BibTex RIS Kaynak Göster

A GENERAL EVALUATION OF PUBLISHED PAPERS IN ENTREPRENEURSHIP CONGRESS PROCEEDINGS USING CONTENT ANALYSIS

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 75 - 86, 01.12.2016

Öz

According to the developed countries' experience, it is possible to say that the development of entrepreneurship is partly affected by research and educational processes. In this context, International Entrepreneurship Congress series have been organized by KTMU since 2006, to discuss actual problems of entrepreneurship in Kyrgyzstan and other Turkic countries. The main purpose of this study is to determine the general profile of the presented articles at the above mentioned congress. This research includes 390 published papers in the 6 proceedings between 2006-2010 period. The papers are analyzed in terms of various variables such as general information, subject, used data, language, state, university and author features. Findings are presented in percentage and frequency distributions. Research findings are important in terms of future Entrepreneurship Congresses and other activities on this subject

Kaynakça

 • Elo, S. & Helvi, K. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107– 115.
 • Erdem, B. ve Tuba, G. (2014). Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 21.
 • Eser, G. ve Müge, L. Y. (2015). Türkiye’de Girişimcilik Araştırmalarının Odaği Nedir? Yazın Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi • Cilt 11, Sayı 43, ss. 91-117.
 • Ferreira, M. P., Nuno, R. R. and Rui, M. (2015). Thirty Years of Entrepreneurship Research Published in Top Journals: Analysis Of Citations, Co-Citations and Themes. Journal of Global Entrepreneurship Research (2015) 5:17. Койчуев, Т. (2010). Есть ли у Кыргызстана будущее? НАН КР, Бишкек.
 • Marangoz M., Burak, Y. ve Işıl, A.S. (2012). E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İcerik Analizi Yontemiyle İncelenmesi. IUYD’2012 / 3(2).
 • McMillan, J. & Christopher, W. (2002). The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies. Journal of Economic Perspectives—Volume 16, Number 3—Summer 2002—Pages 153–170.
 • Moone, R. P. & John, G. C. (2011). A Content Analysis of Aging Network Conference Proceedings. Educational Gerontology, 37: 995–1008.
 • Odabaşı, Y. (2008) Meslektaş Girişimci Üniversite ve Yönetimi: Türk Üniversiteleri İçin Bir Model Önerisi. II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek/Kırgızistan .
 • Okur, A. ve Mevlüt, Ç. (2008). Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinde Girişimciliğin Gelişmesinde Yatırım Ortamının Önemi. II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek/Kırgızistan. Ross, J. I. (2008). Analyzing Contemporary Introductory Textbooks on Correctional Administration/Management/ Organization: A Content Analysis. Journal of Criminal Justice Education, 19:3, 446-460.
 • Zhihong, G. (2012). Beyond Culture: A Proposal for Agent-Based Content Analyses of International Advertisements. Journal of Current Issues & Research in Advertising. 31:1, 105-116.
 • I. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 25-27 Mayıs 2006, Bişkek / Kırgızistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/1.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek / Kırgızistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/2.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • III. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 17-19 Mayıs 2011, Bişkek / Kırgızistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/3.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • IV. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 02-04 Mayıs 2012, Manisa / Türkiye
 • V. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 05-07 Haziran 2013, Almaty/Kazakistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/5.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Ninsa 2014, Bişkek/Kırgızistan,
 • http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/6.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016

Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 75 - 86, 01.12.2016

Öz

Gelişmiş ülkelerin tecrübelerine bakıldığında, girişimciliğin gelişmesinin belli ölçüde bu
konuda yapılan bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetlerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu
bağlamda KTMÜ tarafından 2006 yılından bu yana Kırgızistan ve diğer Türk
Cumhuriyetleri’nde girişimciliğin güncel sorunlarına çözüm getirmek amacıyla Uluslararası
Girişimcilik Kongreleri serisi düzenlenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı kongrelerde
sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirilerin genel bir profilini ortaya koymaktır. Araştırma
2006-2016 yıllar arasında yayınlanan 6 adet bildiri kitabında basılan toplam 390 bildiriyi
içermektedir. Bu doğrultuda bildiriler genel bilgiler, konular, bildirilerde kullanılan veri türü,
dil, ülke, üniversite ve yazar özellikleri gibi çeşitli değişkenler açısından içerik analizine tabi
tutulmuştur. Bulguların yüzde, frekans dağılımları verilmiştir. Araştırma sonuçları bundan
sonraki aşamalarda yapılacak olan Girişimcilik Kongreleri ve bu konuyla ilgili yapılacak olan
diğer etkinlikler açısından önem taşımaktadır

Kaynakça

 • Elo, S. & Helvi, K. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107– 115.
 • Erdem, B. ve Tuba, G. (2014). Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 21.
 • Eser, G. ve Müge, L. Y. (2015). Türkiye’de Girişimcilik Araştırmalarının Odaği Nedir? Yazın Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi • Cilt 11, Sayı 43, ss. 91-117.
 • Ferreira, M. P., Nuno, R. R. and Rui, M. (2015). Thirty Years of Entrepreneurship Research Published in Top Journals: Analysis Of Citations, Co-Citations and Themes. Journal of Global Entrepreneurship Research (2015) 5:17. Койчуев, Т. (2010). Есть ли у Кыргызстана будущее? НАН КР, Бишкек.
 • Marangoz M., Burak, Y. ve Işıl, A.S. (2012). E-Ticaret İşletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İcerik Analizi Yontemiyle İncelenmesi. IUYD’2012 / 3(2).
 • McMillan, J. & Christopher, W. (2002). The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies. Journal of Economic Perspectives—Volume 16, Number 3—Summer 2002—Pages 153–170.
 • Moone, R. P. & John, G. C. (2011). A Content Analysis of Aging Network Conference Proceedings. Educational Gerontology, 37: 995–1008.
 • Odabaşı, Y. (2008) Meslektaş Girişimci Üniversite ve Yönetimi: Türk Üniversiteleri İçin Bir Model Önerisi. II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek/Kırgızistan .
 • Okur, A. ve Mevlüt, Ç. (2008). Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinde Girişimciliğin Gelişmesinde Yatırım Ortamının Önemi. II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek/Kırgızistan. Ross, J. I. (2008). Analyzing Contemporary Introductory Textbooks on Correctional Administration/Management/ Organization: A Content Analysis. Journal of Criminal Justice Education, 19:3, 446-460.
 • Zhihong, G. (2012). Beyond Culture: A Proposal for Agent-Based Content Analyses of International Advertisements. Journal of Current Issues & Research in Advertising. 31:1, 105-116.
 • I. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 25-27 Mayıs 2006, Bişkek / Kırgızistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/1.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • II. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek / Kırgızistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/2.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • III. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 17-19 Mayıs 2011, Bişkek / Kırgızistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/3.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • IV. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 02-04 Mayıs 2012, Manisa / Türkiye
 • V. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 05-07 Haziran 2013, Almaty/Kazakistan, http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/5.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
 • Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Ninsa 2014, Bişkek/Kırgızistan,
 • http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/6.Girisimcilik_Kongresi.pdf, 22.11.2016
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA45FM93BK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

A. Maksudunov Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Maksudunov, A. (2016). Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 75-86.
AMA Maksudunov A. Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi. MJSS. Aralık 2016;5(5):75-86.
Chicago Maksudunov, A. “Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi Ve Genel Değerlendirmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 5 (Aralık 2016): 75-86.
EndNote Maksudunov A (01 Aralık 2016) Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 5 75–86.
IEEE A. Maksudunov, “Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi”, MJSS, c. 5, sy. 5, ss. 75–86, 2016.
ISNAD Maksudunov, A. “Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi Ve Genel Değerlendirmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/5 (Aralık 2016), 75-86.
JAMA Maksudunov A. Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi. MJSS. 2016;5:75–86.
MLA Maksudunov, A. “Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi Ve Genel Değerlendirmesi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 5, 2016, ss. 75-86.
Vancouver Maksudunov A. Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi. MJSS. 2016;5(5):75-86.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155