Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 3064 - 3084 2019-07-16

From Th Perspective Of Cultural Diplomacy Of Germany and Turkey In The West Balkan in 2000-2015
Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)

Nurgül Bekar [1]


The Balkans have always been an important intersection due to its geography where various migrations to different destinations have been made throughout history. In the post-Cold War period, the Balkans has gained more importance because its potential risk of conflict and war, and it has been considered as a region in which stability must be preserved for the security and energy transportation of Europe. The existence of different cultures and religious identities in the region shows the presence of the sensitive environment in the Balkans. In this study, when comparing the cultural diplomacy policies or soft-powers of German and Turkish governments during the 2000-2015 period, an answer to the question "which country is more effective in the region?" will be found by employing the content analysis method. Current studies address the Balkan policies of Turkey and Germany, but the number of comparative analysis for the policies in the post-1990 period is insufficient. The outcomes of this study would be useful to the relevant literature.

Balkanlar tarihte farklı yönlere çeşitli göçlerin yapıldığı geçiş coğrafyası olması nedeniyle her zaman etkili bir kavşak noktası olmuştur. Soğuk Savaş sonrası bölge taşıdığı çatışma ve savaş riski nedeniyle daha da önemli hale gelmiş, Avrupa’nın güvenliği ve enerji ihtiyacı açısından istikrarın sağlanmasının zorunlu olduğu bir alan teşkil etmiştir. Bölgede farklı kültürlerin ve dini kimliklerin yaşaması Balkanlar’da ayrı bir hassasiyet durumuna işaret etmektedir.

Bu çalışma Balkanlarda Alman ve Türk kültürel diplomasi politikalarının, dolayısıyla “yumuşak güç”lerinin mukayesesini ele alırken Türkiye ve Almanya’dan “hangi ülkenin bölgede daha etkili olduğu” sorusuna literatür tarama yöntemi ışığında cevap arayacaktır. Mevcut çalışmalar Türkiye’nin ya da Almanya’nın Balkan politikalarını araştırmakta, söz konusu iki ülkeyi özellikle 1990 sonrası dönemde karşılaştıran analizler yetersiz kalmaktadır. Çalışmanın çıktıları karşılaştırmalı analiz ile ilgili literatüre bir fayda sağlayabilecektir.

 • Balkanların Geleceği İçin Strateji Çalıştayı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, http://www.sde.org.tr/Content/Upload/Dosya/1-%20SDE%20Calismasi-Balkanlar.pdf, 08.09.2018.
 • “Balkanlaender “sind schon laenger sicher””, (10.08.2015)https://www.dw.com/de/balkanl%C3%A4nder-sind-schon-l%C3%A4nger-sicher/a-18638006
 • Balkan Ülkeleriyle İlişkiler, http://www.mfa.gov.tr/balkanlar_ile-iliskiler.tr.mfa
 • Bayraktar, Zülfikar, (2012), “Türkiye’nin Balkanlar’daki Yumuşak Gücü Türk Kültürü”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 35, s.181-183.
 • Bekar, Nurgül, (2015), Die Sicherheitspolitik der EU-Die ESVP nach dem Vertrag von Lissabon und die neue Situation der Türkei, Saarbrücken: SVH
 • Bilinçli İnternet Eğitimi”, YTB, (08.02.2019)https://www.ytb.gov.tr/haberler/ytbnin-destegi-ile-karadagli-genclere-bilincli-internet-egitimi-verildi,
 • Cremer, Uli, Die Balkanpolitik Deutschlands (1999-3): Tödliche Bilanz, Wissenschaft und Frieden,https://wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID:1368.
 • Çağbayır, Yaşar, (2016), Türkçe Sözlük. Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı, TİKA, İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • “Der Frontex-Beschluss zeigt, dass die EU funktioniert”, (26.09.2016)https://www.welt.de/debatte/kommentare/article158370377/Der-Frontex-Beschluss-zeigt-dass-die-EU-funktioniert.html
 • Emiroğlu, Hüseyin, (Şubat 2018), “Türkiye’nin Balkanlar Politikası”, Adem Çaylak-Seyit Ali Avcı (Ed.), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası içinde (s.525-554), , Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Eralp, Doğa Ulaş (Ekim 2011), “Türkiye’nin Balkanlar Politikası 2010”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010 içinde, Burhanettin Duran ve diğerleri (Ed.), Ankara: SETA, s.391-408.
 • Feilcke, Adelheid, (13.06.2017) “Christian Hellbach: Die “EU-Perspektive des Balkans ist keine Einbahnstrasse””, Deutsche Welle, https://www.dw.com/de/christian-hellbach-die-eu-perspektive-des-balkans-ist-keine-einbahnstra%C3%9Fe/a-39232666
 • Fırat, Melek (2001), “Yunanistan’la İlişkiler”, Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası. Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar içinde (s.576-614), Cilt I: 1919-1980, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Friedrich, Wolfgang-Uwe; Ischinger, Wolfgang; Scharping, Rudolf, (2000), “The Legacy of Kosovo: German Politics and Policies in the Balkans, German Issues 22, American Institute for Contemporary German Studies, https://www.aicgs.org/site/wp-content/uploads/2011/11/legacy_of_kosovo.pdf, in foreword.
 • Gathmann, Florian; Maxwil, Peter, (23.07.2015), Balkan-Flüchtlinge-worum es in dem Streit geht, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-vom-balkan-warum-die-politik-darueber-streitet-a-1044966.html
 • “Gewicht der EU auf dem Balkan schwindet-Russland und Türkei verdraengen Brussel, (29.06.2017), RT Deutsch, , https://deutsch.rt.com/europa/53197-eu-verliert-balkan-russland-tuerkei/
 • Güvenç, Bozkurt, (1993), Türk Kimliği. Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • İnalcık, Halil, (2016), “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlarda İslam-Miadı Dolmayan Umut içinde (s.9-10), Muhammet Savaş Kafkasyalı (Ed.)Cilt 2, Ankara: TİKA Yayınları.
 • İskit, Temel, (Ekim 2012), Diplomasi-Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kalaycı İrfan; Aytekin, Barış, (50/2016-2), “Türkiye-Balkan İlişkileri Üzerine (Geçmişten Geleceğe) Ekonomi-Politik Notlar, Avrasya Etüdleri (s.99-126).
 • Kamel, Ayhan, (2014), 1923’ten Günümüze Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Kohnen, Alexander (19.12.2018), So soll das neue Einwanderungsgesetz Fachkraefte anlocken”, https://www.waz.de/politik/neues-einwanderungsgesetz-soll-fachkraefte-anlocken-id216054667.html, (Erişim: 27.12.2018).
 • Kraemer, Alex (20.11.2018), “Wie steht es um das Einwanderungsgesetz?”, https://www.tagesschau.de/inland/einwanderungsgesetz-113.html, (Erişim: 27.12.2018).
 • Middel, Andreas, (11.07.2000), “Aussenminister wollen Staaten des Balkan an die EU heranführen, Die Welt, https://www.welt.de/print-welt/article522527/Aussenminister-wollen-Staaten-des-Balkan-an-die-EU-heranfuehren.html
 • Mijnssen, İvo, (05.04.2018), “Der Balkan gehört zu Europa”, Neue Zürcher Zeitung, https://www.nzz.ch/meinung/der-balkan-gehoert-zu-europa-ld.1371262
 • Moving Forward with the EUEnlargement Process,https://dgap.org/en/think-tank/publications/further-publications/moving-forward-eu-enlargement-process-1
 • Nuroğlu, Elif ve Nuroğlu, Hüseyin H., (2016), Balkanlar’da Almanya ve Türkiye: İhracat ve Yatırımlar, İstanbul: SETA Yayınları.
 • Nye, Joseph, (2011), Macht im 21. Jahrhundert-Politische strategien Für ein Neues Zeitalter, Almanya: Siedler Verlag.
 • Oğultürk, M. Cem ve Dağıstan, Ferhat, (Mayıs 2017), “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Almanya’nın Balkanlar’a Etkisi”, Savunma Bilimleri Dergisi.
 • Özçelik, Sezai, (Ekim 2012), “Önleyici Diplomasi Pratiği ve Teorisi”, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe içinde, Mustafa Aydın ve diğerleri (Ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Parlak, Nizamettin, (2016), İki Yarımadada Yarım Kalmış Bir Serüven: İberya ve Balkan Yarımadalarında İslam Varlığı”, Balkanlarda İslam-Miadı Dolmayan Umut içinde (s.301-302=, Muhammet Savaş Kafkasyalı (Ed.), Cilt 2, Ankara: TİKA Yayınları.
 • Purtaş, Fırat, (Kış 2013), “Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi”, Akademik Bakış (s.1-14), Cilt 7, Sayı 13.
 • Reljic, Dr. Dusan, (2010), “Die Türkei weckt alte Lieben und Feindschaften im Westbalkan”, SWP-Aktuell 69, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2010A69_rlc_ks.pdf
 • Schlussfolgerunggen des Vorsitzes, Europaeischer Rat (Thessaloniki) Tagung vom 19. Und 20. Juni 2003, https://www.consilium.europa.eu/media/20839/76285.pdf
 • TİKA’dan Karadağ’a tıbbi cihaz desteği, (03.10.2018),https://www.star.com.tr/yerel-haberler/tikadan-karadaga-tibbi-cihaz-destegi-3650487/,
 • TİKA Tarihçe, http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihce-222
 • TRAIN Programme, https://dgap.org/en/think-tank/program/aoz-eu/activities_initiatives/train-programme
 • Türbedar, Erhan, (2003), Balkan Türkleri Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM Yayınları.
 • Türkiye’nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası, http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
 • Vatandaş, Selim, (7.09.20139, Alman Dış Politikası ve Batı Balkanlar, http://www.bilgesam.org/incele/135/-alman-dis-politikasi-ve-bati-balkanlar/#.W7yhWWgzaUk,
 • Weissbuch 2016, https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf
 • Wiedmann-Scmidt, Wolfman, (01.09.2018), “Westbalkan-Visumantraege überfordern deutsche Botschaften”, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/balkan-visumantraege-ueberfordern-deutsche-botschaften-a-1225888.html
 • “Wo Europa am zerbrechlichsten ist”, (2.2.2017), Zeit Online, https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/balkan-europaeische-union-konflikte-5vor8
 • Yıldırım, Gonca, “Türkiye’nin Kamu diplomasisi Koordinatörlüğü’nün faaliyetlerinin Kültürel Diplomasi bağlamında İncelenmesi”, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/108118
 • YTB Programlar, https://www.ytb.gov.tr/kardes-topluluklar/programlar
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 2 Cilt
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6267-0160
Yazar: Nurgül Bekar (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss529110, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3064 - 3084}, doi = {10.33206/mjss.529110}, title = {Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)}, key = {cite}, author = {Bekar, Nurgül} }
APA Bekar, N . (2019). Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 3064-3084 . DOI: 10.33206/mjss.529110
MLA Bekar, N . "Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3064-3084 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/529110>
Chicago Bekar, N . "Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3064-3084
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015) AU - Nurgül Bekar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.529110 DO - 10.33206/mjss.529110 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3064 EP - 3084 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.529110 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.529110 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015) %A Nurgül Bekar %T Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015) %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.529110 %U 10.33206/mjss.529110
ISNAD Bekar, Nurgül . "Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 3064-3084 . https://doi.org/10.33206/mjss.529110
AMA Bekar N . Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015). MJSS. 2019; 8(3): 3064-3084.
Vancouver Bekar N . Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 3084-3064.