Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2294 - 2307 2019-07-16

Career Adapt-Abilities and Career Calling As A Predictor Of Unemployment Concerns For Unıversity Senior Grade Students
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu

Ahmet Kara [1] , Ahmet Altınok [2] , Cengiz Şahin [3]


The aim of this study is to reveal the relationships between unemployment anxiety, career calling and career adapt-abilities in university senior students. For this purpose, it was evaluated that career adapt-abilities and career calling of university senior students predicted unemployment concerns. The study group consisted of 212 university senior students aged between 20 and 28 years ( ̅ = 22.57, SD = 1.33). Sociometric Questions on Unemployment Anxiety, Career Adapt-Abilities Scale, and Career Calling Scale were used as data collection tool. As a result of hierarchical regression analysis, it was determined that career adapt-abilities, interest and control sub-dimensions negatively predicted unemployment concerns of university senior students, but the sub-dimensions of career aspiration were not a significant predictor of unemployment anxiety. The findings of the study were discussed and recommendations were made within the framework of the related literature.

Bu araştırmanın amacı, üniversite son sınıf öğrencilerin işsizlik kaygıları ile kariyer uyum yetenekleri ve kariyer arzuları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, üniversite son sınıf öğrencilerinin kariyer uyum yeteneklerinin ve kariyer arzularının, işsizlik kaygılarını yordaması değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, yaşları 20 ile 28 arasında değişen (=22.57, Ss=1.33) 212 üniversite son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, işsizlik kaygısı düzeyini belirlemek için “İşsizlik Kaygısına İlişkin Sosyometrik Sorular”, kariyer uyum yeteneklerini belirlemek için “Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği” ve kariyer arzusu düzeylerini belirlemek için “Kariyer Arzusu Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizi hiyerarşik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, kariyer uyum yetenekleri, ilgi ve kontrol alt boyutlarının üniversite son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygılarını negatif olarak yordadığı, ancak kariyer arzusunun alt boyutlarının işsizlik kaygısının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

 • Dereli, F., & Kabataş, S. (2009), Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31- 36.
 • Deveci, S. E., Çalmaz, A. & Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörlerle ilişkisi, Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 189-196.
 • Duffy, R. D., & Sedlacek, W. E. (2007). The presence of and search for a calling: Connections to career development. Journal of Vocational Behavior, 70(3), 590- 601.
 • Duffy, R. D., Douglass, R. P., & Autin, K. L. (2015). Career adaptability and academic satisfaction: Examining work volition and self-efficacy as mediators. Journal of Vocational Behavior, 90, 46-54.
 • Dursun, S., & Aytaç, S. (2009), Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Ersoy-Kart, M., & Erdost, H. E. (2008), Unemployment worries among turkish university students. Social Behaviour and Personality, 36(2), 275-288.
 • Fraenkel J. R., &Wallen N. E. (1993). How to design and evaluate research in education (2nd ed.). Singopore: McGraw-Hill.Gizir, C. A. (2005). Orta doğu teknik üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Gollwitzer, H., Diehl, P., von Korff, A., Rahlfs, V. W., & Gerdesmeyer, L. (2007). Extracorporeal shock wave therapy for chronic painful heel syndrome: a prospective, double blind, randomized trial assessing the efficacy of a new electromagnetic shock wave device. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 46(5), 348-357.
 • Hirschi, A. (2010). Vocational interests and career goals: Development and relations to personality in middle adolescence. Journal of Career Assessment, 18(3), 223-238.
 • Kanten, S. (2012). Kariyer uyum yetenekleri ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 191-205.
 • Koen, J., Klehe, U-C., & Van Vianen, A. E. M. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. Journal of Vocational Behavior, 81, 395–408.
 • Maslow, A. (1971). The farther reaches of human nature. New York: The Viking PressMütevellioğlu, N., Zanbak, M. & Mert, M. (2010), İşsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: Bir alan araştırmasının bulguları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 207-229.
 • Praskova, A., Creed, P. A., & Hood, M. (2015). The development and ınitial validation of a career calling scale for emerging adults. Journal of Career Assessment, 23(1), 91–106. http://doi.org/10.1177/1069072714523089Rottinghaus,
 • P. J., Buelow, K., Matyja, A., & Schneider, M. (2012). The career futures Inventory-revised: Assessing multiple dimensions of career adaptability. Journal of Career Assessment, 20, 123-139.
 • Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counselling: Putting theory and research to work (pp. 42-70).
 • Hoboken: Wiley.Savickas, M. L., & Porfeli, J. E. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurment equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661-673.
 • Şahin, I. (2011). Prospective Teachers' Ideas about Teacher Recruitment and Their Professional Future. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(3), 1179-1184.
 • Şahin, A. (2014). “Üniversiteli Gençlerde İşsizlik Kaygısı” http://www.milliyet.com.tr/universiteligenclerde issizlik kaygısı üniversite-888633/ (11.04.2017).
 • Seymenler, S., Küçü, E., & Siyez, D. M. (2015). Beliren Yetişkinler İçin Kariyer Arzusu Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim (pp. 910–914).
 • Mersin, Türkiye.Tayfun, A. & Korkmaz, A. (2016). Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Süleyman Demirel üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Dergisi, 8(17), 534-558.
 • Tektaş, Necla (2014), Üniversite mezunlarının kaygı düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, 243-253.
 • Tiggemann, M. , & Winefield, A. H. (1984). The effects of unemployment on the mood, self-esteem, locus of control and depressive affect of school leavers. Journal of Occupational Psychology, 57, 33-42.
 • TUİK (2016), 15-24 Yaş Grubu Gençlerin Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları. www.tuik.gov.tr (Erişim: 10.04.2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1155-619X
Yazar: Ahmet Kara (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8168-2792
Yazar: Ahmet Altınok
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Réunion


Orcid: 0000-0003-0897-2384
Yazar: Cengiz Şahin
Kurum: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss533767, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2294 - 2307}, doi = {10.33206/mjss.533767}, title = {Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu}, key = {cite}, author = {Kara, Ahmet and Altınok, Ahmet and Şahin, Cengiz} }
APA Kara, A , Altınok, A , Şahin, C . (2019). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2294-2307 . DOI: 10.33206/mjss.533767
MLA Kara, A , Altınok, A , Şahin, C . "Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2294-2307 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/533767>
Chicago Kara, A , Altınok, A , Şahin, C . "Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2294-2307
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu AU - Ahmet Kara , Ahmet Altınok , Cengiz Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.533767 DO - 10.33206/mjss.533767 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2294 EP - 2307 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.533767 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.533767 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu %A Ahmet Kara , Ahmet Altınok , Cengiz Şahin %T Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.533767 %U 10.33206/mjss.533767
ISNAD Kara, Ahmet , Altınok, Ahmet , Şahin, Cengiz . "Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2294-2307 . https://doi.org/10.33206/mjss.533767
AMA Kara A , Altınok A , Şahin C . Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu. MJSS. 2019; 8(3): 2294-2307.
Vancouver Kara A , Altınok A , Şahin C . Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2307-2294.