), Annual Report 2010, http://www.unep.org/annualreport/2010/pdfs/UNEP-AR-2010-FULL
 • REPORT.pdf, (erişim tarihi: 10.03.2014).
 • UNEP (2013), Green Economy Measuring Progress Towards a Green Economy, Draft Working Paper.

Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 20, 01.04.2016

Öz

Günümüz ekonomik faaliyetlerinin kıt doğal kaynakları hızla tüketmesiyle, daha fazla çevre kirliliği, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ekonomik kalkınma ve rekabet gücünün belirlenmesinde çevresel faktörler giderek önem kazanmakta ve geleneksel üretim ve tüketim yöntemlerinin yerini yeni ve sürdürülebilir yöntemler yer almaya başlamıştır. Çevre dostu (yeşil ekonomi) büyüme stratejisi, ekonomi ve çevre politikasının birbirlerini karşılıklı olarak güçlendiren yönlerini temel alır. Yeşil ekonomi, karbon emisyonları ve kirliliği azaltmayı; gelir, istihdam ve kaynak verimliliğini artırmayı; biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi korumayı amaçlar. Ayrıca, sürdürülebilir gelişme ve büyüme politikası doğal kaynakların ve enerjinin iyi yönetilmesine dayanmaktadır. Bu açıdan çalışmada, politikacılar ve karar alıcılar tarafından küresel ve bölgesel çevre problemlerinin çözümünde etkili bir yaklaşım olarak tanımlanan eko-enerji (yenilenebilir enerji) ve enerji verimliliği konusu ele alınacaktır. Daha sonra Avrupa Birliği, Orta Asya, Gelişen Asya olarak ifade edilen Çin ve Hindistan, Türkiye ve Japonya ülkeleri karşılaştırılacaktır

Kaynakça

 • ASEM (2012), Eco-Innovation Index, http://www.aseminfoboard.org/, (erişim tarihi: 07.01.2014).
 • Avrupa 2020 Stratejisi, www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/AB/SanayiSektorDb /AB2020.pdf, (erişim tarihi: 10.2013).
 • BODEN, T.A., G. MARLAND, and R.J. ANDRES (2010), Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2010.
 • BP (2014), Energy Outlook 2035, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook /bp-world-energy-outlook_booklet_2035.pdf, (erişim tarihi: 13.03.2015).
 • DÜNYA BANKASI (2014), İstatistiki Veriler, http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC, (erişim tarihi:13.03.2014). DOĞAYI http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_turkiye_nin_yenilenebilir_gucu_raporu _1.pdf, (erişim tarihi: 13.08.2015) (2014), Türkiye‟nin Yenilenebilir Gücü,
 • ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (2015), Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri, http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369#.Vb-bHfntmkp, 03.2014). (erişim tarihi:
 • ERGÜN, S. ve Y. ÖZKARA (2012), Enerji ve Verimlilik, Verimlilik Dergisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
 • Bakanlığı, Sayı: 277, Yıl: 24, ss.16-19. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2006), Eco-Innovation Indicators, Copenhagen.
 • HEKİMCİ, F. (2012)” Sürdürülebilir Yarınlar İçin; Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği”, Anahtar Dergisi, 2012/24-277.
 • İZKA (2012), İzmir‟de Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması‟na Yönelik Strateji Çalışması Raporu, Ekim, İzmir.
 • MEI (2007), Final Repor MEI Project About Measuring Ecoinnovation, http://www.oecd.org/greengrowth/consumption-innovation/43960830.pdf, 03.2014). (erişim tarihi:
 • OECD (2009), Sustainable Manufacturing and Eco-innovation-Framework, Practices and Measurement Synthesis Report.
 • OECD (2009*), Eco-Innovation in Industry Enabling Green Growth.
 • OECD (2009**), Sustainable Manufacturing and Eco-innovation: Towards a Green Economy.
 • OECD (2011), Towards Green Growth Summary in Turkish.
 • OECD (2013), Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 Innovation for Growth, http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en.
 • TMMOB (2008), Dünyada ve Türkiye‟de Enerji Verimliliği Oda Raporu, Nisan.
 • UNEP (2010), Annual Report 2010, http://www.unep.org/annualreport/2010/pdfs/UNEP-AR-2010-FULL
 • REPORT.pdf, (erişim tarihi: 10.03.2014).
 • UNEP (2013), Green Economy Measuring Progress Towards a Green Economy, Draft Working Paper.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA67BB74CU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

A. Gacener Atış Bu kişi benim

Ayten Ayşen Kaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Atış, A. G., & Kaya, A. A. (2016). Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 1-20.
AMA Atış AG, Kaya AA. Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları. MJSS. Nisan 2016;5(2):1-20.
Chicago Atış, A. Gacener, ve Ayten Ayşen Kaya. “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji Ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 1-20.
EndNote Atış AG, Kaya AA (01 Nisan 2016) Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 1–20.
IEEE A. G. Atış ve A. A. Kaya, “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 1–20, 2016.
ISNAD Atış, A. Gacener - Kaya, Ayten Ayşen. “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji Ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 1-20.
JAMA Atış AG, Kaya AA. Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları. MJSS. 2016;5:1–20.
MLA Atış, A. Gacener ve Ayten Ayşen Kaya. “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji Ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 1-20.
Vancouver Atış AG, Kaya AA. Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları. MJSS. 2016;5(2):1-20.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155