Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 0 - 0 2018-07-01

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi

F. Kayalar [1] , H. Bahar [2] , R. Polat [3]


Araştırmanın amacı pedagojik formasyon programına kayıtlı olan öğrencilerde kardeş sayısının algılanan aile, arkadaş ve aile-arkadaş dışındaki özel bir kişiden algıladıkları sosyal desteği anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığını ve yordama düzeyini tespit etmektir. Veriler Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversitenin pedagojik formasyon programına kayıtlı olan 189 kursiyerden elde edilmiştir. Kardeş sayısı ile ilgili veriler ise açık uçlu soru sorularak kursiyerlerden yazılı olarak alınmıştır. Algılanan sosyal destek ile ilgili verileri toplamak için Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Zimet ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen ölçek Eker, Arkar ve Yaldız tarafından Türk diline uyarlanmış, uyarlanan ölçek aynı yazarlar tarafından 2001 yılında yeniden gözden geçirilmiştir. Araştırma sorularını cevaplamak için tek yönlü tekrarlı ölçümler için ANOVA ve adımsal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar kursiyerlerin en önemli sosyal destek kaynağının aile olduğunu, bunu arkadaş ve arkadaş dışındaki kişinin takip ettiği bulunmuştur. Ayrıca, kardeş sayısının aile ve arkadaş desteğinin anlamlı yordayıcıları olmadığını, ancak kardeş sayısının algılanan özel bir insan desteğinin negatif yordayıcısı olduğunu göstermiştir (R: .299, R2: .090 : βÖİ: -.299, p < .001). Kardeş sayısı arttıkça özel bir insandan algılanan sosyal desteğin azaldığı tespit edilmiştir. Kardeş sayısı özel bir insandan algılanan sosyal desteğin % 9’unu açıklamaktadır.
Çok boyutlu algılanan sosyal destek, Aile desteği, Arkadaş desteği, Özel insan desteği, Kardeş sayısı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: F. Kayalar

Yazar: H. Bahar

Yazar: R. Polat

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018

Bibtex @ { mjss520548, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kayalar, F. and Bahar, H. and Polat, R.} }
APA Kayalar, F , Bahar, H , Polat, R . (2018). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520548
MLA Kayalar, F , Bahar, H , Polat, R . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520548>
Chicago Kayalar, F , Bahar, H , Polat, R . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi AU - F. Kayalar , H. Bahar , R. Polat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi %A F. Kayalar , H. Bahar , R. Polat %T Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Kayalar, F. , Bahar, H. , Polat, R. . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2018): 0-0 .
AMA Kayalar F , Bahar H , Polat R . Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi. MJSS. 2018; 7(3): 0-0.
Vancouver Kayalar F , Bahar H , Polat R . Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(3): 0-0.