PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE GREEN APPLICATIONS ON TOUR OPERATORS: GREEN TOUR OPERATORS AWARDS

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 17 - 32, 01.12.2017

Öz

It is observed that environmentally sensitive applications are increasing day by day in the tourism sector as well as the other sectors. Especially the accommodation enterprises in the first hand, the tourism enterprises apply various green applications and even they are certifying these applications. In addition to international green certifications such as Green Globe and Green Key, Green Star is a national wide certification in Turkey. However, the Green Tour Operator Award has been studied in the scope of applications for green tours, considering there are not very common green travel applications, certifications and the related literature in Turkey. For this aim, the web sites of the Green Tour Operator Award receiving tour operators were examined and the information on their web sites was compiled, the findings about the applications of the green tour operator were tried to be presented. When the relevant Web sites are examined, it has been concluded that the award given for eleven years is shared by only four tour operators and it is thought that the reward has not spread sufficiently among the tour operators. Therefore, tour operators and travel agencies need to be more encouraged to the green tour applications

Kaynakça

 • Asta. (2008). Yeşil Üye Etik Kuralları, http://asta.files.cms-plus.com/pdf/TAGreenCodeofEthics.pdf, Erişim Tarihi: 22.11.2016.
 • Asta. (2016). American Society of Travel Agents Hakkında Genel Bilgi, https://www.asta.org/ About/index.cfm?navItemNumber=11164, Erişim Tarihi: 20.11.2016.
 • Atay, L., Dilek, S. E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: IBIS Otel Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 203-219.
 • Ay, C., Ecevit, Z. (2005). Çevre Bilinçli Tüketiciler, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (10), 238-263.
 • Çabuk, S., Nabıkoğulu, B., Keleş, C. (2008). Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışların Sosyo- Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 85-102.
 • Çağatan, T. (2011).Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • Dilek, S. E.(2012). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Bir Alan Araştırması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Emgin, Ö., Türk, Z. (2004). Yeşil Pazarlama, Mevzuat Dergisi, (1), 1-12.
 • Erdoğan, N., (2012). Seyahat Acentelerinin Çevresel İlgilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, (1), 247-265.
 • Erdoğan, N., (2014). Ekoturizm ve Tur Operatörleri: İlkeler ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Turizm ve Çevre Sempozyumu 10-11 Mayıs 2004, İzmir, 3-10.
 • Expedia. (2016). Yeşil Seyehate İlişkin Yeşil Uygulamalar, https://viewfinder.expedia.com/features/top-tips-eco- friendly-travel/, Erişim Tarihi: 22.12.2016.
 • Explorandes. (2016). Explorandes Tur Operatörü Hakkında Bilgi, http://explorandes.com/en/about-us/ , Erişim Traihi: 21.12.2016.
 • Font, X. (2002). Environmental Certification in Tourism and Hospitality: Progress, Process and Prospects, Tourism Management 23, 197-205.
 • Gelbul. (2016). Orman Görevleri Kurulu, http://www.gelbul.com.tr/sertifikalar.aspx?lang=tr, Erişim Tarihi: 19.12.2016.
 • Giritlioğlu, İ., Güzel, M. O. (2015). Otel İşletmelerinde Yeşil Yıldız Uygulamaları: Gaziantep ve Hatay Bölgesinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (40), 889-904.
 • Green Globe. (2016). Green Globe Hakkındaki Bilgi, http://greenglobe.com/about/ , Erişim tarihi: 15.11.2016.
 • Green Globe. (2016). Green Globe Sertifikası, http://greenglobe.com/green-globe-certification/, Erişim tarihi: 15.11.2016.
 • Green key. (2016). Green Key Programın Genel Bilgisi, http://www.greenkey.global/our-programme/, Erişim Tarihi: 16.11.2016.
 • Green Key. (2016). Green Key Tarihi Bilgi, http://www.greenkey.global/history/, Erişim Tarihi: 16.11.2016.
 • Güneş, G. (2011). Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetimin Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), 45-51.
 • John Muir Trust. (2016). Hayır Kurumu (vakıf), www.johnmuirtrust.org, Erişim Tarihi: 03.12.2016).
 • Kızılırmak, İ. Dünyada ve Türkiye’deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amacı ve Önemi, Sosyal Bilimler Dergisi (2), 1-12.
 • Kulturturturizm.gov.tr. (2016). Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli Tesisler linki, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html, Erişim Tarihi: 18.11.2016.
 • Kuoni. (2016). Sürdürülebilir Seyahat Rehberi, http://cr.kuoni.com/corp-responsibility/sustainableproducts/sustainable-travel-tips , Erişim Tarihi: 29.11.2016.
 • Kuoni. (2016). Sürdürülebilir Ürünler, http://cr.kuoni.com/corp-responsibility/sustainable-products, Erişim Tarihi: 11.12.2016.
 • Seyhan, G., Yılmaz B. S. (2010). Sürdürülebilirlik Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama: Calista Luxury Resort Hotel, İşletme Fakültesi Dergisi, 11 (1), 51-74.
 • Snh.gov.uk. (2016). İskoçya Doğal Miras Vakfı, www.snh.gov.uk , Erişim Tarihi: 07.12.2016.
 • Snh.gov.uk. (2016). Sorumlu Ziyaretçi Kılavuzu, http://www.snh.org.uk/pdfs/publications /access/responsiblevisitorguide_V2.pdf , Erişim Tarihi: 10.12.2016.
 • Travelife. (2016). Travelife Sertifikasyon Anketi, http://www.travelife.org/Hotels/documents/ checklist_type1.pdf, Erişim Tarihi: 11.12.2016.
 • Trees For Live. (2016). Hayır Kurumu (vakıf), www.treesforlife.org.uk, Erişim Tarihi: 04.12.2016.
 • Tribes Travel. (2016). Sorumlu Ziyareti Kılavuzu, www.tribes.co.uk/assets/gallery/Documents/Positive- Travelling.pdf, Erişim Tarihi: 21.12.2016.
 • Tribes. (2016). Pozitif Seyahat Kılavuzu, https://www.tribes.co.uk/assets/gallery/Documents/Positive- Travelling.pdf , Erişim Tarihi: 14.12.2016.
 • Tuyup. (2016). Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi, http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/MainPage.aspx , Erişim Tarihi: 17.12. 2016.
 • Uydacı, M. (2009).Yeşil pazarlama : iş ahlakı ve çevresellik açısından yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Uydacı, M. (2011).Yeşil Pazarlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Varinli, İ. (2012). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara. Wildrness Scotland. (2016). Wildrness Scotland https://www.wildernessscotland.com/about-us/sustainability/ , Erişim Tarihi: 25.11.2016. Tur Operatörün Sürdürebilir Uygulamalrı,
 • World Travel Awards (WTA). (2016). WTA Hakkındaki Bilgi, https://www.worldtravelawards.com/about , Erişim Tarihi: 27.11.2016.
 • World’s Leading Tour Operator. (2016). Dünyanın Önde Gelen Yeşil Tur Operatör Ödülü, https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-green-tour-operator-2016, Erişim Tarihi: 27.11.2016.
 • Yılmaz B.S. ve Yumuk Y.(2013),Türk Turizm pazarında Çevreye Duyarlı Bir Eğilim: Yeşil Yıldız Uygulaması ve Yeşil Yıldız Sahibi Oteller Üzerine Bir Değerlendirme, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013, Kayseri, 1288-1300.
 • Yüksel, E. (2009). Yeşil Pazarlamanın Modern Pazarlamadaki Yeri ve Küresel Değerlendirmesi: Uygulama Örnekleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 17 - 32, 01.12.2017

Öz

Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de çevreye duyarlı uygulamaların gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Özellikle konaklama işletmeleri başta olmak üzere turizm işletmeleri çeşitli yeşil uygulamalara başvurmakta ve hatta bu uygulamaları sertifikalandırmaktadırlar. Yeşil Küre, Yeşil Anahtar gibi uluslararası yeşil sertifikasyonların yanı sıra Yeşil Yıldız Türkiye’de ulusal düzeyde kullanılan sertifikalardandır. Ancak, Türkiye başta olmak üzere yeşil seyahate ilişkin uygulamaların ve sertifikaların çok da yaygın olmadığı ve ilgili literatürün yetersizliği dikkate alınarak, yeşil turlara yönelik uygulamalar kapsamında Yeşil Tur Operatörü Ödülü ele alınmıştır. Bu amaçla Yeşil Tur Operatörü Ödülü alan tur operatörlerinin web siteleri incelenmiş ve ilgili web sitelerindeki bilgiler derlenerek, yeşil tur operatörlüğü uygulamalarına ilişkin tespitler ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlgili Web siteleri incelendiğinde on bir yıldır verilen ödülü sadece dört tur operatörünün paylaştığı ve tur operatörleri arasında yeterince yayılmadığı kanaati oluşmuştur. Dolayısıyla, tur operatörlerinin ve seyahat acentalarının yeşil tur uygulamalarına daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir

Kaynakça

 • Asta. (2008). Yeşil Üye Etik Kuralları, http://asta.files.cms-plus.com/pdf/TAGreenCodeofEthics.pdf, Erişim Tarihi: 22.11.2016.
 • Asta. (2016). American Society of Travel Agents Hakkında Genel Bilgi, https://www.asta.org/ About/index.cfm?navItemNumber=11164, Erişim Tarihi: 20.11.2016.
 • Atay, L., Dilek, S. E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: IBIS Otel Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 203-219.
 • Ay, C., Ecevit, Z. (2005). Çevre Bilinçli Tüketiciler, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (10), 238-263.
 • Çabuk, S., Nabıkoğulu, B., Keleş, C. (2008). Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışların Sosyo- Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 85-102.
 • Çağatan, T. (2011).Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • Dilek, S. E.(2012). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Bir Alan Araştırması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Emgin, Ö., Türk, Z. (2004). Yeşil Pazarlama, Mevzuat Dergisi, (1), 1-12.
 • Erdoğan, N., (2012). Seyahat Acentelerinin Çevresel İlgilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, (1), 247-265.
 • Erdoğan, N., (2014). Ekoturizm ve Tur Operatörleri: İlkeler ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Turizm ve Çevre Sempozyumu 10-11 Mayıs 2004, İzmir, 3-10.
 • Expedia. (2016). Yeşil Seyehate İlişkin Yeşil Uygulamalar, https://viewfinder.expedia.com/features/top-tips-eco- friendly-travel/, Erişim Tarihi: 22.12.2016.
 • Explorandes. (2016). Explorandes Tur Operatörü Hakkında Bilgi, http://explorandes.com/en/about-us/ , Erişim Traihi: 21.12.2016.
 • Font, X. (2002). Environmental Certification in Tourism and Hospitality: Progress, Process and Prospects, Tourism Management 23, 197-205.
 • Gelbul. (2016). Orman Görevleri Kurulu, http://www.gelbul.com.tr/sertifikalar.aspx?lang=tr, Erişim Tarihi: 19.12.2016.
 • Giritlioğlu, İ., Güzel, M. O. (2015). Otel İşletmelerinde Yeşil Yıldız Uygulamaları: Gaziantep ve Hatay Bölgesinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (40), 889-904.
 • Green Globe. (2016). Green Globe Hakkındaki Bilgi, http://greenglobe.com/about/ , Erişim tarihi: 15.11.2016.
 • Green Globe. (2016). Green Globe Sertifikası, http://greenglobe.com/green-globe-certification/, Erişim tarihi: 15.11.2016.
 • Green key. (2016). Green Key Programın Genel Bilgisi, http://www.greenkey.global/our-programme/, Erişim Tarihi: 16.11.2016.
 • Green Key. (2016). Green Key Tarihi Bilgi, http://www.greenkey.global/history/, Erişim Tarihi: 16.11.2016.
 • Güneş, G. (2011). Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetimin Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), 45-51.
 • John Muir Trust. (2016). Hayır Kurumu (vakıf), www.johnmuirtrust.org, Erişim Tarihi: 03.12.2016).
 • Kızılırmak, İ. Dünyada ve Türkiye’deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amacı ve Önemi, Sosyal Bilimler Dergisi (2), 1-12.
 • Kulturturturizm.gov.tr. (2016). Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli Tesisler linki, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html, Erişim Tarihi: 18.11.2016.
 • Kuoni. (2016). Sürdürülebilir Seyahat Rehberi, http://cr.kuoni.com/corp-responsibility/sustainableproducts/sustainable-travel-tips , Erişim Tarihi: 29.11.2016.
 • Kuoni. (2016). Sürdürülebilir Ürünler, http://cr.kuoni.com/corp-responsibility/sustainable-products, Erişim Tarihi: 11.12.2016.
 • Seyhan, G., Yılmaz B. S. (2010). Sürdürülebilirlik Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama: Calista Luxury Resort Hotel, İşletme Fakültesi Dergisi, 11 (1), 51-74.
 • Snh.gov.uk. (2016). İskoçya Doğal Miras Vakfı, www.snh.gov.uk , Erişim Tarihi: 07.12.2016.
 • Snh.gov.uk. (2016). Sorumlu Ziyaretçi Kılavuzu, http://www.snh.org.uk/pdfs/publications /access/responsiblevisitorguide_V2.pdf , Erişim Tarihi: 10.12.2016.
 • Travelife. (2016). Travelife Sertifikasyon Anketi, http://www.travelife.org/Hotels/documents/ checklist_type1.pdf, Erişim Tarihi: 11.12.2016.
 • Trees For Live. (2016). Hayır Kurumu (vakıf), www.treesforlife.org.uk, Erişim Tarihi: 04.12.2016.
 • Tribes Travel. (2016). Sorumlu Ziyareti Kılavuzu, www.tribes.co.uk/assets/gallery/Documents/Positive- Travelling.pdf, Erişim Tarihi: 21.12.2016.
 • Tribes. (2016). Pozitif Seyahat Kılavuzu, https://www.tribes.co.uk/assets/gallery/Documents/Positive- Travelling.pdf , Erişim Tarihi: 14.12.2016.
 • Tuyup. (2016). Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi, http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/MainPage.aspx , Erişim Tarihi: 17.12. 2016.
 • Uydacı, M. (2009).Yeşil pazarlama : iş ahlakı ve çevresellik açısından yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Uydacı, M. (2011).Yeşil Pazarlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Varinli, İ. (2012). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara. Wildrness Scotland. (2016). Wildrness Scotland https://www.wildernessscotland.com/about-us/sustainability/ , Erişim Tarihi: 25.11.2016. Tur Operatörün Sürdürebilir Uygulamalrı,
 • World Travel Awards (WTA). (2016). WTA Hakkındaki Bilgi, https://www.worldtravelawards.com/about , Erişim Tarihi: 27.11.2016.
 • World’s Leading Tour Operator. (2016). Dünyanın Önde Gelen Yeşil Tur Operatör Ödülü, https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-green-tour-operator-2016, Erişim Tarihi: 27.11.2016.
 • Yılmaz B.S. ve Yumuk Y.(2013),Türk Turizm pazarında Çevreye Duyarlı Bir Eğilim: Yeşil Yıldız Uygulaması ve Yeşil Yıldız Sahibi Oteller Üzerine Bir Değerlendirme, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5-8 Aralık 2013, Kayseri, 1288-1300.
 • Yüksel, E. (2009). Yeşil Pazarlamanın Modern Pazarlamadaki Yeri ve Küresel Değerlendirmesi: Uygulama Örnekleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA32HE88MC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Lütfi Atay Bu kişi benim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi


Zhyldyz TEMİRKANOVA Bu kişi benim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


Sinan Gökdemir Bu kişi benim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss485773, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, number = {5}, pages = {17 - 32}, title = {Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü}, key = {cite}, author = {Atay, Lütfi and Temirkanova, Zhyldyz and Gökdemir, Sinan} }
APA Atay, L. , Temirkanova, Z. & Gökdemir, S. (2017). Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (5) , 17-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485773
MLA Atay, L. , Temirkanova, Z. , Gökdemir, S. "Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 17-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40513/485773>
Chicago Atay, L. , Temirkanova, Z. , Gökdemir, S. "Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 17-32
RIS TY - JOUR T1 - Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü AU - Lütfi Atay , Zhyldyz Temirkanova , Sinan Gökdemir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 32 VL - 6 IS - 5 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü %A Lütfi Atay , Zhyldyz Temirkanova , Sinan Gökdemir %T Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 5 %R %U
ISNAD Atay, Lütfi , Temirkanova, Zhyldyz , Gökdemir, Sinan . "Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 5 (Aralık 2017): 17-32 .
AMA Atay L. , Temirkanova Z. , Gökdemir S. Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü. MJSS. 2017; 6(5): 17-32.
Vancouver Atay L. , Temirkanova Z. , Gökdemir S. Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(5): 17-32.
IEEE L. Atay , Z. Temirkanova ve S. Gökdemir , "Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 5, ss. 17-32, Ara. 2017

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155