Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2799 - 2818 2019-07-16

An Investigation of the Relationship Between Trust, Perceived Risk, Perceived Benefit, Attitude and Purchase Intention in Consumption of Street Foods
Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Serdar Sünnetçioğlu [1] , Hacı Mehmet Yıldırım [2]


Alongside with spending time the rise of eating behaviors outside is observed. In some instances, people sometimes prefer food sold in the street because of necessity or they want to experience authentic elements of an ethnic culture. This study investigates the effects of trust on the seller in perceived risk and benefit and the effects of perceived risk and benefit on attitude and purchasing behavior. In this context, data was collected from social media groups which were mostly related to gastronomy and a total of 308 questionnaires were analyzed. As a result of analyzes, it was observed that trust on the seller had a positive effect on perceived benefit. In addition, while the perceived risk has a negative effect on attitude and behavioral intent, the perceived benefit has a positive effect on these two variables. In addition, it was concluded that attitude had a significant and positive effect on behavioral intent. According to these results it can be still said that although people have some risk perceptions of street food, they continue to consume them.

İnsanların dışarıda vakit geçirmesi ile birlikte dışarıda yemek yeme davranışlarında artış gözlemlenmektedir. Kimi zaman zorunluluktan ya da kolaylıktan kimi zaman da bir etnik kültürün otantik ögelerini deneyimleme isteğinden dolayı bazı durumlarda restoranları değil sokakta satılan gıdaları tercih etmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin sokak yiyeceklerini tercih etmede satıcıya olan güvenin algılanan risk ve fayda üzerine etkisi ve algılanan risk ve faydanın ise tutum ve satın alma davranışı üzerinde ne tür etkileri olduğu araştırılmıştır. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden çoğunluğu gastronomi ile ilişkili olan gruplardan veri toplanmış ve toplamda 308 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda satıcıya olan güvenin algılanan fayda üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca algılanan riskin tutum ve davranışsal niyet üzerinde negatif anlamlı etkisi varken algılanan faydanın ise bu iki değişken üzerinde pozitif anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca tutumun davranışsal niyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre kişilerin sokak yiyeceklerinden bazı risk algılamaları olmasına rağmen yine de tüketmekte olduğu söylenebilir.

 • Alimi, B. A. (2016). Risk factors in street food practices in developing countries: A review. Food Science and Human Wellness ,5,141–148
 • Backström, A, A.-M. Pirttila ¨-Backman, H. Tuorilaa (2003). Dimensions of novelty: a social representation approach to new foods. Appetite 40 (2003) 299–307.
 • Buscemi, S. Barile, A. Maniaci, V.,Batsis, J. A., Mattina, A. and Verga, S. (2011). Characterization of street food consumption in Palermo: Possible effects on health. Nutrition Journal, 10 (119), 1-9.
 • Ceyhun Sezgin, Şanlıer, A.N. (2016). Street Food Consumption in Terms of the Food Safety and Health. Journal of Human Sciences, 13(3);(4072-4083)Draper, A. (1996). Street Foods In Developing Countries: The Potential For Micronutrient Fortification. Doctoral Dissertation. London School Of Hygene and Tropical Medicine.
 • FAO (1997) Street foods (FAO food and nutrition paper) - Alimentation de rue (Étude FAO alimentation et nutrition) - Alimentos que se venden en la vía pública (Estudio FAO alimentación y nutrición
 • FAO (2009) .Good Hygenic Practices in The Preparation and Sale Of Street Food in Africa. Rome, İtaly. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/a0740e/a0740e00.pdfKalemci Tüzün, İpek (2007). Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2, 93-118.
 • Khongtong, J., Ab Karim, S., Othman, M., Bolong, J. (2014). Consumption pattern and consumers’ opinion toward Street food in Nakhon Si Thammar at province, Thailand International Food Research Journal, 21 (1): 125-130.
 • Kraig, B., Taylor Sen, C. (2013). Street Food Around The World- An Encyclopedia of Food and Culture. Santa Barbara, USA: ABC-CLIO, LLC,.
 • Külter Demirgüneş, B. (2015). Satış elemanının etik davranışı: tüketici algısının güven, memnuniyet ve tekrar satın alma davranışı üzerindeki etkisi. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İş Ahlakı Dergisi 8(1), 5-46.Long-Solis, J. (2007). A Survey Of Street Foods In Mexico City. Food&Foodways, 15, 213–236.
 • Lynn Frewer, Janneke de Jonge and Ellen van Kleef (2007).MEDICAL SCIENCES - Vol.II -Consumer Perceptions of Food Safety
 • Lynn Frewer, Janneke de Jonge, and Ellen van Kleef (2008). Consumer Perceptions of Food Safety MEDICAL SCIENCES - Vol.II - -
 • Musaiger, A. O. (2011) Food Consumption Patterns in the Eastern Mediterranean Region. Arab Center for Nutrition. Bahrain.
 • Njaya, T. (2014). Operations Of Street Food Vendors And TheirImpact On Sustainable Urban Life In High Density Suburbs Of Harare, In Zımbabwe. Asian Journal of Economic Modelling, 2(1): 18-31.
 • Şanlıer, N. Ceyhun Sezgin, A., Şahin, G., Yassıbaş, E. (2018). A Study about the Young Consumers Consumption Behaviors of Street Foods . Ciência & Saúde Coletiva, 23 (5): 1647-1656.
 • Özbek, M. F.(2008) Güven, Belirsizlik Ve Risk Alma Davranışı İlişkisi: Teorik Yaklaşım. Akademik Bakış, 15, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
 • Priviteraa, D. Nesci, F. S. (2015). Globalization vs. local. The role of streetfood in the urban food system. Procedia Economics and Finance, 22, 716-722.
 • Rheinländer, T., Olsen, M., Bakang, J. A., Takyi, H., Konradsen, F., Samuelse, H. (2008). Keeping Up Appearances: Perceptions of street food safety in urban Kumasi, Ghana. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 85, 6, 952-964.
 • Thilde Rheinländer, Mette Olsen, John Abubakar Bakang, Harriet Takyi, Flemming Konradsen, and Helle Samuelsen (2008 ) Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, Vol. 85, No. 6 doi:10.1007/s11524-008-9318-3
 • Vincent-Wayne Mitchell, (1999),"Consumer perceived risk: conceptualisations and models", European Journal of Marketing, Vol. 33 Iss 1/2 pp. 163 - 195http://berfendber.blogspot.com.tr/2012/11/turk-sokak-yiyecekleri.html?m=1
 • Ajzen, I. (1993). Attitude Theory and The Attitude- Behavior Relation In New Directions in Attitude Measurement Ed. Dagmar Krebs ve Peter Schmidt. Walter de Gruyter: Berlin, New York.
 • Türkmen Barutçu, M., Bora Semiz, B. Başak, B. (2017). Tüketime Yönelik Tutum Ve Davranışsal Niyet Arasındaki İlişkide Gönüllü Sade Yaşam Tarzının Aracılık Etkisinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Editörler: Prof. Dr. Recai COŞKUN Yrd.Doç.Dr. Sevda Yaşar COŞKUN Yrd.Doç.Dr. Samet GÜNER. ISBN: 978-605-4735-96-9
 • Sığındı, Y , Kavak, P . (2015). Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 111-127. DOI: 10.18037/ausbd.29324
 • Lam, T., & Hsu, C. H. C. (2006). Predicting behavioral intention of choosing a travel destination. Tourism Management, 27(4), 589–599.
 • Kim, M., Hunter, E.J. (1993).Relationships Among Attitudes, Behavioral Intentions, and Behavior: A Meta-Analysis of Past Research, Part 2. Communication Research 20(3), 331 – 364.
 • Rosenbloom, T., Beigel, A., & Eldror, E. (2011). Attitudes, behavioral intentions, and risk perceptions of fatigued pedestrians. Social Behavior and Personality: An international journal, 39, 1263-1270.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0244-5874
Yazar: Serdar Sünnetçioğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0718-7296
Yazar: Hacı Mehmet Yıldırım
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss481779, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2799 - 2818}, doi = {10.33206/mjss.481779}, title = {Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sünnetçioğlu, Serdar and Yıldırım, Hacı Mehmet} }
APA Sünnetçioğlu, S , Yıldırım, H . (2019). Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2799-2818 . DOI: 10.33206/mjss.481779
MLA Sünnetçioğlu, S , Yıldırım, H . "Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2799-2818 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/481779>
Chicago Sünnetçioğlu, S , Yıldırım, H . "Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2799-2818
RIS TY - JOUR T1 - Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi AU - Serdar Sünnetçioğlu , Hacı Mehmet Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.481779 DO - 10.33206/mjss.481779 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2799 EP - 2818 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.481779 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.481779 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi %A Serdar Sünnetçioğlu , Hacı Mehmet Yıldırım %T Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.481779 %U 10.33206/mjss.481779
ISNAD Sünnetçioğlu, Serdar , Yıldırım, Hacı Mehmet . "Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2799-2818 . https://doi.org/10.33206/mjss.481779
AMA Sünnetçioğlu S , Yıldırım H . Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(3): 2799-2818.
Vancouver Sünnetçioğlu S , Yıldırım H . Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2818-2799.