BibTex RIS Kaynak Göster

ACTIVITY BASED COSTING APPLICATION AT E-COMMERCE COMPANIES: AN APPLICATION ON AUCTION WEBSITES

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 4, 135 - 148, 01.10.2016

Öz

Internet phenomenon -while being widespread further- caused many business models to place in virtual world by affecting whole of economy and enterprises. E-commerce ,that can be descried as trading of goods and services at virtual world, caused many traditional business models to be transfered to Internet. With those developments, at global competition environment, all business processes should be efficient and be able to produce efficient cost information compatible with changing production environment. Activity Based Costing (ABC), is a costing system designed to produce efficient cost information at changing production environments. In this study, auction websites ,that is one of busines models based on e-commerce, were approached and an ABC method application was performed

Kaynakça

 • Alkan, A. T., (2005). “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13.
 • Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., (2008). “Application of activity based costing to a land transportation company: a case study”, International Journal of Production Economics, 116(2).
 • Bengü, H. (2005). “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminde Maliyet Uygulaması”, Sayı: 25, Muhasebe ve Finansman Dergisi, İstanbul.
 • Brown, D. A., Booth, P. ve Giacobbe, F., (2004). “Technological and organizational influences on the adoption of activity-based costing in Australia”, Accounting and Finance, 2004, Volume 44, Issue 3.
 • Bulut, Z. A., Öngören, B. ve Engin, K. (2006). “Kobilerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İstanbul Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:7 Sayı:2, Temmuz 2006.
 • Büyükyıldırım, Ü. (2014). E-Ticaret, www.books.google.com.tr (29.06.2015).
 • Cokins, G. (2001). Activity Based Cost Management, John Wiley&Sons Inc.
 • Cooper, R. (1987b). “The Two-Stage Procedure in Cost Accounting- Part Two,” Journal of Cost Management, Vol.1, No.3, Fall).
 • Cooper, R. (1988a). “The Rise of Activity-Based Costing- Part One: What is an Activity- Based Cost System?” Journal of Cost Management, Vol.2, No.2, Summer).
 • Coşkun, N. (2004). “Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Sayı: 2.
 • Dumanoğlu, S. (2005). “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi: Bir Dijital Baskı İşletmesinde Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 27.
 • Liu, L. Y. J., Pan F. (2007). “The implementation of Activity-Based Costing in China: An innovation action research approach”, The British Accounting Review, Volume 39, Issue 3, September.
 • Roztocki, N. (2003). “Activity-Based Management for E-Commerce”, WeB 2003 Proceedings, Seattle, WA, December 13-14.
 • Roztocki, N. (2001). "Activity-Based Costing for E-Commerce," in Industrial Engineering research '2001 Conference, Institute of Industrial Engineers http://www2.newpaltz.edu/~roztockn/dallas01.pdf (01.03.2015).
 • Saatçioğlu, Cem. (2005). “Yeni Ekonomi ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı:1, Nisan 2005.
 • Şat Sezgin A., (2013). Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü, Türkiye İş Bankası İktisadi ve İdari Araştırmalar Bölümü, Nisan.
 • https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/ar_04_2013.pdf (22.06.2016).
 • Yıldız, F. ve Canbaz, S. (2008). “Türkiye'de elektronik ticaret uygulamasında karşılaşılan muhasebe sorunları ile ilgili bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 37, Ocak.

E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 4, 135 - 148, 01.10.2016

Öz

İnternet olgusunun günümüzde daha fazla yaygınlaşması ekonominin tümünü ve işletmeleri daha fazla etkileyerek birçok iş modelinin sanal ortamda yer almasını beraberinde getirmektedir. Ürün ve hizmetlerin sanal ortamda alınıp satılması olarak ifade edilebilecek olan Elektronik Ticaret birçok geleneksel iş modelinin Internet ortamına taşınmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte, işletmeler küresel rekabet ortamlarında, tüm süreçlerini etkinleştirmeleri gerektiği gibi maliyet sistemlerinin etkinleştirilmiş, değişen üretim ortamlarına uygun maliyet bilgileri üretebilecek şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), değişen üretim ortamlarında etkin maliyet bilgisi üretebilmek için geliştirilmiş bir maliyet sistemidir. Bu çalışmada E-Ticarete dayalı iş modellerinden biri olan açık artırma web siteleri ele alınarak FTM yöntemi uygulaması yapılmıştır

Kaynakça

 • Alkan, A. T., (2005). “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13.
 • Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., (2008). “Application of activity based costing to a land transportation company: a case study”, International Journal of Production Economics, 116(2).
 • Bengü, H. (2005). “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminde Maliyet Uygulaması”, Sayı: 25, Muhasebe ve Finansman Dergisi, İstanbul.
 • Brown, D. A., Booth, P. ve Giacobbe, F., (2004). “Technological and organizational influences on the adoption of activity-based costing in Australia”, Accounting and Finance, 2004, Volume 44, Issue 3.
 • Bulut, Z. A., Öngören, B. ve Engin, K. (2006). “Kobilerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İstanbul Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:7 Sayı:2, Temmuz 2006.
 • Büyükyıldırım, Ü. (2014). E-Ticaret, www.books.google.com.tr (29.06.2015).
 • Cokins, G. (2001). Activity Based Cost Management, John Wiley&Sons Inc.
 • Cooper, R. (1987b). “The Two-Stage Procedure in Cost Accounting- Part Two,” Journal of Cost Management, Vol.1, No.3, Fall).
 • Cooper, R. (1988a). “The Rise of Activity-Based Costing- Part One: What is an Activity- Based Cost System?” Journal of Cost Management, Vol.2, No.2, Summer).
 • Coşkun, N. (2004). “Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Sayı: 2.
 • Dumanoğlu, S. (2005). “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi: Bir Dijital Baskı İşletmesinde Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 27.
 • Liu, L. Y. J., Pan F. (2007). “The implementation of Activity-Based Costing in China: An innovation action research approach”, The British Accounting Review, Volume 39, Issue 3, September.
 • Roztocki, N. (2003). “Activity-Based Management for E-Commerce”, WeB 2003 Proceedings, Seattle, WA, December 13-14.
 • Roztocki, N. (2001). "Activity-Based Costing for E-Commerce," in Industrial Engineering research '2001 Conference, Institute of Industrial Engineers http://www2.newpaltz.edu/~roztockn/dallas01.pdf (01.03.2015).
 • Saatçioğlu, Cem. (2005). “Yeni Ekonomi ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı:1, Nisan 2005.
 • Şat Sezgin A., (2013). Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü, Türkiye İş Bankası İktisadi ve İdari Araştırmalar Bölümü, Nisan.
 • https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/ar_04_2013.pdf (22.06.2016).
 • Yıldız, F. ve Canbaz, S. (2008). “Türkiye'de elektronik ticaret uygulamasında karşılaşılan muhasebe sorunları ile ilgili bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 37, Ocak.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA48PB24VG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan Özçelik Bu kişi benim

Osman Kürşat Onat Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özçelik, H., & Onat, O. K. (2016). E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 135-148.
AMA Özçelik H, Onat OK. E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. MJSS. Ekim 2016;5(4):135-148.
Chicago Özçelik, Hakan, ve Osman Kürşat Onat. “E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 4 (Ekim 2016): 135-48.
EndNote Özçelik H, Onat OK (01 Ekim 2016) E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 4 135–148.
IEEE H. Özçelik ve O. K. Onat, “E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA”, MJSS, c. 5, sy. 4, ss. 135–148, 2016.
ISNAD Özçelik, Hakan - Onat, Osman Kürşat. “E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/4 (Ekim 2016), 135-148.
JAMA Özçelik H, Onat OK. E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. MJSS. 2016;5:135–148.
MLA Özçelik, Hakan ve Osman Kürşat Onat. “E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 4, 2016, ss. 135-48.
Vancouver Özçelik H, Onat OK. E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. MJSS. 2016;5(4):135-48.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155