Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2993 - 3002 2019-07-16

Comparison Of Somatotype Properties Of Young Athletes Of Different Branches
Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ercüment Erdoğan [1] , İbrahim Can Nefesoğlu [2] , Cihan Gürbüz [3]


This study was conducted to examine the somatotype characteristics of athletes of three sports and to determine differences between the branches. Study sample consisted of 58 volunteer athletes aged 10 to 15 years; 18 tennis players (12.05 ± 1.73 years of age), 19 swimmers (12.10 ± 1.48 years of age) and 21 wrestlers (14.71 ± 0.46 years of age). Anthropometric and body mass index measurements were performed. Somatotype values were calculated using Heath & Carter method. Data were analyzed using SPSS. ANOVA test and Tukey HSD test were used for analysis. Participants’ anthropometric properties; height (p = 0.888), body weight (p = 0.520) and body mass index (p = 0.340) did not significantly differ by sport branches (P˃0.05). Participants’ somatotype properties; endomorph and ectomorph (p = 0.103, p = 0.232) did not significantly differ by sport branches (P˃0.05). Participants’ mesomorphic properties (P = 0.000) significantly differed by sport branches (P<0.05). The difference was between wrestlers and tennis players (P = 0.000) and swimmers and tennis players (p = 0.000). Participant wrestlers and swimmers have a mesomorphic structure while participant tennis players have an ectomorphic endomorphic structure. In conclusion, young wrestlers and swimmers have a mesomorphic structure while tennis players have ectomorphic endomorphic structure depending on branch-specific training programs.

 Bu çalışma üç farklı spor branşındaki sporcuların somatotip özelliklerini incelemek ve branşlar arsındaki farklılıkları tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 10-15 yaş grubunda tenis(n=18,yaş=12,05±1,73) Yüzme (n=19, yaş 12,10±1,48) ve güreş(n=21,yaş=14,71±,46) branşından toplam 58 gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların antropometrik ölçümleri,  beden kitle indeksleri ve Heath&Carter metodu ile somatotip değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında Anova testi ve Tukey HSD testi ile değerlendirilmiştir. Farklı branşlardaki sporcuların antropometrik özellikleri karşılaştırıldığında boy uzunluğu(p=0,888),vücut ağırlığı (p=0,520) beden kitle indeksi(p=0,340) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır(P˃0,05). Branşlar arasındaki somatotip değerlerinin karşılaştırılmasında endomorf ve ektomorf(p=0,103, p=0,232) değerlerinde branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır(P˃0,05). Mezomorf(P=0,000) değerlerinde ise branşlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur(p˂0,05).Grup içerisinde anlamlılık, güreş ile tenis(P=0,000) ve yüzme ile tenis (P=0,000) arasında gözlenmiştir. Güreş ve yüzme branşındaki sporcuların somatotip yapıları mezomorf, tenis branşındaki sporcuların ise ektomorf-endomorf yapıdadırlar. Sonuç olarak Güreş ve yüzme branşındaki altyapı sporcularının antrenman programlarına bağlı alarak vücut yapıları tenis branşından farklı olarak mezomorf bir yapıya sahip oldukları tespit edilmiştir.

 • Akyüz M, Koç H, Uzun A, Özkan A, Taş M. (2010). Türkiye Güreş Milli Takımında Yer Alan Genç Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. Journal Of Physical Education And Sport Sciences, 12(1).41-47.
 • Apti A. (2010). 10-18 yaş erkek futbolcularda somatotip ve vücut kompozisyonunun aerobik performans ve yaşanan sportif yaralanmalar ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 15(3): 118-122.
 • Avar P, Akça F. (2013). 10-12 Yaş Grubu Tenisçilerin Türkiye Klasman Sıralamalarına Göre Antropometrik Özellikleri Ve Servis Hızlarının İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (1): 35-40.
 • Ayan V, Kavi N. (2016). 8-14 Yaş Arası Kız Yüzücülerin Somatotip Yapılarının ve Yatay Sıçrama Özelliğinin İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(1):23-30.
 • Bayios, I. A., Bergeles, N. K., Apostolidis, N. G., Noutsos, K. S., & Koskolou, M. D. (2006). Anthropometric, body composition and somatotype differences of Greek elite female basketball, volleyball and handball players. Journal of sports medicine and physical fitness, 46(2): 271.
 • Bell, W. & Rhodes, G. (1975). The morphological characteristics of the association football player. Br. J. Sports Med., 9(4):196-200.
 • Buśko, K., Pastuszak, A., Lipińska, M., & Gryko, K. (2017). Somatotype variables related to strength and power output in male basketball players. Acta of bioengineering and biomechanics, 19(2):161-167
 • Carter J.E.L, Heath BH. (1990). Somatotyping Development and Applications. 1.Edition, New york: Cambridge University Pres, 352-367.
 • Carter, J.E.L (2003). The Heath-Carter antropometric somatotype. Instruction manual-Department of Exercise and Nutritional Sciences San Diego State University. CA. USA.
 • Gontarev, S., Kalac, R., Zivkovic, V., Ameti, V., & Redjepi, A. (2016). Anthropometrical Characteristics and Somatotype of Young Macedonian Soccer Players. International Journal of Morphology, 2016;34(1):160-167.
 • Gualdi-Russo E, Zaccagni L. (2001). Somatotype, role and performance in voleyball players. J Sports Med Phys Fitness,; 41: 256-262.
 • MacDougall, J. D., Wenger, H. A., & Green, H. J. (1991). Physiological testing of the high-performance athlete Champaign, Ill.: Human Kinetics Books. s. 141-147.
 • Mészáros, T.; Mohácsi, J.; Szabó, T. & Szmodis, I. (2000). Anthropometry and competitive sport in Hungary. Acta Biol. Szeged., 44:189- 192.
 • Müniroğlu S., Çoruh E., Sunay H. (2003). Türk erkek voleybol milli takiminin somatotip özelliklerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. V, 8(4): 68-74
 • Özer K. (1993) Antropometri sporda morfolojik planlama. Kazancı Matbaacılık, İstanbul.
 • Tamer K. (2000). Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınevi.
 • Ramanlı, F, Müniroğlu S. (2002) Farklı Liglerde Mücadele Eden Profesyonel Futbol Takımları Sporcularının Somatotip Özellikleri Üzerine Bir İnceleme. Spor Bilimleri Dergisi, 13(4): 32-40.
 • Sánchez-Muñoz C, Sanz D, Zabala M. (2007). Anthropometric characteristics, body composition and somatotype of elite junior tennis players . British Journal Of Sport Medicine, 41(11): 793-799.
 • Söğüt M., Müniroğlu R. S., Deliceoğlu G. (2004). Farklı Kategorilerdeki Genç Erkek Tenis Oyuncularının Antropometrik Ve Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, (4):155-162.
 • Taş M, Özkan A, Uzun A, Koç H, Akyüz M, Kıyıcı F. (2008). İki Farklı Ülkenin Güreş Milli Takımında Yer Alan Genç Güreşçilerin Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması S.Ü. BES Bilim Dergisi, 10(3): 1–9.
 • Thorland WG, Johnson GO, Fagot TG, Tharp GD, Hammer RW. (1980). Body composition and somatotype characteristics of junior Olympic athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 13(5): 332-338.
 • Ventrella A, Semproli S, Jürimäe J, Toselli S, Claessens A, Jürimäe T, Brasili P. (2008). Somatotype in 6–11-year-old Italian and Estonian schoolchildren. HOMO-Journal of Comparative Human Biology, 59(5): 383-396.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4544-2211
Yazar: Ercüment Erdoğan (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8525-3677
Yazar: İbrahim Can Nefesoğlu
Kurum: Ordu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2925-304X
Yazar: Cihan Gürbüz
Kurum: Ordu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss463266, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2993 - 3002}, doi = {10.33206/mjss.463266}, title = {Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Ercüment and Nefesoğlu, İbrahim Can and Gürbüz, Cihan} }
APA Erdoğan, E , Nefesoğlu, İ , Gürbüz, C . (2019). Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2993-3002 . DOI: 10.33206/mjss.463266
MLA Erdoğan, E , Nefesoğlu, İ , Gürbüz, C . "Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2993-3002 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/463266>
Chicago Erdoğan, E , Nefesoğlu, İ , Gürbüz, C . "Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2993-3002
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması AU - Ercüment Erdoğan , İbrahim Can Nefesoğlu , Cihan Gürbüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.463266 DO - 10.33206/mjss.463266 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2993 EP - 3002 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.463266 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.463266 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması %A Ercüment Erdoğan , İbrahim Can Nefesoğlu , Cihan Gürbüz %T Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.463266 %U 10.33206/mjss.463266
ISNAD Erdoğan, Ercüment , Nefesoğlu, İbrahim Can , Gürbüz, Cihan . "Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2993-3002 . https://doi.org/10.33206/mjss.463266
AMA Erdoğan E , Nefesoğlu İ , Gürbüz C . Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması. MJSS. 2019; 8(3): 2993-3002.
Vancouver Erdoğan E , Nefesoğlu İ , Gürbüz C . Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 3002-2993.