Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1114 - 1135 2019-02-22

Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma
The Effects of Face-To-Face Vote Garnering (Canvassing) Implementation on The Electorates: A Research on The Electorates In The City of Karaman

Fadime Dilber [1]


Ülkemizde ve dünyada siyasi partiler, genel ve yerel seçimlerde seçmenleri tercihlerini etkileyerek kendilerine oy vermelerini ve desteklemeleri için birçok siyasal kampanyalar yürütmektedirler. Bu kampanyalarda esas olan seçmeni ikna edip oy vermelerini sağlamaktır. Bu kampanyalarla siyasiler, seçmenle iletişim kurmakta, kendilerini tanıtmakta ve daha fazla oy almaya yönelik çalışmaları yürütmektedirler. Bu kampanyalardan en etkili olanı ise yüz yüze iletişim tekniği olan canvassing uygulaması giderek yaygınlaşmakta ve seçmeni daha fazla ikna edebilmektedir. Bu çalışmamızda Karaman ili merkezinde yaşayan, rastlantısal olarak seçilen 400 seçmenle yapılan yüz yüze anket uygulaması yapıldı. Bu çalışmada canvanssing uygulamasının kadın ve erkek seçmenlerde siyasal sempatizanlığı artırdığı, 61 yaş ve üstü seçmenleri, eğitim ve gelir düzeyi düşük seçmenleri daha fazla etkilediğini ve demografik değişkenlerde farklılaşmanın ortaya çıktığı, siyasilerin seçim kampanyalarında canvanssing uygulamasında ikna çabaları Karaman ili seçmenini etkilediğini ortaya koymaktadır.

In our country and the world, political parties carry out various political campaigns to influence electorates’ preferences to vote for and support the political parties themselves in national and local elections. The politicians aim to convince electorates to vote for them through these campaigns. Political campaigns encompass efforts of political parties and politicians to enable them to communicate with voters, introduce themselves and garner votes. Canvassing, one of the political campaign implementations, is a face-to-face vote garnering technique that is becoming increasingly widespread and can enable campaigners to convince more electorates to vote for themselves. In our study, a randomly selected electorates of 400 living in the city centre of Karaman were face-to-face surveyed. Analysis of the data reveals that face-to-face vote garnering technique, namely canvassing implementation increases, by gender, male and female electorates’ political sympathy; electorates aged 61 or more are highly influenced by the technique of garnering votes face-to-face and are politically convinced; we can say that electorates with low levels of education and income, by a varying extent, are more affected by face-to-face vote garnering technique. As far as politicians are concerned, in the model study face-to-face vote garnering technique, namely canvassing implementation in election campaigns appears to affect the electorates in the city of Karaman, and it can be said that canvassing is instrumental for political parties and politicians to determine their target electorates. 

 • Aziz, A. (2003). Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Balcı, Ş. (2003). “Politik Kampanyalarda İmaj Yönetimi (Genç Parti Örneği)”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9: 143-161,
 • Beşli, H., Özbay, Ö. (2010). R. Tayyip Erdoğan Bir Liderin Doğuşu, İstanbul: Meydan Yayıncılık.
 • Cengiz A. (2000). Siyasal İkna, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Devran, Y. (2004). Siyasal Kampanya Yönetimi: Mesaj, Strateji ve Taktikler. İstanbul: Odak İletişim Yayınları.
 • Erer, Ş. M. (2012). Siyasal Kampanyalarda Kişilerarası İletişim Yöntemi Olan Yüz Yüze Oy Toplama (Door to Door Canvassing) ve Seçmen Üzerindeki Etkisi: AKP Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Kişilerarası İletişim Bilim Dalı, İstanbul.
 • Gerber A. S., ve Green D. P. (1999). Does canvassing increase voter turnout? A field experiment Political Sciences, Vol. 96, pp. 10939–10942, September 1999. USA.
 • Gerber A.S., Green, D. P. (2000) The Effects of Canvassing, Telephone Calls, and Direct Mail on Voter Turnout: A Field Experiment The American Political Science Review, 94, 653-663.
 • Gerber, A.S., Green D.P. (2008). Get Out the Vote: How to Increase Voter Turn Out. Washington: Brookings Institution.
 • Güllüpınar, H. (2012). Seçim Kampanyalarında Yüz-Yüze İletişim Tekniği Olarak Canvassing: 2011Seçim Kampanyaları Bağlamında Gümüşhane Araştırması, Selçuk İletişim, 7, 2
 • Gürbüz, E., İnal, E. (2004). Siyasal Pazarlama: Stratejik Bir Yaklaşım, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Işık, M. (2000). İletişimden Kitle İletişimine, Konya: Mikro Kitapevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalaycıoğlu, E. (1993). Karşılaştırmalı Siyasal Katılma Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, SBF Yayını.
 • Kalender, A. (2005). Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kalender, A. (2007). Siyasal İletişim Tekniği Olarak Canvassing ve Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri. Selçuk İletişim Dergisi. 5.1, 144-155.
 • Lerbinger, O. (2006). Corporate Public Affairs., Lawrence Erlbaum Associates Mahwah, New Jersey, London.
 • Michelson, M. R. (2003): How Door-to-Door Canvassing Influences Voter Turnout in Rural Central California, Political Behavior, 25 (3) 247-263.
 • Nımmo, D. (2001). Political Persuaders: The Techniques of Modern Election Campaigns. New Jersey: Transaction Publishers.
 • Nimmo, D. (1970). The Political Persuaders; The Techniques of Modern Election Campaigns. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 214
 • Özsoy, O. (2009). Seçim Kazandıran Siyasal İletişim. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Polat, C., Gürbüz, E., ve İnal, M. E. (2004). Hedef Seçmen, Siyasal Pazarlama Yaklaşımı, Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Tan, A. (2002), İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama, İstanbul: Papatya Yayınevi.
 • Topuz, H. (1991). Siyasal Reklamcılık, Dünya’dan ve Türkiye’den Örneklerle. İstanbul: Cem Yayınları.
 • Trent, J.S, Friedenberg, R., Denton, R. (2011). Political Campaign Communication: Practices and Principles. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers.
 • Tunç, H. (2008). Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1/2), 1113-1132.
 • Uztuğ, F. (1999). Siyasal Marka: Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı. İstanbul: Mediacat Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0935-2593
Yazar: Fadime Dilber (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss459498, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1114 - 1135}, doi = {10.33206/mjss.459498}, title = {Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Dilber, Fadime} }
APA Dilber, F . (2019). Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1114-1135 . DOI: 10.33206/mjss.459498
MLA Dilber, F . "Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1114-1135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/459498>
Chicago Dilber, F . "Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1114-1135
RIS TY - JOUR T1 - Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma AU - Fadime Dilber Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.459498 DO - 10.33206/mjss.459498 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1114 EP - 1135 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.459498 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.459498 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma %A Fadime Dilber %T Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.459498 %U 10.33206/mjss.459498
ISNAD Dilber, Fadime . "Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1114-1135 . https://doi.org/10.33206/mjss.459498
AMA Dilber F . Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2019; 8(1): 1114-1135.
Vancouver Dilber F . Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1135-1114.