Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2432 - 2443 2019-07-16

Expectations Of Secondary School Administrators and Teachers From Psychological Counseling and Guidance Services (Malatya Province)
Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği)

Ezgi Sumbas [1] , Nuri Erdemir [2] , Zeynep Umur [3] , Aslı Tunca [4] , Hulisi Genç [5]


The aim of the study is to evaluate the perception and expectations of the director, deputy director and teachers about the psychological counseling and guidance services in secondary schools. Descriptive screening method was used in this study. Sample of the study consists administrators and teachers who work in secondary schools in Malatya province and districts in the academic year 2016-2017.First question is ”What does the school counseling and guidance service mean to you?”. As a result of the answers received; Themes that provide guidance, help, directing, providing information, taking precautionary measures, learning activities of students, and providing bridge / cooperation in teacher-parent relations are reached. Second question is “In which situations are you directing your students to the school counseling and guidance services? Answers; When the class guidance counselor cannot solve the problem, students with the Problem are in the form of pupils without a Problem and when the School administration cannot resolve the problem. The third question is What are your expectations for vocational, educational and personal guidance from school counseling and guidance services? Answers; Doing his job, Loving his field, More vocational guidance, More educational guidance, More personal guidance, More communication with parents and Understanding what psychological counselling and guidance service is for students. In order for the manager, assistant manager and teachers to work in cooperation and meet the expectations; The school counseling and guidance services of the school counselors can be given both by the school administration and by teachers and teachers.

Eğitim sistemi içinde öğrenci kişilik hizmetleri önemli bir noktada yer almaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencinin gelişim süreci ile ilgilidir ve eğitsel ve sosyal etkinlikleri, sağlık hizmetlerini, sosyal yardımları ve psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini kapsamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik ise bu hizmetler içinde önemli bir yere sahiptir. Bu yardım hizmeti eğitim bütün kademelerinde yer almaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi ise başta okul psikolojik danışmanları olmak üzere; okul müdürü, müdür yardımcıları, öğrenciler, öğretmenler ve veliler olmak üzere okulu oluşturan unsurların birlikte çalışması ve iş birliği içinde olması ile mümkündür. Bu araştırmanın amacı ortaokullarda okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak çalışan bireylerin psikolojik danışma ve rehberlik servisine yönelik algı ve beklentilerinin değerlendirilmesidir. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerinde ortaokullarda görev yapmakta olan okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler oluşturmaktadır. Toplam 517 (%62’si öğretmen, %21’i müdür yardımcısı, %17’si müdür) kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın birinci alt amacı “Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisi sizin için ne ifade ediyor?” şeklinde ifade edilen soruya yanıt bulmaktır. Bu alt amaca dair 7 ana tema vardır. Bunlar; “Yol gösteren / rehberlik eden”, “Yardım eden / destek olan”, “Yönlendiren”, “Bilgi veren / danışmanlık yapan”, “Önlem alan”, “Öğrenciyi tanıma faaliyetlerinde bulunan” ve “Öğretmen veli idare ilişkilerinde köprü / işbirliği sağlayan” şeklindedir. Araştırmanın ikinci alt amacı “Öğrencilerinizi okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisine hangi durumlarda yönlendiriyorsunuz?“ biçiminde ifade edilen soruya yanıt aramaktır. Görüşler 4 ana tema altında toplanmıştır. Bunlar; “Sınıf rehber öğretmeni sorunu çözemediğinde”, “Sorunu olan öğrenciler”, “Sorunu olmayan öğrenciler” ve “Okul idaresi sorunu çözemediğinde” şeklindedir. Araştırmanın üçüncü alt amacı “Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisinden mesleki, eğitsel ve kişisel rehberlik konusunda beklentileriniz nelerdir?“ biçiminde ifade edilen soruya yanıt aramaktır. Cevaplar 7 ana tema altında toplanmıştır. Bunlar; İşini severek / isteyerek yapma / duyarlı olma”, “Alanında uzmanlık”, “Daha çok mesleki rehberlik”, “Daha çok eğitsel rehberlik”, “Daha çok kişisel rehberlik”, “Velilerle daha çok iletişim /aileleri daha yakından tanıma” ve “Öğrencilere PDR servisinin ne olduğunu kavratma” şeklindedir. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin işbirliği içinde çalışması ve bu görüşün benimsenmesi ve beklentilerin karşılanabilmesi için; Okul psikolojik danışmanlarının rehberlik servisini tanıtıcı hem okul yönetimi ve öğretmenler hem de öğrencileri kapsayan seminerler verebilir.


 • Altıntaş, E. (2015). Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik (16.baskı). G.Can (Ed.) Psikolojik danışma ve rehberlik içinde (s. 1-29). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bakırcıoğlu, R. (1994). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Turhan Kitabevi Basım Yayım.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1995). Talim terbiyede inkılap. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Canel, N. (2014). Eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemi (6.baskı). B.Aydın (Ed.) Rehberlik içinde (s.117-151). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çam, S. (2015). Okullarda rehberlik hizmet alanları-birimleri (16.baskı). G.Can (Ed.) Psikolojik danışma ve rehberlik içinde (s. 53-80). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kaya, A. ve Çivitçi, A. (2015). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi (16.baskı). G. Can (Ed.). Psikolojik danışma ve rehberlik içinde (s. 255- 285). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kepçeoğlu, M. (2010). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Alkım Kitabevi.
 • Kuzgun, Y. (1992). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara : ÖSYM.
 • Meşeci, F., Özcan, N., & Bozdemir, P. (2007). Öğretmen ve müdürlerin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisine yönelik algıları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Özdemir, E. İ. (1991). Bazı Değişkenlerin Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen, Danışman ve Yöneticilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerinin Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Özgüven, İ. E. (2000). Çağdaş eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik (2. baskı). Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Tan, H., Baloğlu, M. (2013). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ünal, E. (2004). İlköğretim Okullarında Profesyonel Olmayan Rehberlik Çalışmaları Ve Eksikliği Hissedilen Hizmetler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Malatya.
 • Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ezgi Sumbas (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nuri Erdemir
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeynep Umur
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aslı Tunca

Yazar: Hulisi Genç

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss479200, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2432 - 2443}, doi = {10.33206/mjss.479200}, title = {Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği)}, key = {cite}, author = {Sumbas, Ezgi and Erdemir, Nuri and Umur, Zeynep and Tunca, Aslı and Genç, Hulisi} }
APA Sumbas, E , Erdemir, N , Umur, Z , Tunca, A , Genç, H . (2019). Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2432-2443 . DOI: 10.33206/mjss.479200
MLA Sumbas, E , Erdemir, N , Umur, Z , Tunca, A , Genç, H . "Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2432-2443 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/479200>
Chicago Sumbas, E , Erdemir, N , Umur, Z , Tunca, A , Genç, H . "Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2432-2443
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği) AU - Ezgi Sumbas , Nuri Erdemir , Zeynep Umur , Aslı Tunca , Hulisi Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.479200 DO - 10.33206/mjss.479200 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2432 EP - 2443 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.479200 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.479200 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği) %A Ezgi Sumbas , Nuri Erdemir , Zeynep Umur , Aslı Tunca , Hulisi Genç %T Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği) %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.479200 %U 10.33206/mjss.479200
ISNAD Sumbas, Ezgi , Erdemir, Nuri , Umur, Zeynep , Tunca, Aslı , Genç, Hulisi . "Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2432-2443 . https://doi.org/10.33206/mjss.479200
AMA Sumbas E , Erdemir N , Umur Z , Tunca A , Genç H . Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği). MJSS. 2019; 8(3): 2432-2443.
Vancouver Sumbas E , Erdemir N , Umur Z , Tunca A , Genç H . Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2443-2432.