Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 0 - 0 2018-07-01

Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi

R. Akgün [1] , H. Çetin [2]


Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin ve empati düzeylerinin belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 2016-2017 bahar döneminde Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 755 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada öğrencilerin iletişim becerilerini ölçmek adına Korkut (1996) tarafından geliştirilen İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ve İletişim Kurmaya İsteklilik alt ölçeklerden oluşan 25 soruluk beşli likert tipte “İletişim Becerileri Ölçeği” (İBÖ) ve öğrencilerin empati düzeylerini belirlemek için Topçu vd., (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 11 sorusu duygusal empatiyi ve 9 sorusu bilişsel empatiyi ölçen toplam 20 soruluk ‘’Temel Empati Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans ve yüzde dağılımı, t testi ve One Way Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre : üniversite öğrencilerinin temel empati düzeylerinin empati eğitimi alma, iletişim eğitimi alma, kişilerarası ilişkilerde güçlük yaşama, cinsiyet, okudukları bölüm, doğulan yer, kalınan yer değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p
İletişim Becerileri Ölçeği, Temel Empati Ölçeği, Üniversite Öğrencisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: R. Akgün

Yazar: H. Çetin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018

Bibtex @ { mjss520543, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Akgün, R. and Çetin, H.} }
APA Akgün, R , Çetin, H . (2018). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520543
MLA Akgün, R , Çetin, H . "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520543>
Chicago Akgün, R , Çetin, H . "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi AU - R. Akgün , H. Çetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi %A R. Akgün , H. Çetin %T Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Akgün, R. , Çetin, H. . "Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2018): 0-0 .
AMA Akgün R , Çetin H . Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. MJSS. 2018; 7(3): 0-0.
Vancouver Akgün R , Çetin H . Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(3): 0-0.