Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1285 - 1303 2019-02-22

Weber'in Ahlak, Eylem ve Otorite Kavramları Çerçevesinde Terörizmin Değerlendirilmesi
Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts

Erol Bulut [1]


Bu makalenin temel amacı terör örgütlerinin üst yapısal özellikleri ile Weber’in düşüncesindeki siyaset, meşruluk, ahlak ve otorite kavramları arasındaki temel ilişkileri deşifre etmektir. Bu kapsamda terör örgütlerinin Weber’in mutlak erekler ahlakı, değer-ussal (ayrıca duygusal) ve karizmatik otorite tiplerine daha yatkın konumlandığı söylenebilir. Bu konum terör örgütlerinin dünyaya bakış açılarından, eylem biçimlerine ve hatta örgütsel yapısına kadar bir çok özelliğini belirlemektedir. Bu nedenle  terör örgütlerinin örgütlenme düzeyi ve yapısal işleyişi bakımından daha iyi anlamlandırılmasına ve terörizmle mücadelede siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik tedbirlerinin daha iyi organize edilebilmesine katkı sağlamak makalenin amaçları arasında yer almaktadır.

The aim of this article is to decipher the fundamental relations between the superstructural features of terrorist organizations and Weber's concepts of politics, legitimacy, ethics and authority. In this context, it can be argued that terrorist organizations are more prone to Weber's ethic of conviction, value-rational (also affective/emotional) and charismatic authority. This position defines many features of terrorist organizations such as their perceptions of the world, forms of action and even organizational structure. For this reason, it is the aim of this article to contribute to better understanding of terrorist organizations in terms of their level of organization and structural functions and to better organization of political, economic, social and security measures in the struggle against terrorism.


 • Barros, Carlos P and et al. (2009), “Basque Terrorism: Police Action, Political Measures and the Influence of Violence on the Stock Market in the Basque Country”, Defence and Peace Economics, Vol. 20(4), August, pp. 287–301.
 • Bovenkerk, Frank and Chakra, Bashir Abou (2004), “Terrorism and organized crime”, Forum on Crime and Society, Edit. Alex P. Schmid, Vol. 4, No. 1-2, December, pp.3-16.
 • Couto, Richard A. (2010), “The Politics of Terrorism: Power, Legitimacy and Violance”, Integral Rewiev, Vol. 6, No. 1, pp. 63-81.
 • Crenshaw, Martha (1981), “The Causes of Terrorism”, Comparative Politics, Vol. 13, pp. 379–399.
 • Dawson, Lorne L. (2010), “The Study of New Religious Movements and the Radicalization of Home-Grown Terrorists: Opening a Dialogue”, Terrorism and Political Violance, vol.22/1, pp. 1-21.
 • Gupta, K. Dipak (2006), The Roots Of Terrorism: Who Are The Terrorists, Series Editors: Leonard Weinberg and William L. Eubank, New York: Chelsea House Publishers.
 • Gurr, Ted Robert (2006), “ Economic Factors”, The Roots Of Terrorism, Edit: Louise Richardson, New York: Routledge pp. 85-102.
 • Hoffman, Bruce (2006), Inside Terrorizm, New York: Columbia Universty Press.
 • Hofmann, David C. (2015), “Quantifying and Qualifying Charisma: A Theoretical Framework for Measuring the Presence of Charismatic Authority in Terrorist Groups”, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 38, pp. 710-733.
 • Jenkins, Brian M (1975), “International Terrorism: A New Mode of Conflict”, International Terrorism and World Security, Edit: David Carlton and Carlo Schaerf, Croom Helm, London. 1975.
 • Jenkins, Brian Michael (2002), Countering al Qaeda, Rand, Santa Monica.
 • Kimhi, Shaul and Even, Shemuel (2005), “The Palestinian Human Bombers”, Tangled Roots: Social and Psychological Factors in the Genesis of Terrorism, Edit: Jeff Victoroff, IOS Press, Amsterdam pp.308-323.
 • Laqueur, Walter (1996), “Postmodern Terrorism”, Foreign Affairs, Vol, 75/5, pp. 24-37.
 • Marsden, Sarah V. and Schmid, Alex P. (2011), “Typologies of Terrorism and Political Violence”, The Routledge Handbook of Terrorism Reaserch, Edit. Alex P. Schmid, Routledge pp.158-200.
 • McAllister, Bradley and Schmid, Alex P. (2011), “Theories of Terrorism”, The Routledge Handbook of Terrorism Reaserch, Edit. Alex P. Schmid, Routledge, pp.201-271.Moghadam, Assaf (2006), The Roots Of Terrorism: The Roots Of Terrorism, Series Editors: Leonard Weinberg and William L. Eubank, New York: Chelsea House Publishers.
 • Nasra, Hassan (2006), “Suicide Terrorism”, The Roots Of Terrorism, Edit: Louise Richardson, New York: Routledge pp. 29-42.
 • Öcalan, Abdullah (1993), Kürdistan Devriminin Yolu: Manifesto, WeĢanen Serxwebun, 5. Baskı.Özçer, Akın (2006), Çoğul İspanya, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Psychological, Political, Economic, Religious and Cultural (Root) Causes of Terrorism, According to Scholars Gathered at the Club de Madrid Conference of 2005, The Routledge Handbook of Terrorism Reaserch (2011) Edit. Alex P. Schmid, Routledge pp.272-275.
 • Post, Jerrold M.(2006), “The Psychological Dynamics of Terrorism”, The Roots Of Terrorism, Edit: Louise Richardson, New York: Routledge pp. 17-28.
 • Weber, Max (1978), Economy and Society, Edt. Guenter Roth and Claus Wittich, Universty of California Press, Berkeley, Los Angeles, London. Weber, Max (2004), Sosyoloji Yazıları, Çev: Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Weber, Max (2012a), Ekonomi ve Toplum I. Cilt, Çev: Latif Boyacı, Yarın Yayınları, İstanbul.
 • Weber, Max (2012b), Ekonomi ve Toplum II. Cilt, Çev: Latif Boyacı, Yarın Yayınları, İstanbul.
 • Yılmaz, Nihat ve Doğan, Kadir C. (2013), “Max Weber’de Etik-Siyaset İlişkisi”, Turkish Studies, Vol. 8/6, Spring, pp. 881-893.
 • Yoşdaş, Yunus (2007), “Max Weber’in (Siyasi) Sorumluluk Etiği Anlayışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s. 199-218.
 • Özçer, Akın (2006), Çoğul İspanya, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Weber, Max (2004), Sosyoloji Yazıları, Çev: Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7154-4193
Yazar: Erol Bulut (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss467183, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1285 - 1303}, doi = {10.33206/mjss.467183}, title = {Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts}, key = {cite}, author = {Bulut, Erol} }
APA Bulut, E . (2019). Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1285-1303 . DOI: 10.33206/mjss.467183
MLA Bulut, E . "Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1285-1303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43425/467183>
Chicago Bulut, E . "Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1285-1303
RIS TY - JOUR T1 - Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts AU - Erol Bulut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.467183 DO - 10.33206/mjss.467183 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1285 EP - 1303 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.467183 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.467183 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts %A Erol Bulut %T Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.467183 %U 10.33206/mjss.467183
ISNAD Bulut, Erol . "Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (Şubat 2019): 1285-1303 . https://doi.org/10.33206/mjss.467183
AMA Bulut E . Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts. MJSS. 2019; 8(1): 1285-1303.
Vancouver Bulut E . Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1303-1285.